Dom Rzemiosła

Udostępnij

Dom Rzemiosła, w 1937 → Okręgowe Towarzystwo Rzemieślnicze (OTR) zakupiło od → Spółdzielczego Banku Ludowego (za sumę 26 tys. zł) plac przy ul. Kościuszki 6 z przeznaczeniem pod budowę Domu Rzemiosła. Jesienią 1937 w obecności władz wojewódzkich, miejskich i rzemieślniczych dokonano uroczystego poświęcenia kamienia węgielnego. Projekt opracował inż. → Erwin Wieczorek; koszt budowy wraz z nowoczesnymi urządzeniami miał wynieść 100 tys. zł. Nadzór nad budową objął komitet złożony z członków OTR z → Karolem Plucikiem na czele. W grudniu 1937 nastąpił odbiór budowy Domu Rzemiosła, lecz prace wykończeniowe trwały jeszcze w roku następnym. Do nowego gmachu zostały przeniesione biura Towarzystwa i wszystkich cechów. Od 15 VIII do 15 IX 1938 odbywała się tam wystawa pn. Pokaz wytwórczości rzemiosła i drobnego przemysłu. W czasie II wojny światowej w budynku mieściło się niemieckie kino „Deutsche Kamer Lichtspiele”. W 1948 po trzech latach starań częstochowskie rzemiosło odzyskało gmach. Odbywały się tam procesy Niemców i Volksdeutschów. W marcu 1960 otwarto w Domu Rzemiosła przychodnię lekarską obsługującą rzemieślników i ich rodziny. Przychodnia posiadała sześć gabinetów specjalistycznych: laryngologiczny, okulistyczny, ginekologiczny, interny, pediatryczny i stomatologiczny. W 1961 w budynku odbył się proces oskarżonych o przestępstwa gospodarcze. Elewację frontową Domu Rzemiosła zdobią stylizowane herby cechów wykonane techniką sgraffito. W gmachu tym odbywają się spotkania członków → Towarzystwa Przyjaciół Częstochowy, mieści się tam także siedziba Stowarzyszenia Śpiewaczego → „Pochodnia” przy Rzemiośle Częstochowskim.

Janusz Pawlikowski, Kalendarium częstochowskie czyli wybór dat z historii miasta i jego mieszkańców od roku 1220, Częstochowa 2001, s. 43, 73; – Franciszek Sobalski, Z badań nad dziejami rzemiosła w Częstochowie, „Ziemia Częstochowska” 1967, t. VI/VII, s. 82; Beata Urbanowicz, Rzemiosło w Częstochowie w okresie międzywojennym (1918–1939), Częstochowa 2004, s. 245-246; – „Goniec Częstochowski” 1937, nr 235, s. 4; „Życie Częstochowy” 1960, nr 54, s. 6; – materiały w zbiorach Ośrodka Dokumentacji Dziejów Częstochowy Muzeum Częstochowskiego.

Autor: → Paweł Michalski

Ostatni Grosz... czytaj

Błeszno... czytaj

Droga krzyżowa na Jasnej Górze... czytaj

Ostatnio dodane


Miejski Uniwersytet Powszechny

instytucja kulturalno-oświatowa utworzona w 1929 z inicjatywy częstochowskiego → Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem. Organizatorem był Wydział Oświaty i... więcej::

Zakład Freblowski Stanisławy Ligęzówny

w 1912 Stanisława Ligęzówna (Ligenzówna) podjęła starania o powołanie w Częstochowie kantoru pośrednictwa dla nauczycielek. Od tegoż roku pod nazwą... więcej::

Kościółek i szpital – przytułek św. Jakuba

wybudowane (kaplica była murowana, a przytułek drewniany) jako zespół szpitalny w 1586 z fundacji Jakuba Zalejskiego, pisarza celnego... więcej::

Chajutin (Hajutin) Szymon Szmerka

Chajutin (Hajutin) Szymon Szmerka (ok. 1872–1929), działacz spółdzielczy i sportowy. Ur. w Moskwie, był synem Joela Wulfa i Dobry Elki z Wileńczyków. Chajutin do Częstochowy przybył... więcej::

Mamy
już:

800 haseł