Grosman (Grossman) Kazimierz Alfred

Udostępnij

Grosman (Grossman) Kazimierz Alfred (1882 – po 1938), publicysta, działacz społeczny. Ur. 15 IV 1882 w Częstochowie, był synem → Jana i Eweliny z Kohnów.

Grosman zdał maturę w rządowym Gimnazjum Męskim w Częstochowie, później podjął studia na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Warszawskiego (UW). W 1904 za udział w rozruchach na uczelni został zatrzymany przez policję rosyjską. Po uwolnieniu wyjechał do Francji, kontynuował studia na Sorbonie w Paryżu. Po ukończeniu studiów w 1905 wrócił do Częstochowy. Zaangażował się w działalność społeczną i polityczną; wstąpił do działającej w konspiracji Polskiej Partii Socjalistycznej. W 1906 wszedł w skład zarządu, utworzonego w tr. przez miejscową inteligencję, Towarzystwa Szerzenia Wiedzy. Wygłaszał odczyty dotyczące częstochowskiego przemysłu. Od 1907 był sekretarzem tymczasowego komitetu Wystawy Przemysłu i Rolnictwa w Częstochowie. W 1909 został wybrany do komitetu Wystawy, pełnił też funkcję dyrektora biura Wystawy. Od 1910 był członkiem częstochowskiego oddziału Towarzystwa Przemysłowców Królestwa Polskiego. Wygłaszał odczyty na rzecz częstochowskiego oddziału Warszawskiego Towarzystwa Higienicznego. W 1910 był współorganizatorem Wystawy Przeciwgruźliczej w Częstochowie. W 1913 wsparł finansowo wyposażanie → Szpitala Towarzystwa Dobroczynności dla Żydów (wpłacił 50 rubli). Był członkiem Rady Opiekuńczej → Szkoły Rzemiosł przy → Talmud-Torze. Grosman podróżował po świecie, m.in. w 1906 brał udział w wyprawie na Spitsbergen (30 I 1907 wygłosił w lokalu → „Lutni” w Częstochowie odczyt na ten temat). W 1914 przeniósł się do Warszawy. Od 1915 był członkiem Komitetu Obywatelskiego miasta stołecznego Warszawy. W 1917 ukończył kursy akademickie w zakresie wyższej administracji zorganizowane przy UW. Od 1903 publikował w czasopismach, m.in. w „Ludzkości”, „Nowej Gazecie”, „Ogniwie”, „Prawdzie”, „Ateneum”, „Kulturze”, „Sfinksie”, „Myśli Niepodległej” i „Widnokręgach”. Wśród wielu artykułów i rozpraw na szczególną uwagę zasługują : Z psychologii partii politycznych, O cnotach antycznych, Elementy ideologii socjalizmu międzynarodowego, O rządy światem, Religijność, Typy ustrojów politycznych Hellady oraz Studium o Czechowie i Studium o pracy Hoene-Wrońskiego. W 1937 Grosman zmienił wyznanie na ewangelicko-augsburskie.

Był dwukrotnie żonaty. Jego pierwszą żoną (od 1911) była Irena Zofia z Krausharów, córka Daniela i Cecylii z Kapłanów, drugą żoną (od 1932) była Wacława z Ansilewskich.

Żydzi częstochowscy. Słownik biograficzny, pod red. J. Sętowskiego, Częstochowa 2020.

Autor: → Juliusz Sętowski

Zobacz inne hasła z kategorii: → Osoby

Ostatni Grosz... czytaj

Błeszno... czytaj

Dźbów... czytaj

Ostatnio dodane


Miejski Uniwersytet Powszechny

instytucja kulturalno-oświatowa utworzona w 1929 z inicjatywy częstochowskiego → Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem. Organizatorem był Wydział Oświaty i... więcej::

Zakład Freblowski Stanisławy Ligęzówny

w 1912 Stanisława Ligęzówna (Ligenzówna) podjęła starania o powołanie w Częstochowie kantoru pośrednictwa dla nauczycielek. Od tegoż roku pod nazwą... więcej::

Kościółek i szpital – przytułek św. Jakuba

wybudowane (kaplica była murowana, a przytułek drewniany) jako zespół szpitalny w 1586 z fundacji Jakuba Zalejskiego, pisarza celnego... więcej::

Chajutin (Hajutin) Szymon Szmerka

Chajutin (Hajutin) Szymon Szmerka (ok. 1872–1929), działacz spółdzielczy i sportowy. Ur. w Moskwie, był synem Joela Wulfa i Dobry Elki z Wileńczyków. Chajutin do Częstochowy przybył... więcej::

Mamy
już:

800 haseł