Cholewicki Jerzy

Udostępnij

Cholewicki Jerzy, handlowiec, radny miejski, ławnik magistratu, działacz społeczny. Pracował w firmach: B. Hersego, później, Braci Jabłkowskich w Warszawie. Od 1910 wraz z J. Janowskim prowadził „Magazyn Bławatny” w Częstochowie (przy II Alei 23). W 1929 otworzył Magazyn – Cholewicki, Głodkiewicz i Spółka (przy ul. Strażackiej 2). W 1930–39 ponownie prowadził „Magazyn Bławatny”. W 1917–19 był ławnikiem Magistratu w Częstochowie. Przez kilka kadencji był prezesem → Stowarzyszenia Kupców Polskich. Należał do czołowych działaczy Zjednoczenia Polskich Stowarzyszeń Gospodarczych w Częstochowie. W 1927–34 zasiadał w Radzie Miejskiej. W 1929 został wiceprezesem Izby Przemysłowo Handlowej Województwa Kieleckiego; pracował w Komisji Gospodarczej Rady. Od 1938 był wiceprzewodniczącym koła miejskiego Obozu Zjednoczenia Narodowego. Należał do zarządu Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Częstochowie. W styczniu 1939 zlikwidował prowadzony przez siebie „Magazyn Bławatny” i wyjechał do Warszawy. Stanisław Nowak określił go jako „jednego z wybitniejszych kupców polskich w Częstochowie […], człowieka dość ruchliwego i bardzo ambitnego”.

Stanisław Nowak, Samorząd miasta Częstochowy. Z moich wspomnień, cz. III, Częstochowa 1994, s. 17, 217, 220; Jan Walczak, Stowarzyszenia Społeczne w Częstochowie w okresie Drugiej Rzeczypospolitej (1918–1939), [w]: Życie codzienne w Częstochowie w XIX i XX wieku, red. R. Szwed i W. Palus, Częstochowa 1999, s. 89, 90, 100; – „Ekspres Częstochowski” 1929, nr 58, s. 5, nr 121, s. 3, nr 236, s. 4, 1930, nr 112, s. 3; „Goniec Częstochowski” 1910, nr 24, s. 5, 1939, nr 6, s. 6.

Autor: → Juliusz Sętowski

Poprzednie hasło
→ Chojnacki Wacław

Następne hasło
→ Chorzelska Matylda

Ostatni Grosz... czytaj

Błeszno... czytaj

Droga krzyżowa na Jasnej Górze... czytaj

Ostatnio dodane


Miejski Uniwersytet Powszechny

instytucja kulturalno-oświatowa utworzona w 1929 z inicjatywy częstochowskiego → Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem. Organizatorem był Wydział Oświaty i... więcej::

Zakład Freblowski Stanisławy Ligęzówny

w 1912 Stanisława Ligęzówna (Ligenzówna) podjęła starania o powołanie w Częstochowie kantoru pośrednictwa dla nauczycielek. Od tegoż roku pod nazwą... więcej::

Kościółek i szpital – przytułek św. Jakuba

wybudowane (kaplica była murowana, a przytułek drewniany) jako zespół szpitalny w 1586 z fundacji Jakuba Zalejskiego, pisarza celnego... więcej::

Chajutin (Hajutin) Szymon Szmerka

Chajutin (Hajutin) Szymon Szmerka (ok. 1872–1929), działacz spółdzielczy i sportowy. Ur. w Moskwie, był synem Joela Wulfa i Dobry Elki z Wileńczyków. Chajutin do Częstochowy przybył... więcej::

Mamy
już:

800 haseł