Pryzmaty. Akademickie Centrum Radiowe „Pryzmaty”

Udostępnij

Pryzmaty. Akademickie Centrum Radiowe „Pryzmaty”, utworzone przy Radzie Uczelnianej Związku Studentów Polskich Politechniki Częstochowskiej, działało w Domu Studenckim (DS) 1 Politechniki Częstochowskiej na przełomie 1958–59 jako radiowęzeł akademicki (nazwany „Radio-Pryzmaty”). Pryzmaty obsługiwały początkowo tylko DS 1, później także DS 2. Na przełomie lat 50. i 60. przeciągnięto linię napowietrzną z DS 1 do DS 3 i internatu → Szkoły Nauczycielskiej. W I połowie lat 60. połączenie zmieniono na kablowe. W DS 3 istniało lokalne studio radiowęzłowe, które uzupełniało program „Radia – Pryzmaty” własnymi komunikatami. Wokół rozgłośni zebrała się spora grupa twórców audycji radiowych oraz obsługi technicznej. W I połowie lat 60. radiowęzeł częstochowski został uznany za jeden z najlepszych w kraju (obok warszawskiego i gdańskiego). W 1969 zamknięto studio radiowe i przeprowadzono remont oraz modernizację pomieszczeń i wymianę sprzętu. Z pomocą mgr. inż. M. Pietrasa, inżyniera do spraw aparatury uczelni, i jego współpracowników zakupiono profesjonalną aparaturę w Zakładach „Fonica” w Łodzi, zbudowano też dobrej klasy studia. Od roku akademickiego 1969/70 rozpoczęło działalność Akademickie Centrum Radiowe „Pryzmaty”; przez szereg lat nagrywano tu audycje, dzienniki radiowe, reportaże, programy muzyczne. Zgromadzono bogatą, profesjonalnie nagraną taśmotekę muzyczną, efektów fonicznych, archiwum najciekawszych audycji, wyszkolono też kadrę młodych radiowców (studentów) z obsługi technicznej. W „Pryzmatach” działały grupy twórcze (m.in. Grupa Twórcza z Klubu Studenckiego → „Filutek”), które przygotowywały audycje, czasem prowadziły też program nocny. W 1965 „Pryzmaty” były organizatorem II Ogólnopolskiego Seminarium – Muzyczne Radia Akademickie. Z rozgłośnią był też związany kabaret muzyczny → „Adios Muchachos”.

Aleksander Gąsiorski, Politechnika Częstochowska 1949–1999. Od Szkoły Inżynierskiej w Częstochowie do Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 1999, s. 252, 266, 294, 339, 340.

Autor: → Juliusz Sętowski

Ostatni Grosz... czytaj

Błeszno... czytaj

Dźbów... czytaj

Ostatnio dodane


Miejski Uniwersytet Powszechny

instytucja kulturalno-oświatowa utworzona w 1929 z inicjatywy częstochowskiego → Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem. Organizatorem był Wydział Oświaty i... więcej::

Zakład Freblowski Stanisławy Ligęzówny

w 1912 Stanisława Ligęzówna (Ligenzówna) podjęła starania o powołanie w Częstochowie kantoru pośrednictwa dla nauczycielek. Od tegoż roku pod nazwą... więcej::

Kościółek i szpital – przytułek św. Jakuba

wybudowane (kaplica była murowana, a przytułek drewniany) jako zespół szpitalny w 1586 z fundacji Jakuba Zalejskiego, pisarza celnego... więcej::

Chajutin (Hajutin) Szymon Szmerka

Chajutin (Hajutin) Szymon Szmerka (ok. 1872–1929), działacz spółdzielczy i sportowy. Ur. w Moskwie, był synem Joela Wulfa i Dobry Elki z Wileńczyków. Chajutin do Częstochowy przybył... więcej::

Mamy
już:

800 haseł