Mościcki w Częstochowie

Udostępnij

Mościcki w Częstochowie, 27 IV 1930 przybył z synem Michałem, kapelanem ks. płk. Michałem Bojankiem oraz dowódcą Okręgu Korpusu Łódź generałem Stanisławem Nałęcz-Małachowskim; na granicy powiatu witany był przez wojewodę kieleckiego Jerzego Paciorkowskiego, starostę → Kazimierza Kühna, generała → Mieczysława Dąbkowskiego, pułkownika → Adama Nieniewskiego, komendanta wojewódzkiego policji B. Ludwikowskiego oraz przedstawicieli → Związku Powstańców Śląskich; na granicy miasta Częstochowy gościa witał prezydent → Romuald Jarmułowicz, członkowie Magistratu Częstochowy i komitetu obywatelskiego. Na Nowym Rynku (pl. Daszyńskiego) witali Mościckiego biskup → Teodor Kubina, pastor → Leopold Wojak, rabin → Nachum Asz oraz członkowie Rady Miejskiej. Przejazd przez aleję Najświętszej Maryi Panny odbył się wzdłuż szpalerów publiczności, pod bramami triumfalnymi ustawionymi przez gminę żydowską (u wylotu ul. Piłsudskiego), kolejarzy (wylot II Alei), straż ogniową (przy wjeździe na plac Magistracki), młodzież szkolną (u wylotu III Alei) i sejmik powiatowy (przy parkach podjasnogórskich). Na placu podjasnogórskim przeszedł przed frontem kompanii honorowej 27 pułku piechoty. Uczestniczył w nabożeństwie dziękczynnym, odsłonięciu Cudownego Obrazu i nabożeństwie przed Szczytem. Zwiedził klasztor, skarbiec i bibliotekę, gdzie złożył wpis w księdze pamiątkowej. Po opuszczeniu Jasnej Góry przeszedł przed frontem kompanii honorowej, złożył wizytę u biskupa T. Kubiny a następnie odwiedził katedrę pw. św. Rodziny. O godz. 17 odjechał do Spały. 14 VIII 1932 Ignacy Mościcki wziął udział w uroczystościach 550-lecia sprowadzenia Cudownego Obrazu na Jasną Górę. Na granicy powiatu witali go: wojewoda kielecki J. Paciorkowski, starosta K. Kühn, dowódca Okręgu Korpusu IV Łódź generał S. Nałęcz-Małachowski, dowódca 7 Dywizji Piechoty generał → Mieczysław Dąbkowski, komendant policji inspektor Cz. Grabowski oraz pułkownik rezerwy A. Nieniewski. Na pl. Daszyńskiego prezydenta witali: ks. biskup T. Kubina, komisarz miasta J. Mazur oraz dyrektor I Państwowego Gimnazjum im. H. Sienkiewicza Wacław Płodowski. Mościcki przeszedł przed frontem kompanii honorowej 27 pułku piechoty. Przy schodach placu jasnogórskiego witał go prezes Komitetu Wykonawczego Obchodu Jubileuszu dr → Leon Wasilewski, oddano 21 salw powitalnych z dział ustawionych na wałach jasnogórskich. Przed Bramą Lubomirskich witał gościa generał zakonu o.→ Pius Przeździecki, w kruchcie bazyliki jasnogórskiej biskupi: łódzki Wincenty Tymieniecki i sandomierski Paweł Kubicki. Mościcki spędził chwilę w kaplicy przed obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej. Od godz. 20 uczestniczył wraz z ministrem Januszem Jędrzejewiczem w procesji i nabożeństwie. Nocleg przygotowano w apartamentach królewskich na Jasnej Górze. 15 VIII o godz. 8 w kaplicy odprawiona została msza w intencji prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, po mszy Mościcki przyjął delegację z miasta Bełz; oo. paulini ofiarowali prezydentowi medal jubileuszowy z wizerunkiem Matki Boskiej Częstochowskiej i księcia opolskiego Władysława. O godz. 10 prezydent wziął udział w procesji na wałach i sumie pontyfikalnej. Po południu złożył wizytę w siedzibie biskupa T. Kubiny, przeszedł w III Alei przed frontem kompanii honorowej 27 pp, przejechał przez odświętnie udekorowane miasto w drodze powrotnej do Spały. 6 II 1938 prezydent Mościcki przejeżdżał specjalnym pociągiem z Krakowa do Warszawy. W czasie kilkuminutowego postoju na dworcu w Częstochowie odbyła się uroczystość powitania gościa przez władze miasta i powiatu częstochowskiego, prezydenta → Jana Szczodrowski, starostę Władysława Rozmarynowicza, przedstawicieli duchowieństwa, organizacje społeczne, młodzież szkolną i mieszkańców (ponad 3 tys. osób); koło prezydenckiego wagonu ustawiona została warta honorowa, orkiestra strażacka odegrała hymn państwowy, uczennica Irma Ihnatowicz wręczyła kwiaty.

Roman Winiarek, Ignacy Mościcki (1867–1946), „Gazeta Częstochowska” 1999, nr 25, s. 4; – „Goniec Częstochowski” 1930, nr 97, s. 4, nr 98, s. 2–3, 1932, nr 182, s. 2, nr 183, s. 3–4, nr 186, s. 5–6, nr 187, s. 1–2, 1938, nr 30, s. 4.

Autor: → Andrzej Kuśnierczyk

Poprzednie hasło
→ Mońkowski Leon

Następne hasło
→ Mularz Edmund

Ostatni Grosz... czytaj

Błeszno... czytaj

Droga krzyżowa na Jasnej Górze... czytaj

Ostatnio dodane


Miejski Uniwersytet Powszechny

instytucja kulturalno-oświatowa utworzona w 1929 z inicjatywy częstochowskiego → Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem. Organizatorem był Wydział Oświaty i... więcej::

Zakład Freblowski Stanisławy Ligęzówny

w 1912 Stanisława Ligęzówna (Ligenzówna) podjęła starania o powołanie w Częstochowie kantoru pośrednictwa dla nauczycielek. Od tegoż roku pod nazwą... więcej::

Kościółek i szpital – przytułek św. Jakuba

wybudowane (kaplica była murowana, a przytułek drewniany) jako zespół szpitalny w 1586 z fundacji Jakuba Zalejskiego, pisarza celnego... więcej::

Chajutin (Hajutin) Szymon Szmerka

Chajutin (Hajutin) Szymon Szmerka (ok. 1872–1929), działacz spółdzielczy i sportowy. Ur. w Moskwie, był synem Joela Wulfa i Dobry Elki z Wileńczyków. Chajutin do Częstochowy przybył... więcej::

Mamy
już:

800 haseł