Przytułek dla starców

Udostępnij

Przytułek dla starców, utworzony w 1901 i prowadzony przez → Towarzystwo Dobroczynności dla Chrześcijan (TDdCh) przy Rynku Wieluńskim; znajdował się w drewnianym budynku stanowiącym własność Rady Dobroczynności Powiatu Częstochowskiego. W 1902 przebywało w nim 20 pensjonariuszy, później kilkunastu. W 1916 Przytułek ten został przeniesiony i do 1917 funkcjonował w lokalu przy ul. Szkolnej 36 (Dąbrowskiego). W 1917 upoważnieni przez zarząd TDdCh Henryk Górski i Zenon Glice zakupili na potrzeby Przytułku dom przy ul. Ogrodowej 43; w lipcu 1918 znalazły w nim schronienie 42 osoby. Dom w kolejnych latach rozbudowano: w 1926 dostawiono pięć sal, później nadbudowano II piętro i dostawiono budynki gospodarcze. Przeprowadzono też gruntowny remont. Jedna z sal została przeznaczona na kaplicę. W 1931 mieszkało w nim 120 osób, od 1937 w większości były to kobiety. Opiekę nad mieszkańcami przytułku sprawowały pielęgniarki, a sprawami gospodarczymi zajmowały się siostry honoratki. Koszty utrzymania ponad 90% osób z przytułku pokrywał → Magistrat Częstochowy, częściowo także TDdCh. Opiekunami przytułku byli: → Władysław Kozłowski, Henryk Górski, ks. → Antoni Godziszewski.

Materiały w zbiorach Ośrodka Dokumentacji Dziejów Częstochowy Muzeum Częstochowskiego.

Autor: → Juliusz Sętowski

Ostatni Grosz... czytaj

Błeszno... czytaj

Droga krzyżowa na Jasnej Górze... czytaj

Ostatnio dodane


Miejski Uniwersytet Powszechny

instytucja kulturalno-oświatowa utworzona w 1929 z inicjatywy częstochowskiego → Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem. Organizatorem był Wydział Oświaty i... więcej::

Zakład Freblowski Stanisławy Ligęzówny

w 1912 Stanisława Ligęzówna (Ligenzówna) podjęła starania o powołanie w Częstochowie kantoru pośrednictwa dla nauczycielek. Od tegoż roku pod nazwą... więcej::

Kościółek i szpital – przytułek św. Jakuba

wybudowane (kaplica była murowana, a przytułek drewniany) jako zespół szpitalny w 1586 z fundacji Jakuba Zalejskiego, pisarza celnego... więcej::

Chajutin (Hajutin) Szymon Szmerka

Chajutin (Hajutin) Szymon Szmerka (ok. 1872–1929), działacz spółdzielczy i sportowy. Ur. w Moskwie, był synem Joela Wulfa i Dobry Elki z Wileńczyków. Chajutin do Częstochowy przybył... więcej::

Mamy
już:

800 haseł