Legion. Międzyszkolny Klub Sportowy „Legion”

Udostępnij

Legion. Międzyszkolny Klub Sportowy „Legion”, powstał w 1943 jako klub sportowy „Goal” z inicjatywy młodzieży Gimnazjum Stowarzyszenia Kupców Polskich oraz młodzieży uczęszczającej na tajne komplety. W 1944 zmieniono nazwę na Klub Sportowy Legion; jego współzałożycielem i kierownikiem był Konstanty Bartnik. Oficjalną działalność Legion rozpoczął w marcu 1945. Z jednosekcyjnego klubu konspiracyjnego (piłka nożna) powstał klub wielosekcyjny. Siedziba Legionu znajdowała się w niedużym domku w parku miejskim, który latem służył za szatnię, a zimą grano w nim w szachy, tenisa stołowego, odbywały się tam także odczyty i pogadanki na tematy sportowe. W 1945 Zarząd Miejski oddał w długoletnią dzierżawę młodzieży przy Międzyszkolnym Klubie Sportowym (MKS) Legion teren koło byłych → Koszar Zawady, gdzie przygotowano boisko i odnowiono bieżnię. Obok podstawowej działalności wyczynowej MKS Legion popularyzował sport wśród młodzieży szkolnej, organizując masowe imprezy sportowe. Z powodu kłopotów finansowych Klub próbował się połączyć z częstochowskim ogniskiem Polska → YMCA. Ostatecznie w 1948 dokonano fuzji MKS Legion z → Częstochowskim Klubem Sportowym. Połączony klub przyjął znaną nazwę → Brygada. MKS Legion posiadał czarno-białe barwy, które przejęła nowa Brygada.

Juliusz Sętowski, Sport szkolny w latach 1945–1952, [w:] Działalność Szkolnego Związku Sportowego w Częstochowie w latach 1953–2003. Praca zbiorowa pod redakcją E. Małolepszego i J. Sętowskiego, Częstochowa 2006, s. 20, 21, 22; – „Głos Narodu” 1945, nr 240, s. 5; „Życie Częstochowy” 1948, nr 227.

Autor: → Paweł Michalski

Ostatni Grosz... czytaj

Błeszno... czytaj

Droga krzyżowa na Jasnej Górze... czytaj

Ostatnio dodane


Miejski Uniwersytet Powszechny

instytucja kulturalno-oświatowa utworzona w 1929 z inicjatywy częstochowskiego → Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem. Organizatorem był Wydział Oświaty i... więcej::

Zakład Freblowski Stanisławy Ligęzówny

w 1912 Stanisława Ligęzówna (Ligenzówna) podjęła starania o powołanie w Częstochowie kantoru pośrednictwa dla nauczycielek. Od tegoż roku pod nazwą... więcej::

Kościółek i szpital – przytułek św. Jakuba

wybudowane (kaplica była murowana, a przytułek drewniany) jako zespół szpitalny w 1586 z fundacji Jakuba Zalejskiego, pisarza celnego... więcej::

Chajutin (Hajutin) Szymon Szmerka

Chajutin (Hajutin) Szymon Szmerka (ok. 1872–1929), działacz spółdzielczy i sportowy. Ur. w Moskwie, był synem Joela Wulfa i Dobry Elki z Wileńczyków. Chajutin do Częstochowy przybył... więcej::

Mamy
już:

800 haseł