Jasnogórska 64

Udostępnij

Jasnogórska 64, budynek wzniesiony w początkach XX w., służył jako siedziba szkoły realnej Retkego. Około 1909 zakupiony przez inż. Kazimierza Reklewskiego, który przed → Wystawą Przemysłu i Rolnictwa w Częstochowie urządził tu hotel pod nazwą „Wystawa”; znajdowało się w nim 120 miejsc noclegowych i kawiarnia na I piętrze. Tygodnik „Świat” z 1909 informował, że korytarze były oświetlone elektrycznością, a w czasie wystawy na gości wysiadających na dworcu Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej w Częstochowie czekał omnibus (tramwaj konny) z napisem Hotel „Wystawa”. Przynajmniej od 1911 do 1916 znajdowała się tu szkoła miejska ogólna (w 1915 uczyło się w niej 57 dzieci) prowadzona przez Janickiego. Później działała tu szkoła realna Retkego. W 1917–20 w budynku funkcjonowało → Gimnazjum Męskie → Wincentego Szudejki (do którego uczęszczało ok. 300 uczniów), znajdował się też internat. Od 1921 funkcjonowało tu → Państwowe Seminarium Nauczycielskie Męskie im. Tadeusza Kościuszki; początkowo zajmowało parter i I piętro, ponieważ na II piętrze mieścił się Inspektorat Szkolny i mieszkania prywatne. Po przejęciu przez Seminarium całego budynku jedną z sal na parterze przysposobiono na salę gimnastyczną. W roku szkolnym 1924/25 gościnnie użyczono pomieszczeń Prywatnemu Seminarium Nauczycielskiemu Żeńskiemu. W 1936 na miejsce zlikwidowanego → Państwowego Seminarium Nauczycielskiego Męskiego wprowadziło się tu Państwowe Seminarium Ochroniarskie, przemianowane w 1937 na → Państwowe Seminarium Wychowawczyń Przedszkoli. Podczas okupacji niemieckiej w szkole zamieszkały siostry zmartwychwstanki (wysiedlone z budynku przy III Alei 60); prowadziły tu szkołę powszechną z internatem. Od września 1946 przy Państwowym Seminarium Wychowawczyń Przedszkoli utworzono przedszkole (w latach 70. – nr 38). Później działało tu (do 1973) Państwowe Liceum Pedagogiczne i szkoła ćwiczeń dla klas I–IV. W II połowie lat 60. funkcjonowało w budynku → Społeczne Ognisko Baletowe. Od 1972 znajdował się tu Wydział Pedagogiczny Wyższej Szkoły Pedagogicznej (WSP) i do lat 90. XX w. Wydział Artystyczny WSP (późnej Akademia im. Jana Długosza, dziś: Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny im. Jana Długosza). Właściciele kamienicy po wieloletnich staraniach odzyskali budynek, lecz pozostał on niezamieszkały.

Jakub Olszówka, Mirosława Szczygieł, Z tradycji kształcenia nauczycieli w Częstochowie, Częstochowa 1989, s. 49; Stulecie Wystawy Przemysłu i Rolnictwa w Częstochowie 1909, Częstochowa 2009, s. 206, 207; – „Głos Narodu” 1945, nr 164, s. 3, nr 175, s. 3; „Goniec Częstochowski” 1915, nr 15, s. 2, 1917, nr 122, s. 3, nr 183, s. 4, 1918, nr 281, s. 4, 1921, nr 255, s. 4; „Życie Częstochowy” 1965, nr 135, s. 6; – Handlowiec. Kalendarz dla spraw handlu i przemysłu m. Częstochowy na 1914 r., [Częstochowa 1914?], s. 192; – materiały w zbiorach Ośrodka Dokumentacji Dziejów Częstochowy Muzeum Częstochowskiego.

Autor: → Juliusz Sętowski

Poprzednie hasło
→ Jasnogórska 25 a

Ostatni Grosz... czytaj

Błeszno... czytaj

Dźbów... czytaj

Ostatnio dodane


Miejski Uniwersytet Powszechny

instytucja kulturalno-oświatowa utworzona w 1929 z inicjatywy częstochowskiego → Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem. Organizatorem był Wydział Oświaty i... więcej::

Zakład Freblowski Stanisławy Ligęzówny

w 1912 Stanisława Ligęzówna (Ligenzówna) podjęła starania o powołanie w Częstochowie kantoru pośrednictwa dla nauczycielek. Od tegoż roku pod nazwą... więcej::

Kościółek i szpital – przytułek św. Jakuba

wybudowane (kaplica była murowana, a przytułek drewniany) jako zespół szpitalny w 1586 z fundacji Jakuba Zalejskiego, pisarza celnego... więcej::

Chajutin (Hajutin) Szymon Szmerka

Chajutin (Hajutin) Szymon Szmerka (ok. 1872–1929), działacz spółdzielczy i sportowy. Ur. w Moskwie, był synem Joela Wulfa i Dobry Elki z Wileńczyków. Chajutin do Częstochowy przybył... więcej::

Mamy
już:

800 haseł