Żak. Międzyszkolny Klub Sportowy (MKS) „Żak”,

Udostępnij

Żak. Międzyszkolny Klub Sportowy (MKS) „Żak”, utworzony w 1953 przez Zrzeszenie Sportowe → „Zryw” jako MKS „Częstochowa” (od początku lat 60. MKS „Żak”). Prowadził sekcje: siatkówki dziewcząt i chłopców (trener → Mieczysław Gordon), lekkiej atletyki (trener Aleksander Szyda), bokserską, (trener Henryk Caban), szermierczą, (trenerzy Władysław Szor i Wojciech Tobolewski). W 1957, po utworzeniu → Szkolnego Związku Sportowego (SZS) poszczególnymi sekcjami kierowali nauczyciele wychowania fizycznego szkół średnich. Od 1958 w MKS-ie funkcjonowała sekcja piłki ręcznej chłopców (trener Jan Nowak), a od 1962 sekcja piłki ręcznej dziewcząt (trenerzy Danuta i Zdzisław Pietrzykowie, później Lech Juszczyk), siatkówki dziewcząt, (trener Janusz Limbach), koszykówki chłopców (trenerzy Stanisław Kupczyk następnie Ryszard Janas), lekkiej atletyki (Marek Własak), siatkówki chłopców (trenerzy Zdzisław Kozłowski, później Jan Wróbel). Od 1972 działała sekcja koszykówki dziewcząt zorganizowana i prowadzona przez Edmunda Kaczmarka, po kilkuletniej przerwie reaktywowana w 1981 i prowadzona przez Tomasza Rutkowskiego. W 1985–89 w „Żaku” działały sekcje sportowe: piłki ręcznej dziewcząt i chłopców, koszykówki dziewcząt i chłopców, szermierki, skoków do wody (od 1987). Sukcesy ogólnopolskie odnosili koszykarze, siatkarze, koszykarki, szermierze, skoczkowie do wody. Organizacyjnie MKS „Żak” podlegał Zarządowi Miejskiemu, później Zarządowi Wojewódzkiemu SZS. Działalność MKS „Żak” była dotowana przez Urząd Miasta w Częstochowie. Opiekę finansową nad sekcjami „Żaka” sprawowały też niektóre przedsiębiorstwa częstochowskie, m.in. Przedsiębiorstwo Hurtu Spożywczego i Wojewódzka Spółdzielnia Spożywców → „Jedność”. Przewodniczącymi MKS „Żak” byli: Feliks Pasternak, → Wojciech Tobolewski (1965–68), → Stefan Kwieciński (1969–80), Marian Jaszewski (1981–90).

Działalność Szkolnego Związku Sportowego w Częstochowie w latach 1953–2003, pod red. E. Małolepszego i J. Sętowskiego, Częstochowa 2006, s. 34, 82, 83, 85.

Autor: → Juliusz Sętowski

Ostatni Grosz... czytaj

Błeszno... czytaj

Droga krzyżowa na Jasnej Górze... czytaj

Ostatnio dodane


Miejski Uniwersytet Powszechny

instytucja kulturalno-oświatowa utworzona w 1929 z inicjatywy częstochowskiego → Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem. Organizatorem był Wydział Oświaty i... więcej::

Zakład Freblowski Stanisławy Ligęzówny

w 1912 Stanisława Ligęzówna (Ligenzówna) podjęła starania o powołanie w Częstochowie kantoru pośrednictwa dla nauczycielek. Od tegoż roku pod nazwą... więcej::

Kościółek i szpital – przytułek św. Jakuba

wybudowane (kaplica była murowana, a przytułek drewniany) jako zespół szpitalny w 1586 z fundacji Jakuba Zalejskiego, pisarza celnego... więcej::

Chajutin (Hajutin) Szymon Szmerka

Chajutin (Hajutin) Szymon Szmerka (ok. 1872–1929), działacz spółdzielczy i sportowy. Ur. w Moskwie, był synem Joela Wulfa i Dobry Elki z Wileńczyków. Chajutin do Częstochowy przybył... więcej::

Mamy
już:

800 haseł