Łokczewski Kazimierz Szczepan

Udostępnij

Łokczewski Kazimierz Szczepan (1872–1941), lekarz, działacz społeczny. Ur. 26 XII 1872 w Kielcach, był synem Zygmunta (1843–1917) i Leokadii z Hamburgów, bratem Zygmunta Józefa, sędziego śledczego.

Łokczewski w 1897 ukończył Akademię Lekarską w Petersburgu. W 1897–1900 pracował w Szpitalu Borowice, a później w Szpitalu Dzieciątka Jezus w Warszawie. Specjalizował się w chorobach dziecięcych i ginekologii. W 1902 zamieszkał w Częstochowie. Od 1904, po ustąpieniu doktora → Władysława Biegańskiego, został lekarzem fabrycznym w zakładach włókienniczych „La Czenstochovienne”. Zamieszkał wtedy w osiedlu fabrycznym → Ostatni Grosz (obecnie dzielnica Częstochowy). Był autorem artykułu Sprawa pomocy lekarskiej w fabrykach („Dziennik Częstochowski” 1906, nr 286, s. 3). Łokczewski udzielał pomocy mieszkańcom Ostatniego Grosza, „nie tylko lekarskiej, ale i materialnej, zaskarbiając sobie ogólny szacunek i zaufanie ludności tej dzielnicy”. W sali fabryki „La Czenstochovienne” wielokrotnie wygłaszał odczyty popularnonaukowe. Od jesieni 1917 zamieszkał w śródmieściu Częstochowy, lecz nadal sprawował opiekę zdrowotną nad ludnością osiedla fabrycznego Ostatni Grosz. Od maja 1919 był opiekunem sanitarnym dzielnicy z ramienia komisji zdrowia publicznego miasta Częstochowy. Od tr. pracował w przychodni uruchomionej pod egidą → Polskiego Czerwonego Krzyża (PCK) w Ostatnim Groszu; rejon tej przychodni obejmował także Raków (od 1928 dzielnica Częstochowy). Po utworzeniu w 1922 Powiatowej Kasy Chorych, Łokczewski sprawował opiekę lekarską nad terenem bliskiego mu Ostatniego Grosza. Od 1914 był członkiem zarządu Towarzystwa Lekarskiego Częstochowskiego (TLCz); w 1921–34 pełnił funkcję sekretarza, a w 1935–38 prezesa TLCz. W 1930–34 przewodniczył częstochowskiemu obwodowi Związku Lekarzy Państwa Polskiego. Należał też do → Towarzystwa Szerzenia Wiedzy oraz → Towarzystwa Dobroczynności dla Chrześcijan. W 1917–18 wraz z innymi lekarzami dokonywał (nieodpłatnie) badań dzieci wyjeżdżających na kolonie z → Rady Opiekuńczej miasta Częstochowy. W czasopismach, przeważnie medycznych, publikował życiorysy znanych lekarzy częstochowskich, m.in. → Edwarda Kohna („Polska Gazeta Lekarska” 1927 nr 22), → Karola Rożkowskiego („Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej” 1934, t. XII i „Ziemia Częstochowska” 1938, t. II). Jego sprawozdania z posiedzeń TLCz zamieszczane były w prasie medycznej. Zm. 2 VI 1941 w Częstochowie, został pochowany na cmentarzu Kule w Częstochowie, w kwaterze 27, rząd VII, grób nr 1.

W małżeństwie z Anną Marcinowską (1873–1943) nie miał dzieci.

Juliusz Sętowski, Cmentarz Kule w Częstochowie. Przewodnik biograficzny, Częstochowa 2005, s. 180; Jan Bohdan Gliński, Słownik biograficzny lekarzy i farmaceutów ofiar drugiej wojny światowej, t. II, Warszawa 1999, s. 274; – Tadeusz Michalski, Częstochowa i jej lekarze w XIX stuleciu, „Archiwum Historii Medycyny” 1957, t. XX, nr 4, s. 511; – Pamiętnik 70-lecia Towarzystwa Lekarskiego Częstochowskiego, Częstochowa 1973, s. 4; Przewodnik po Częstochowie i okolicy, Warszawa 1909, s. 145; Mieczysław Wyględowski, Chirurgia i chirurdzy Częstochowy, Wrocław 1997; – Stanisław Nowak, Z moich wspomnień, cz. II, Częstochowa 1902–1914, Częstochowa 1933, s. 129; – „Dziennik Częstochowski” 1906, nr 79, s. 3, 1909, nr 288, s. 2; „Goniec Częstochowski” 1917, nr 228, s. 1, 1918, nr 130, s. 2, 1931, nr 49, s. 7, 1932, nr 263, s. 3, 1937, nr 267, s. 3; Handlowiec. Kalendarz dla spraw handlu i przemysłu m. Częstochowy na 1914 r., [Częstochowa 1914?], s. 304; „Kurier Częstochowski” 1919, nr 56, s. 4; „Nad Wartą” 1973, nr 1, s. 7; Rocznik częstochowski. Kalendarz na rok 1903 wydany na korzyść Towarzystwa Dobroczynności dla Chrześcijan w Częstochowie, Częstochowa 1903, s. 10; – Archiwum Państwowe w Częstochowie, Magistrat Częstochowy 4987, k. 55; – materiały w zbiorach Ośrodka Dokumentacji Dziejów Częstochowy Muzeum Częstochowskiego.

Autor: → Juliusz Sętowski

Zobacz inne hasła z kategorii: → Osoby

Ostatni Grosz... czytaj

Błeszno... czytaj

Droga krzyżowa na Jasnej Górze... czytaj

Ostatnio dodane


Miejski Uniwersytet Powszechny

instytucja kulturalno-oświatowa utworzona w 1929 z inicjatywy częstochowskiego → Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem. Organizatorem był Wydział Oświaty i... więcej::

Zakład Freblowski Stanisławy Ligęzówny

w 1912 Stanisława Ligęzówna (Ligenzówna) podjęła starania o powołanie w Częstochowie kantoru pośrednictwa dla nauczycielek. Od tegoż roku pod nazwą... więcej::

Kościółek i szpital – przytułek św. Jakuba

wybudowane (kaplica była murowana, a przytułek drewniany) jako zespół szpitalny w 1586 z fundacji Jakuba Zalejskiego, pisarza celnego... więcej::

Chajutin (Hajutin) Szymon Szmerka

Chajutin (Hajutin) Szymon Szmerka (ok. 1872–1929), działacz spółdzielczy i sportowy. Ur. w Moskwie, był synem Joela Wulfa i Dobry Elki z Wileńczyków. Chajutin do Częstochowy przybył... więcej::

Mamy
już:

800 haseł