Dom Kultury „Stradom”

Udostępnij

Dom Kultury „Stradom”, utworzony został w 1956 jako Zakładowy Dom Kultury „Stradom” → Częstochowskich Zakładów Przemysłu Lniarskiego. Stanowisko kierownika placówki objął Edward Kościelniak. W 1961 zbudowano dla Domu Kultury gmach przy ul. 1 Maja 40, z salą kinową. Działał w nim chór mieszany „Dzwon” (1957–64), dziecięcy i młodzieżowy zespół baletowy, zespół taneczny, rytmiczny, sekcja modelarstwa lotniczego, sekcja fotograficzna, sekcja dramatyczna i recytatorska oraz orkiestra dęta. Prowadzono tam kursy języków obcych: angielskiego, niemieckiego; odbywały się spotkania esperantystów. Organizowano także różne wystawy, konkursy i odczyty; działał klub seniora. Do 1964 funkcjonował przy placówce zespół jazzowy pod batutą Stanisława Jankowskiego. W 1959–72 działał zespół muzyczny „Słowianie” pod kierownictwem Bogdana Kaweckiego. Placówka była organizatorem przeglądów muzycznych pod nazwą Dzień Dobry Piosenko, Mikrofon dla wszystkich. Zaczynało w niej swą działalność artystyczną wielu wykonawców, m.in.: Bożena Knysak, Lidia Surowiec, Ewa Wojnowska (która była kilkakrotną laureatką konkursu Dzień Dobry Piosenko, zajmując w 1972 I miejsce) oraz Ewa Surowiec (w 1973 w finale Rytmy Katowic zajęła pierwsze miejsce w gronie 136 piosenkarek).

Henryk Dominiczak, Życie muzyczne w Częstochowie w XIX i XX wieku (zarys tematyki), [w:] Życie codzienne w Częstochowie w XIX i XX wieku, red. R. Szwed, W. Palus, Częstochowa 1999, s. 69, 70; Bogdan Snoch, Amatorski ruch muzyczny w Częstochowie w trzydziestoleciu powojennym (1945–1975), „Almanach Częstochowy” 2017, s. 154; – „Gazeta Częstochowska” 1962, nr 7, s. 7; „Informator kulturalny województwa częstochowskiego” 1979, nr 11, s. 6; „Życie Częstochowy” 1965, nr 83, s. 6.

Autor: → Paweł Michalski

Poprzednie hasło
→ Dom Księcia

Następne hasło
→ Dom Rzemiosła

Ostatni Grosz... czytaj

Błeszno... czytaj

Droga krzyżowa na Jasnej Górze... czytaj

Ostatnio dodane


Miejski Uniwersytet Powszechny

instytucja kulturalno-oświatowa utworzona w 1929 z inicjatywy częstochowskiego → Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem. Organizatorem był Wydział Oświaty i... więcej::

Zakład Freblowski Stanisławy Ligęzówny

w 1912 Stanisława Ligęzówna (Ligenzówna) podjęła starania o powołanie w Częstochowie kantoru pośrednictwa dla nauczycielek. Od tegoż roku pod nazwą... więcej::

Kościółek i szpital – przytułek św. Jakuba

wybudowane (kaplica była murowana, a przytułek drewniany) jako zespół szpitalny w 1586 z fundacji Jakuba Zalejskiego, pisarza celnego... więcej::

Chajutin (Hajutin) Szymon Szmerka

Chajutin (Hajutin) Szymon Szmerka (ok. 1872–1929), działacz spółdzielczy i sportowy. Ur. w Moskwie, był synem Joela Wulfa i Dobry Elki z Wileńczyków. Chajutin do Częstochowy przybył... więcej::

Mamy
już:

800 haseł