Szkoła Zofii Wigurskiej-Folfasińskiej

Udostępnij

Szkoła Zofii Wigurskiej-Folfasińskiej, powstała w 1905 jako prywatna 2-klasowa szkoła męska przygotowująca do pierwszych klas gimnazjalnych. Od 1908 szkoła funkcjonowała w budynku przy ul. Teatralnej 31 (dziś al. Wolności – na tym miejscu znajduje się obecnie „Market na Czerwonym”). Przekształcona została w szkołę koedukacyjną, przy której działało także przedszkole. W 1912 w Stowarzyszeniu im. Stanisława Moniuszki urządzono raut, z którego dochód przeznaczono na potrzeby uczniów. Anonse o zapisach uczniów ukazywały każdego roku na łamach → „Gońca Częstochowskiego” (w ostatnim tygodniu sierpnia i na początku września). W szkole uczyły się dzieci różnych wyznań. We wrześniu 1932 szkoła została przeniesiona z ul. Jasnogórskiej 12 do budynku przy ul. Staszica 10, funkcjonowała jako 6-klasowa Koedukacyjna Prywatna Szkoła Powszechna. W 1937 obchodzono jubileusz 35-lecia pracy pedagogicznej założycielki szkoły → Zofii Wigurskiej-Folfasińskiej, w czerwcu 1938 rodzice dzieci uczęszczających do szóstej klasy podpisali się nad zamieszczonymi na łamach „Gońca Częstochowskiego” podziękowaniami dla właścicielki szkoły za dobre przygotowanie uczniów (wszyscy zostali przyjęci do szkół średnich). W 1939 zorganizowano klasę siódmą, do szkoły uczęszczało 200 uczniów (w tym pond 80 dzieci żydowskich). Szkoła działała także w okresie okupacji niemieckiej; grupa nauczycieli i nauczycielek (za zgodą właścicielki) zorganizowała tajne nauczanie w zakresie pierwszych dwu klas gimnazjalnych.

Zbigniew Grządzielski, Oświata żydowska w Częstochowie w II Rzeczypospolitej, [w:] Żydzi częstochowianie. Współistnienie – holocaust – pamięć, pod red. J. Mizgalskiego, Częstochowa 2006, s. 179; Tadeusz Janczak, Wspomnienie. Wychowankowie freblówki Zofii Wigurskiej-Folfasińskiej, „Gazeta Wyborcza Częstochowa” 2001, nr 292, s. 6; Przewodnik po Częstochowie i okolicy, Częstochowa 1909, s. 58–59; „Tydzień” 1905, s. 7; „Goniec Częstochowski” 1912, nr 49, s. 3, 1914, nr 233, s. 2, 1930, nr 191, s. 2, 1937, nr 198, s. 8, 1938, nr 144, s. 8.

Autor: → Andrzej Kuśnierczyk

Ostatni Grosz... czytaj

Błeszno... czytaj

Droga krzyżowa na Jasnej Górze... czytaj

Ostatnio dodane


Miejski Uniwersytet Powszechny

instytucja kulturalno-oświatowa utworzona w 1929 z inicjatywy częstochowskiego → Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem. Organizatorem był Wydział Oświaty i... więcej::

Zakład Freblowski Stanisławy Ligęzówny

w 1912 Stanisława Ligęzówna (Ligenzówna) podjęła starania o powołanie w Częstochowie kantoru pośrednictwa dla nauczycielek. Od tegoż roku pod nazwą... więcej::

Kościółek i szpital – przytułek św. Jakuba

wybudowane (kaplica była murowana, a przytułek drewniany) jako zespół szpitalny w 1586 z fundacji Jakuba Zalejskiego, pisarza celnego... więcej::

Chajutin (Hajutin) Szymon Szmerka

Chajutin (Hajutin) Szymon Szmerka (ok. 1872–1929), działacz spółdzielczy i sportowy. Ur. w Moskwie, był synem Joela Wulfa i Dobry Elki z Wileńczyków. Chajutin do Częstochowy przybył... więcej::

Mamy
już:

800 haseł