Chojnacki Wacław

Udostępnij

Chojnacki Wacław (1880–1941), spółdzielca, działacz polityczny, radny miejski. Ur. 28 IX 1880. Ukończył Seminarium Nauczycielskie w Jędrzejowie. Pracował jako kolejarz; w 1911–14 był pomocnikiem agenta zdawczego, a w 1914–17 urzędnikiem Kolei Herby-Kielce. Od lutego 1917 do 1918 był kontrolerem w deputacji żywnościowej Magistratu m. Częstochowy. Z ramienia PPS trzykrotnie wybierano go do Rady Miejskiej w Częstochowie (1919, 1925, 1927). Pracował w Spółdzielni Spożywców „Jedność”; w 1926 był zastępcą kierownika, w 1930–32 zasiadał w zarządzie Spółdzielni. Należał do komitetu redakcyjnego dwutygodnika „Spółdzielca”. W 1922–24 był wybierany do Rady Nadzorczej Związku Robotniczych Stowarzyszeń Spółdzielczych w Warszawie. Był delegatem z Częstochowy na XXI kongresie PPS (1–3 XI 1928 Sosnowiec). Zasiadał też w zarządzie Robotniczego Klubu Sportowego Skra Częstochowa. Zm w 1941.

Tomasz Mielczarek, Od „Monitora” do „Gońca Reklamowego”. Dzieje prasy częstochowskiej (1769–1994), Kielce 1996, s. 83; Jerzy Mucha, 100 lat spółdzielczości spożywców w Częstochowie 1899–1999, Częstochowa 1999, s. 66, 68, 72; Ryszard Szwed, Radni miasta Częstochowy w latach międzywojennych (1919–1939), [w:] Społeczeństwo Częstochowy w latach 1918–1939, Częstochowa 1997, s. 49; – „Express Częstochowski” 1928, nr 251, s. 3; „Jedność” Powszechna Spółdzielnia Spożywców. Jednodniówka jubileuszowa 1899–1957, Częstochowa 1957, s. 1; – Archiwum Państwowe w Częstochowie, Magistrat Częstochowy, 4800 (ankieta osobowa).

Autor: → Juliusz Sętowski

Zobacz inne hasła z kategorii: → Osoby

Poprzednie hasło
→ Chłopickiego ulica

Następne hasło
→ Cholewicki Jerzy

Ostatni Grosz... czytaj

Błeszno... czytaj

Droga krzyżowa na Jasnej Górze... czytaj

Ostatnio dodane


Miejski Uniwersytet Powszechny

instytucja kulturalno-oświatowa utworzona w 1929 z inicjatywy częstochowskiego → Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem. Organizatorem był Wydział Oświaty i... więcej::

Zakład Freblowski Stanisławy Ligęzówny

w 1912 Stanisława Ligęzówna (Ligenzówna) podjęła starania o powołanie w Częstochowie kantoru pośrednictwa dla nauczycielek. Od tegoż roku pod nazwą... więcej::

Kościółek i szpital – przytułek św. Jakuba

wybudowane (kaplica była murowana, a przytułek drewniany) jako zespół szpitalny w 1586 z fundacji Jakuba Zalejskiego, pisarza celnego... więcej::

Chajutin (Hajutin) Szymon Szmerka

Chajutin (Hajutin) Szymon Szmerka (ok. 1872–1929), działacz spółdzielczy i sportowy. Ur. w Moskwie, był synem Joela Wulfa i Dobry Elki z Wileńczyków. Chajutin do Częstochowy przybył... więcej::

Mamy
już:

800 haseł