Wigurska-Folfasińska Zofia Maria Joanna

Udostępnij

Wigurska-Folfasińska Zofia Maria Joanna (1880–1945), nauczycielka, właścicielka i dyrektorka szkoły. Ur. 6 III 1880 w Częstochowie, była córką → Marka Marcelego Wigurskiego i Ludwiki Marii z Zawadzkich (1858–1942).

Wigurska od 1903 pracowała jako nauczycielka. Była właścicielką i dyrektorką Szkoły Elementarnej Prywatnej Dwuklasowej Męskiej, która od 1908 funkcjonowała w budynku przy ul. Teatralnej 31 (al. Wolności). Do 1932 Szkoła Prywatna Koedukacyjna wraz z Przedszkolem Z. Wigurskiej-Folfasińskiej znajdowała się przy ul. Jasnogórskiej. Od września tr. szkoła funkcjonowała w nowym budynku przy ul. Staszica 10. W 1939 nazwa szkoły brzmiała Szkoła Powszechna 6-cio Klasowa Prywatna Koedukacyjna Z. Wigurskiej-Folfasińskiej. W szkole uczyły się dzieci z rodzin katolickich, ewangelickich, żydowskich, prawosławnych. Według → Tadeusza Janczaka Wigurska „była prawdziwą demokratką i wypracowała zasady koleżeństwa i przyjaźni, broniąc szkołę przed wpływami miasta i ówczesnych wypadków, rozruchami robotniczymi i antyżydowskimi”. W maju 1937 Wigurska-Folfasińska obchodziła jubileusz 35-lecia pracy pedagogicznej. W listopadzie 1939 w porozumieniu z Wigurską-Folfasińską i za zgodą Niemców grupa nauczycieli zorganizowała w jej szkole (Prywatnej Szkole Powszechnej Z. Wigurskiej-Folfasińskiej) klasę siódmą. W zakresie nauki w tej klasie miał być realizowany tajny program dwu klas gimnazjum. Wkrótce w tejże szkole zorganizowano także klasę ósmą. Wigurska-Folfasińska zm. 16 I 1945 w Częstochowie, pochowana została na cmentarzu Kule, w kwaterze 56, rząd VI–VII, grób nr 1.

W małżeństwie z Teofilem Tomaszem Folfasińskim, aptekarzem, miała syna → Sławomira Franciszka.

Juliusz Sętowski, Cmentarz Kule w Częstochowie. Przewodnik biograficzny, Częstochowa 2005, s. 336; Zbigniew Grządzielski, Jan Pietrzykowski, Polentumsträger. Dzieje nauczycieli na ziemi częstochowskiej 1939–1945, Katowice 1988; Bogdan Snoch, Z dziejów szkolnictwa w Częstochowie i regionie częstochowskim w latach 1918–1990, Częstochowa 1998; – Spis Abonentów Sieci Telefonicznych Dyrekcji Okręgu Poczt i Telegrafów w Krakowie na 1939 r., s. 54; – „Gazeta Wyborcza Częstochowa” 2001 (14 XII), s. 6 (T. Janczak); „Goniec Częstochowski” 1930, nr 4, s. 5, 1937, nr 121, s. 7; – Handlowiec. Kalendarz dla spraw handlu i przemysłu m. Częstochowy na 1914 r., [Częstochowa 1914?], s. 193; – Urząd Stanu Cywilnego w Częstochowie, parafia św. Jakuba 1945, akt zgonu nr 23; – odpis z inskrypcji nagrobnej; – materiały (odpisy z ksiąg meldunkowych) w zbiorach Ośrodka Dokumentacji Dziejów Częstochowy Muzeum Częstochowskiego.

Autor: → Juliusz Sętowski

Zobacz inne hasła z kategorii: → Osoby

Ostatni Grosz... czytaj

Błeszno... czytaj

Droga krzyżowa na Jasnej Górze... czytaj

Ostatnio dodane


Miejski Uniwersytet Powszechny

instytucja kulturalno-oświatowa utworzona w 1929 z inicjatywy częstochowskiego → Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem. Organizatorem był Wydział Oświaty i... więcej::

Zakład Freblowski Stanisławy Ligęzówny

w 1912 Stanisława Ligęzówna (Ligenzówna) podjęła starania o powołanie w Częstochowie kantoru pośrednictwa dla nauczycielek. Od tegoż roku pod nazwą... więcej::

Kościółek i szpital – przytułek św. Jakuba

wybudowane (kaplica była murowana, a przytułek drewniany) jako zespół szpitalny w 1586 z fundacji Jakuba Zalejskiego, pisarza celnego... więcej::

Chajutin (Hajutin) Szymon Szmerka

Chajutin (Hajutin) Szymon Szmerka (ok. 1872–1929), działacz spółdzielczy i sportowy. Ur. w Moskwie, był synem Joela Wulfa i Dobry Elki z Wileńczyków. Chajutin do Częstochowy przybył... więcej::

Mamy
już:

800 haseł