Wyższa Szkoła Ekonomiczna (WSE)

Udostępnij

Wyższa Szkoła Ekonomiczna (WSE), utworzona w 1945 jako uczelnia prywatna, od 1950 Wyższa Szkoła Administracyjno-Handlowa (WSAH). Nadzór nad działalnością uczelni sprawowało Kuratorium Szkoły kierowane przez → Klemensa Kanczewskiego. Funkcjonowała w budynku przy ul. Waszyngtona, a od 1948 w gmachu dawnych → koszar Zawady przy ul. Dąbrowskiego. Do 1948 istniały kierunki specjalizacyjne: ekonomiczny (ogólny), administracji przedsiębiorstw i spółdzielczy, później administracji przemysłowej i handlu wewnętrznego, 1947–50 prowadzono również zajęcia seminaryjne z Nauki o Targach i Wystawach, oraz kursy: plastyczne, statystyczne, rachunkowości. W 1950 WSAH upaństwowiono i zreorganizowano, zmieniając nazwę na WSE; utworzono wydziały Ekonomiki Żywienia Zbiorowego i Technologii Żywienia. W 1957–60 uczelnia stopniowo likwidowana, majątek przejęły → Politechnika Częstochowska i → Studium Nauczycielskie; Studium Nauczycielskie zostało utworzone na bazie kadrowej i materialnej WSE. Do 1960 uczelnię ukończyło 1139 osób (299 otrzymało dyplomy magisterskie). Funkcje rektorów pełnili kolejno: → Juliusz Braun (1945–48), → Alfred Czarnota (1948–51 oraz 1953–55), → Leonard Hohensee (1951–53), Czesław Pietrzyk (1955–56), → Marian Hassenfeld (1956–60).

Droga do Akademii WSN-WSP-AJD 1971-1974-2004, pod red. R. Szweda, Częstochowa 2006, s. 35, 36; Inauguracja Wyższej Szkoły Administracyjno-Handlowej w Częstochowie, Częstochowa 1946; Województwo częstochowskie. Szkice monograficzne o rozwoju społeczno-gospodarczym, pod red. M. Stańczyka, Częstochowa 1978, s. 393, 394; Zakończenie działalności Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Częstochowie, Częstochowa 1960, s. 8, 9, 10.

Autor: → Juliusz Sętowski

Ostatni Grosz... czytaj

Błeszno... czytaj

Dźbów... czytaj

Ostatnio dodane


Miejski Uniwersytet Powszechny

instytucja kulturalno-oświatowa utworzona w 1929 z inicjatywy częstochowskiego → Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem. Organizatorem był Wydział Oświaty i... więcej::

Zakład Freblowski Stanisławy Ligęzówny

w 1912 Stanisława Ligęzówna (Ligenzówna) podjęła starania o powołanie w Częstochowie kantoru pośrednictwa dla nauczycielek. Od tegoż roku pod nazwą... więcej::

Kościółek i szpital – przytułek św. Jakuba

wybudowane (kaplica była murowana, a przytułek drewniany) jako zespół szpitalny w 1586 z fundacji Jakuba Zalejskiego, pisarza celnego... więcej::

Chajutin (Hajutin) Szymon Szmerka

Chajutin (Hajutin) Szymon Szmerka (ok. 1872–1929), działacz spółdzielczy i sportowy. Ur. w Moskwie, był synem Joela Wulfa i Dobry Elki z Wileńczyków. Chajutin do Częstochowy przybył... więcej::

Mamy
już:

800 haseł