Stradomka

Udostępnij

Stradomka, rzeka długości 19,5 km (z czego 9,18 km na terenie Częstochowy). W dawnych dokumentach nosiła nazwę Rybna, a także Żarnowa. Bierze początek w lasach na Garbie Herbskim w rejonie Herb, zbierając wody strumieni i strug, przepływa przez Blachownię (tu urządzony na rzece zbiornik o powierzchni ok. 50 ha), między Łojkami i → Gnaszynem wpływa na teren miasta Częstochowy, dalej przez → Kawodrzę Dolną (tu przyjmuje z lewej strony strumień zwany → Gorzelanką). Przyjmuje także wodę z rowów odpływowych od strony → Lisińca, w dolnym odcinku zabezpieczona wałami przeciwpowodziowymi; w rejonie Stradomia płynie wzdłuż linii kolejowej Herby–Kielce (blisko stacji PKP Częstochowa Stradom). W dzielnicy → Ostatni Grosz przyjmuje z prawej strony → Konopkę, za → Parkiem Piastów, w rejonie ul. Krakowskiej, w pobliżu mostu, wpada do Warty.

Jacek Laberschek, Wójtostwo częstochowskie w czasach piastowskich i jagiellońskich, [w:] Częstochowa i jej okolice w średniowieczu, Kraków 2006, s. 43–44; Nazewnictwo geograficzne Polski, t. I. cz.1. Wykaz wód płynących, s. 75, wersja elektroniczna:

http://ksng.gugik.gov.pl/pliki/hydronimy1.pdf.

Autor: → Andrzej Kuśnierczyk

Poprzednie hasło
→ Stradom dzielnica

Ostatni Grosz... czytaj

Błeszno... czytaj

Droga krzyżowa na Jasnej Górze... czytaj

Ostatnio dodane


Miejski Uniwersytet Powszechny

instytucja kulturalno-oświatowa utworzona w 1929 z inicjatywy częstochowskiego → Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem. Organizatorem był Wydział Oświaty i... więcej::

Zakład Freblowski Stanisławy Ligęzówny

w 1912 Stanisława Ligęzówna (Ligenzówna) podjęła starania o powołanie w Częstochowie kantoru pośrednictwa dla nauczycielek. Od tegoż roku pod nazwą... więcej::

Kościółek i szpital – przytułek św. Jakuba

wybudowane (kaplica była murowana, a przytułek drewniany) jako zespół szpitalny w 1586 z fundacji Jakuba Zalejskiego, pisarza celnego... więcej::

Chajutin (Hajutin) Szymon Szmerka

Chajutin (Hajutin) Szymon Szmerka (ok. 1872–1929), działacz spółdzielczy i sportowy. Ur. w Moskwie, był synem Joela Wulfa i Dobry Elki z Wileńczyków. Chajutin do Częstochowy przybył... więcej::

Mamy
już:

800 haseł