Prywatna 7-klasowa Koedukacyjna Szkoła Powszechna im. Z. Wajnsztok

Udostępnij

Prywatna 7-klasowa Koedukacyjna Szkoła Powszechna im. Z. Wajnsztok, założona w 1916. W 1926 występowała jeszcze jako Szkoła Przygotowawcza – miała wówczas tylko klasy do 4., ale już w następnym roku uzyskała prawa szkół państwowych (decyzja Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego). Szkoła przetrwała trudny czas lat I wojny światowej i stale się rozwijała, choć nie otrzymywała z zewnątrz żadnego subsydium. Założycielką i właścicielką była → Zofia Wajnsztokówna. Szkoła w połowie lat 20. miała nowoczesne wyposażenie: gabinet przyrodniczo-fizyczny, bogatą bibliotekę szkolną (z 2000 książek), fortepian, kino szkolne itd. W 1927 wprowadzono naukę języka obcego – francuskiego. Przy szkole istniało przedszkole (oddział freblowski), do którego przyjmowano dzieci od lat trzech. Od 1928 w budynku szkoły mieściły się także wieczorowe Kursy Języków Obcych, pod kierunkiem → Leona Wajnsztoka, brata Zofii. Po jej śmierci w 1935 przejął on kierowanie szkołą, której nadano imię twórczyni. Szkoła pierwotnie mieściła się przy Piłsudskiego 13, na początku lat 30. przeniosła się do budynku przy II Alei 20. W 1939 miała siedem oddziałów i 122 uczniów (49 chłopców, 73 dziewczęta).

„Częstochower Cajtung” 1926, nr 3, s. 1, 1927, nr 34, s. 6, 1927, nr 36, s. 6; – Zbigniew Grządzielski, Z problemów opieki i kształcenia młodzieży żydowskiej w Częstochowie w latach 1912–1939, [w:] Z dziejów Żydów w Częstochowie, pod red. Z. Jakubowskiego przy współpracy S. Podobińskiego, Częstochowa 2002, s. 54.

Autor: → Wiesław Paszkowski

Ostatni Grosz... czytaj

Błeszno... czytaj

Dźbów... czytaj

Ostatnio dodane


Miejski Uniwersytet Powszechny

instytucja kulturalno-oświatowa utworzona w 1929 z inicjatywy częstochowskiego → Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem. Organizatorem był Wydział Oświaty i... więcej::

Zakład Freblowski Stanisławy Ligęzówny

w 1912 Stanisława Ligęzówna (Ligenzówna) podjęła starania o powołanie w Częstochowie kantoru pośrednictwa dla nauczycielek. Od tegoż roku pod nazwą... więcej::

Kościółek i szpital – przytułek św. Jakuba

wybudowane (kaplica była murowana, a przytułek drewniany) jako zespół szpitalny w 1586 z fundacji Jakuba Zalejskiego, pisarza celnego... więcej::

Chajutin (Hajutin) Szymon Szmerka

Chajutin (Hajutin) Szymon Szmerka (ok. 1872–1929), działacz spółdzielczy i sportowy. Ur. w Moskwie, był synem Joela Wulfa i Dobry Elki z Wileńczyków. Chajutin do Częstochowy przybył... więcej::

Mamy
już:

800 haseł