Grosman (Grossman) Lazarus

Udostępnij

Grosman (Grossman) Lazarus (1820–1892), księgarz, handlowiec, przemysłowiec. Ur. 5 I 1820 w Częstochowie, był synem Herszlika (ok. 1796–) i Dwory z Balsamów.

Grosman 8 VIII 1853 otrzymał zezwolenie Rządu Gubernialnego Warszawskiego na założenie i prowadzenie księgarni w Częstochowie. W dokumentach archiwalnych z 1858–61 wymieniony jest jako księgarz (w zapisach osób prowadzących firmy księgarnia Grosmana także istnieje do 1861); przypuszczalnie w 1861 zlikwidował lub odsprzedał księgarnię. W 1862 w wykazie sporządzonym przez Magistrat m. Częstochowy do celów podatkowych figuruje już jako prowadzący handel wapnem. Do niego należał wapiennik założony w 1863 przy ul. Dojazd (Piłsudskiego); zakład ten był zlokalizowany koło dworca Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej, miał cztery piece wapienne. Wyprodukowane wapno sprzedawano na miejscu, a także wysyłano do Warszawy i Łodzi. W 1876 zatrudniał 56 osób, w następnych latach liczba ta spadała. W końcu lat 80. przypuszczalnie wydzierżawił wapiennik innej osobie, a później sprzedał go J. Warszawskiemu. Od lat 70. XIX w. należał do działającego w Królestwie Polskim Towarzystwa Osad Rolnych i Przytułków Rzemieślniczych (które organizowało zakłady poprawcze dla młodocianych przestępców i sprawowało opiekę nad nimi po ich zwolnieniu); składał datki na ten cel. Zm. 9 VIII 1892 w Częstochowie, pochowany na miejscowym cmentarzu żydowskim.

W małżeństwie z Rozalią z Buchnerów (5 I 1827 Warszawa–), córką Abrama Buchnera, warszawskiego rabina, miał trzech synów → Jana, → Stanisława i → Michała.

Materiały ze zbiorów Ośrodka Dokumentacji Dziejów Częstochowy Muzeum Częstochowskiego.

Autor: → Juliusz Sętowski , → Wiesław Paszkowski

Zobacz inne hasła z kategorii: → Osoby

Ostatni Grosz... czytaj

Błeszno... czytaj

Droga krzyżowa na Jasnej Górze... czytaj

Ostatnio dodane


Miejski Uniwersytet Powszechny

instytucja kulturalno-oświatowa utworzona w 1929 z inicjatywy częstochowskiego → Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem. Organizatorem był Wydział Oświaty i... więcej::

Zakład Freblowski Stanisławy Ligęzówny

w 1912 Stanisława Ligęzówna (Ligenzówna) podjęła starania o powołanie w Częstochowie kantoru pośrednictwa dla nauczycielek. Od tegoż roku pod nazwą... więcej::

Kościółek i szpital – przytułek św. Jakuba

wybudowane (kaplica była murowana, a przytułek drewniany) jako zespół szpitalny w 1586 z fundacji Jakuba Zalejskiego, pisarza celnego... więcej::

Chajutin (Hajutin) Szymon Szmerka

Chajutin (Hajutin) Szymon Szmerka (ok. 1872–1929), działacz spółdzielczy i sportowy. Ur. w Moskwie, był synem Joela Wulfa i Dobry Elki z Wileńczyków. Chajutin do Częstochowy przybył... więcej::

Mamy
już:

800 haseł