Przychodnia Miejska Przeciwgruźlicza Częstochowskiego Towarzystwa Przeciwgruźliczego

Udostępnij

Przychodnia Miejska Przeciwgruźlicza Częstochowskiego Towarzystwa Przeciwgruźliczego, utworzona w 1928 przez → Częstochowskie Towarzystwo Przeciwgruźlicze jako Poradnia Przeciwgruźlicza. Swoją siedzibę miała przy ul. Śląskiej 2 (w budynku dawnej elektrowni). Kierował nią w 1928–45 doktor → Stanisława Szwedowskiego, jako lekarze początkowo pracowali w niej: → Walery Popkow (jako specjalista chorób gardła), → Paweł Szaniawski (specjalista chorób dziecięcych), → Karol Rożkowski (pracował tam społecznie w charakterze konsultanta). Od początku lat 30. w Przychodni zatrudnionych było dwoje lekarzy: → Stanisława Horzelska i kierujący przychodnią S. Szwedowski. Placówka udzielała porad medycznych (w 1928 – 1036, w 1929 – 2802, w 1930 – 6553, w 1931 – 6435, w 1932 – 6876), sprawowała opiekę nad chorymi na gruźlicę (1928 – 252, 1929 – 518, 1930 – 1548, 1931 – 1515, 1932 – 1105), prowadziła wywiady w środowiskach zagrożonych, wykonywała zabiegi medyczne (tzw. odmę piersiową). W latach okupacji niemieckiej 1939–45 działała nadal; w tym okresie Przychodnia współpracowała z różnymi instytucjami: → Ubezpieczalnią Społeczną, → Radą Główną Opiekuńczą, → Polskim Czerwonym Krzyżem, Polskim Urzędem Repatriacyjnym. Po 1945 jej siedzibę przeniesiono w II Aleję 31. Od 1946 poradnia kierowała pacjentów do → Szpitala Miejskiego Położniczo-Ginekologicznego im. M. Curie-Skłodowskiej przy ul. Kordeckiego. Od 1945 do 1976 Przychodnią Przeciwgruźliczą kierował doktor → Bolesław Stypułkowski.

Sprawozdanie Częstochowskiego Towarzystwa Przeciwgruźliczego (1926–1929), s. 4; – Rocznik lekarski Rzeczypospolitej Polskiej na 1933/34 rok, oprac. S. Konopka, Warszawa 1933, kolumna 100, 1936, kolumna 150; – „Głos Narodu” 1945, nr 188, s. 3, nr 205, s. 3, 1946, nr 30, s. 2; – materiały w zbiorach Ośrodka Dokumentacji Dziejów Częstochowy Muzeum Częstochowskiego.

Autor: → Juliusz Sętowski

Ostatni Grosz... czytaj

Błeszno... czytaj

Dźbów... czytaj

Ostatnio dodane


Miejski Uniwersytet Powszechny

instytucja kulturalno-oświatowa utworzona w 1929 z inicjatywy częstochowskiego → Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem. Organizatorem był Wydział Oświaty i... więcej::

Zakład Freblowski Stanisławy Ligęzówny

w 1912 Stanisława Ligęzówna (Ligenzówna) podjęła starania o powołanie w Częstochowie kantoru pośrednictwa dla nauczycielek. Od tegoż roku pod nazwą... więcej::

Kościółek i szpital – przytułek św. Jakuba

wybudowane (kaplica była murowana, a przytułek drewniany) jako zespół szpitalny w 1586 z fundacji Jakuba Zalejskiego, pisarza celnego... więcej::

Chajutin (Hajutin) Szymon Szmerka

Chajutin (Hajutin) Szymon Szmerka (ok. 1872–1929), działacz spółdzielczy i sportowy. Ur. w Moskwie, był synem Joela Wulfa i Dobry Elki z Wileńczyków. Chajutin do Częstochowy przybył... więcej::

Mamy
już:

800 haseł