Powszechna Organizacja Służba Polsce (POSP)

Udostępnij

Powszechna Organizacja Służba Polsce (POSP), formacja o charakterze paramilitarnym założona w 1948. Organizowała pracę młodzieży przy odbudowie i rozbudowie gospodarki państwowej, prowadziła szkolenie zawodowe i wojskowe. W Częstochowie młodzież POSP była skupiona w hufcach, które dzieliły się na fabryczne, wiejskie, szkolne i miejskie. Szkolenie w hufcach obejmowało zajęcia polityczno-wychowawcze, wychowanie fizyczne i przysposobienie wojskowe. Młodzież wykonywała różnorodne prace, m.in. przy budowie obiektów w Hucie im. B. Bieruta, wiaduktu na Ostatnim Groszu, kilku boisk sportowych. Młodzież męska pracująca w POSP w Państwowych Gospodarstwach Rolnych (PGR) województw szczecińskiego i koszalińskiego uzyskiwała najlepsze wyniki w kraju. W pracach uczestniczyli m.in. uczniowie Liceów Ogólnokształcących im. R. Traugutta i H. Sienkiewicza. Częstochowska 40 Brygada POSP zajęła II miejsce w Polsce. Rozwiązana w 1955.

Michał Czajka, Marcin Kamler, Witold Sienkiewicz, Leksykon historii Polski, Warszawa 1995, s. 1102; – Witold Mielczarek, Działalność ZMP w Częstochowie, [w:] Ruch młodzieżowy w regionie częstochowskim w latach 1945–1976, Częstochowa 1976, s. 140.

Autor: → Juliusz Sętowski

Ostatni Grosz... czytaj

Błeszno... czytaj

Dźbów... czytaj

Ostatnio dodane


Miejski Uniwersytet Powszechny

instytucja kulturalno-oświatowa utworzona w 1929 z inicjatywy częstochowskiego → Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem. Organizatorem był Wydział Oświaty i... więcej::

Zakład Freblowski Stanisławy Ligęzówny

w 1912 Stanisława Ligęzówna (Ligenzówna) podjęła starania o powołanie w Częstochowie kantoru pośrednictwa dla nauczycielek. Od tegoż roku pod nazwą... więcej::

Kościółek i szpital – przytułek św. Jakuba

wybudowane (kaplica była murowana, a przytułek drewniany) jako zespół szpitalny w 1586 z fundacji Jakuba Zalejskiego, pisarza celnego... więcej::

Chajutin (Hajutin) Szymon Szmerka

Chajutin (Hajutin) Szymon Szmerka (ok. 1872–1929), działacz spółdzielczy i sportowy. Ur. w Moskwie, był synem Joela Wulfa i Dobry Elki z Wileńczyków. Chajutin do Częstochowy przybył... więcej::

Mamy
już:

800 haseł