Legion Młodych. Akademicki Związek Pracy dla Państwa

Udostępnij

Legion Młodych. Akademicki Związek Pracy dla Państwa, organizacja skupiająca młodzież sanacyjną, założona 13 II 1930 w Warszawie. Miała stanowić przeciwwagę dla wpływów związanej z obozem narodowym Młodzieży Wszechpolskiej. W organizacji szybko zaczęły zachodzić procesy radykalizacyjne (lewicowe). W 1937 nurt prawicowy w Legion Młodych (LM) zgłosił swój udział w pracach Obozu Zjednoczenia Narodowego (OZN), jednak wkrótce wycofał się na znak protestu przeciw współpracy OZN z Obozem Narodowo-Radykalnym przy tworzeniu Związku Młodej Polski. W Częstochowie LM działał od I połowy 1931, liczył ok. 150 członków. Komenda obwodu częstochowskiego LM miała swą siedzibę w Częstochowie przy III Alei 71. Znajdowała się tam biblioteka, prowadzono odczyty dotyczące współczesnych zagadnień politycznych oraz historii i geografii Polski. Członkowie LM organizowali wycieczki turystyczno-krajoznawcze, akademie, koncerty, wieczorki, bale, działało też kółko teatralne. Organizacja propagowała swoje idee w szkołach średnich w Częstochowie. Komendantami obwodu częstochowskiego byli: Kazimierz Wochna, Henryk Grygosiński, → Władysław Pikuła. Do czołowych działaczy należeli: Jerzy Stypułkowski, Jan Krzewicki, Kazimierz Prażmowski, → Leon Nagłowski, Wiesław Kopulski, Antoni Lempke; pełnili oni funkcje szefów LM. Organizację wspierało Koło Seniorów LM; Jego członkami byli m.in.: generał → Mieczysław Dąbkowski, → Dominik Zbierski, → Wacław Płodowski, → Zofia Idzikowska. LM istniał do 1939.

Encyklopedia historii Drugiej Rzeczypospolitej 1918–1939, Warszawa 1999, s. 188; – materiały w zbiorach Ośrodka Dokumentacji Dziejów Częstochowy Muzeum Częstochowskiego.

Autor: → Paweł Michalski , → Juliusz Sętowski

Ostatni Grosz... czytaj

Błeszno... czytaj

Droga krzyżowa na Jasnej Górze... czytaj

Ostatnio dodane


Miejski Uniwersytet Powszechny

instytucja kulturalno-oświatowa utworzona w 1929 z inicjatywy częstochowskiego → Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem. Organizatorem był Wydział Oświaty i... więcej::

Zakład Freblowski Stanisławy Ligęzówny

w 1912 Stanisława Ligęzówna (Ligenzówna) podjęła starania o powołanie w Częstochowie kantoru pośrednictwa dla nauczycielek. Od tegoż roku pod nazwą... więcej::

Kościółek i szpital – przytułek św. Jakuba

wybudowane (kaplica była murowana, a przytułek drewniany) jako zespół szpitalny w 1586 z fundacji Jakuba Zalejskiego, pisarza celnego... więcej::

Chajutin (Hajutin) Szymon Szmerka

Chajutin (Hajutin) Szymon Szmerka (ok. 1872–1929), działacz spółdzielczy i sportowy. Ur. w Moskwie, był synem Joela Wulfa i Dobry Elki z Wileńczyków. Chajutin do Częstochowy przybył... więcej::

Mamy
już:

800 haseł