Kościuszki 2/6

Udostępnij

Kościuszki 2/6, wzniesiony w 1910–1912 (rzekomo wg projektu Romana J. Sigalina) przy ul. Teatralnej 11 (od 1917 Kościuszki 11, od 1935 Kościuszki 2/6) na placu należącym do → Częstochowskiego Towarzystwa Pożyczkowo-Oszczędnościowego (CzTPO). Dwupiętrowy, eklektyczny w formie, z 18 pomieszczeniami. Od lipca 1912 mieścił się tu zarząd i kasy (w znajdującej się na parterze sali operacyjnej) CzTPO, a także lombard. W 1913–14 w budynku prezentowana była, zorganizowana przez inżyniera → Kazimierza Reklewskiego, wystawa sztuki (→ wystawa sztuki polskiej 1913–14). Od 1921 w gmachu funkcjonował → Spółdzielczy Bank Ludowy (powstały z przekształcenia CzTPO). Od połowy lat 20. w Banku utworzono Kasę Przezorności i Pomocy Pracowników Spółdzielczego Banku Ludowego. W 1943 Niemcy zajęli część pomieszczeń Banku, przeznaczając parter budynku na biuro aprowizacyjne. Od połowy 1944 znajdowała się tu siedziba (przeniesionego z Radomia) Okręgowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni. W kwietniu 1950 w wyniku dekretu o reformie bankowej zlikwidowano Spółdzielczy Bank Ludowy. Jego miejsce zajęła Pocztowa Kasa Oszczędności, a w 1952 Powszechna Kasa Oszczędności, która funkcjonowała w budynku do 2016. Gmach był kilkakrotnie restaurowany: w 1950–60, 1991–92 i ok. 2012.

Katalog zabytków sztuki, Miasto Częstochowa, pod red. Z. Rozanow i E. Smulikowskiej, Warszawa 1995: cz. 1, Stare i nowe miasto, Częstochówka i przedmieścia, opracowanie autorskie Z. Rozanow i E. Smulikowska, s. 66; Aleksander Gąsiorski, Bank Handlowy w Warszawie S. A. Oddział w Częstochowie 1897–1997. Historia oddziału banku na tle instytucji finansowych regionu, Częstochowa 1997, s. 77, 78, 184, 246, 279; – Stanisław Nowak, Z moich wspomnień, cz. II, Częstochowa 1902–1914, Częstochowa 1933, s. 198, 199, 200, 201; – „Goniec Częstochowski” 1910, nr 54, s. 2, 1915, nr 299, s. 3; – Mądrość życia. Jednodniówka na drugi w Polsce „Dzień Oszczędności”, Częstochowa 1927, s. 8 (tu fotografia), 9.

Autor: → Juliusz Sętowski

Ostatni Grosz... czytaj

Błeszno... czytaj

Droga krzyżowa na Jasnej Górze... czytaj

Ostatnio dodane


Miejski Uniwersytet Powszechny

instytucja kulturalno-oświatowa utworzona w 1929 z inicjatywy częstochowskiego → Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem. Organizatorem był Wydział Oświaty i... więcej::

Zakład Freblowski Stanisławy Ligęzówny

w 1912 Stanisława Ligęzówna (Ligenzówna) podjęła starania o powołanie w Częstochowie kantoru pośrednictwa dla nauczycielek. Od tegoż roku pod nazwą... więcej::

Kościółek i szpital – przytułek św. Jakuba

wybudowane (kaplica była murowana, a przytułek drewniany) jako zespół szpitalny w 1586 z fundacji Jakuba Zalejskiego, pisarza celnego... więcej::

Chajutin (Hajutin) Szymon Szmerka

Chajutin (Hajutin) Szymon Szmerka (ok. 1872–1929), działacz spółdzielczy i sportowy. Ur. w Moskwie, był synem Joela Wulfa i Dobry Elki z Wileńczyków. Chajutin do Częstochowy przybył... więcej::

Mamy
już:

800 haseł