Pomnik częstochowian – uczestników powstań śląskich

Udostępnij

Pomnik częstochowian – uczestników powstań śląskich, odsłonięty 2 V 1971 (w 50. rocznicę wybuchu III powstania śląskiego) na skwerze (obecnie „Solidarności”) przy ul. Z. Modzelewskiego (obecnie ul. Śląska) i ul. Waszyngtona z inicjatywy oddziału powiatowego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację (ZBoWiD) i Komisji Środowiskowej Weteranów Powstań Śląskich przy zarządzie powiatowym ZBoWiD. Na płycie głównej znajdowały się znicz oraz tablica z brązu z napisem: Pamięci częstochowian – żołnierzy Powstań Śląskich, poległych w walce o wyzwolenie i przyłączenie Śląska do Ojczyzny. Na trzech mniejszych płytach symbolizujących kolejne zrywy powstańcze umieszczono tabliczki z brązu z datami: 1919, 1920, 1921. W uroczystościach wzięli udział: poseł na Sejm Stanisław Jędras, członkowie Komitetu Miejskiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, przedstawiciele: prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej (WRN), Krajowej Komisji Weteranów Powstań Śląskich, zarządu okręgu ZBoWiD, a także uczestnicy powstań śląskich z Częstochowy. Odsłonięcia dokonali częstochowscy weterani III powstania śląskiego Mieczysław Michniewski, Antoni Łukaszewski, Henryk Leszczyński oraz poseł na Sejm Paweł Dubiel. Zebranym odczytano pismo Jerzego Ziętka, członka Rady Państwa, przewodniczącego WRN w Katowicach.

Miejsca pamięci narodowej w województwie częstochowskim, Częstochowa 1982, s. 59, 61 (fotografia); Mariusz Rutkowski, „Pomniki i obeliski w Częstochowie”, Częstochowa 1998 (maszynopis w zbiorach Archiwum Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie); – Odsłonięcie płyty ku czci powstańców śląskich w Częstochowie, „Życie Częstochowy” 1971 (4 V), nr 106, s. 1.

Autor: → Juliusz Sętowski

Ostatni Grosz... czytaj

Błeszno... czytaj

Droga krzyżowa na Jasnej Górze... czytaj

Ostatnio dodane


Miejski Uniwersytet Powszechny

instytucja kulturalno-oświatowa utworzona w 1929 z inicjatywy częstochowskiego → Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem. Organizatorem był Wydział Oświaty i... więcej::

Zakład Freblowski Stanisławy Ligęzówny

w 1912 Stanisława Ligęzówna (Ligenzówna) podjęła starania o powołanie w Częstochowie kantoru pośrednictwa dla nauczycielek. Od tegoż roku pod nazwą... więcej::

Kościółek i szpital – przytułek św. Jakuba

wybudowane (kaplica była murowana, a przytułek drewniany) jako zespół szpitalny w 1586 z fundacji Jakuba Zalejskiego, pisarza celnego... więcej::

Chajutin (Hajutin) Szymon Szmerka

Chajutin (Hajutin) Szymon Szmerka (ok. 1872–1929), działacz spółdzielczy i sportowy. Ur. w Moskwie, był synem Joela Wulfa i Dobry Elki z Wileńczyków. Chajutin do Częstochowy przybył... więcej::

Mamy
już:

800 haseł