Franke Adolf Gustaw

Udostępnij

Franke Adolf Gustaw (1861–1923), dyrektor fabryki, działacz społeczny i samorządowy. Ur. 17(?) IX(?) 1861 w Tyńcu, powiat kaliski, był synem Augusta, młynarza, oraz Pauliny z Kirschtów (Kirsztów) (ok. 1824—1914).

Franke był z wykształcenia inżynierem chemikiem. W 1882 przybył do Częstochowy z Kalisza. W 1884 po → Gotfrydzie Straubie objął posadę dyrektora technicznego → Farbiarni Wilhelma Brassa i Synów. Wraz z żoną prowadził też skład węgla. W 1903 przy ul. Panny Maryi (al. NMP) 14 wybudował piękną kamienicę zwaną przez częstochowian → Domem Frankego. Po wybuchu wojny światowej został włączony 5 VIII 1914 w skład Rady Miejskiej. Zasiadał w niej do 1917; od 1915 należał do komisji, która miała opracować zasady organizowania pomocy najuboższej ludności miasta, w 1917 był członkiem komisji żywnościowej. Od 1916 należał do Sejmiku Powiatu Częstochowskiego; w maju tr. wszedł do komisji finansowej Sejmiku. W 1919 z listy Narodowego Komitetu Wyborczego kandydował do Rady Miejskiej, lecz bez powodzenia. Franke wiele czasu i wysiłku poświęcał działaniom na rzecz parafii ewangelicko-augsburskiej w Częstochowie, przyczyniając się do jej rozwoju. Zarządzał pierwszymi funduszami zgromadzonymi na budowę kościoła. Od 1909 był członkiem komitetu prowadzącego budowę kościoła (kierował pracami tegoż komitetu). Po wybudowaniu kościoła ewangelicko-augsburskiego, wraz z trzema innymi rodzinami podarował trzy witraże do niszy ołtarzowej. W 1903–19 kilkukrotnie był wybierany do kolegium kościelnego. Franke na przełomie 1892 i 1893 był współzałożycielem towarzystwa cyklistów „Częstochowscy Towarzysze”. Zm. 1 III 1923 w Częstochowie, pochowany został w grobowcu rodzinnym na cmentarzu ewangelicko-augsburskim, w kwaterze 17, rząd I, grób nr 20.

W małżeństwie z Wandą Karoliną Schleicher (1863–1928), córką Reinholda Schleichera, działaczką dobroczynną i społeczną, miał córki, Lucynę Wandę (1894–1981), zamężną ze Stefanem Olszyńskim, Sabinę Zofię (1901–), zamężną Oszeldę, Wandę Adolfinę (1905–1932), zamężną Bromek; synów: → Artura Karola, → Alfreda i Eugeniusza.

Słownik biograficzny ziemi częstochowskiej, t. I, (J. Sętowski), red. A. Zakrzewski, Częstochowa 1998, s. 35, 36 (informacje przy biogramie syna, Alfreda); – Henryk Kurzawa, Dzieje parafii ewangelicko-augsburskiej w Częstochowie, Częstochowa 2001; Wincenty Szatkowski, Monografia przemysłu częstochowskiego, Częstochowa 1914, s. 19; – „Gazeta Powiatowa” 1916, nr 12, s. 79, nr 22, s. 165; „Express Częstochowski” 1928, nr 166, s. 2 (dotyczy żony, Wandy); „Goniec Częstochowski” 1908, nr 89, s. 2, 1914, nr 284, s. 3 (dotyczy matki, Pauliny), 1924, nr 52, s. 4; Handlowiec. Kalendarz dla spraw handlu i przemysłu m. Częstochowy na 1914 r., [Częstochowa 1914?], s. 176, 183, 185; Kalendarz Ewangelicki, Częstochowa 1965, s. 194, 196; „Kurier Częstochowski” 1919, nr 7, s. 8; „Ziemia Częstochowska”, 1967, t. VI/VII, cz. 2, (F. Sobalski), s. 180, 191; – Archiwum Państwowe w Częstochowie, Akta miasta Częstochowy 27/5, t. I, k. 2996, 2997, Magistrat Częstochowy 5011 s. 9, 5718, s. 32; Urząd Stanu Cywilnego w Częstochowie, parafia ewangelicko-augsburska 1893, akt małżeństwa nr 1, k. 6.

Autor: → Juliusz Sętowski

Zobacz inne hasła z kategorii: → Osoby

Ostatni Grosz... czytaj

Błeszno... czytaj

Dźbów... czytaj

Ostatnio dodane


Miejski Uniwersytet Powszechny

instytucja kulturalno-oświatowa utworzona w 1929 z inicjatywy częstochowskiego → Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem. Organizatorem był Wydział Oświaty i... więcej::

Zakład Freblowski Stanisławy Ligęzówny

w 1912 Stanisława Ligęzówna (Ligenzówna) podjęła starania o powołanie w Częstochowie kantoru pośrednictwa dla nauczycielek. Od tegoż roku pod nazwą... więcej::

Kościółek i szpital – przytułek św. Jakuba

wybudowane (kaplica była murowana, a przytułek drewniany) jako zespół szpitalny w 1586 z fundacji Jakuba Zalejskiego, pisarza celnego... więcej::

Chajutin (Hajutin) Szymon Szmerka

Chajutin (Hajutin) Szymon Szmerka (ok. 1872–1929), działacz spółdzielczy i sportowy. Ur. w Moskwie, był synem Joela Wulfa i Dobry Elki z Wileńczyków. Chajutin do Częstochowy przybył... więcej::

Mamy
już:

800 haseł