Kośmiński Gustaw

Udostępnij

Kośmiński Gustaw (–ok. 1930), nauczyciel, dyrektor i właściciel szkoły. Ukończył studia matematyczno-fizyczne w uniwersytecie w Petersburgu i Instytucie Fizycznym Helmholtza w Berlinie (przez pewien czas pracował w laboratorium tegoż Instytutu). W 1908 otrzymał koncesję na prowadzenie gimnazjum w Częstochowie; od roku szkolnego 1908/1909 był dyrektorem, później właścicielem I → Polskiego Gimnazjum (z oddziałami realnymi); szkoła funkcjonowała przy ul. Teatralnej 7 (od 1917 była to ul. Kościuszki). Gimnazjum prowadził do 1919. → Stanisław Nowak tak charakteryzował Kośmińskiego: „wysławiał się dobrze, znać na nim było niepowszednią inteligencję, miał jednak w sobie coś odpychającego i niemiłego”. Zm. ok. 1930 w Warszawie. Jego siostrami były: Emilia (1848–1918), zamężna Jurkowska, dyrektorka i nauczycielka Zakładu Naukowego Żeńskiego w Częstochowie, niezwykle aktywna działaczka społeczna i dobroczynna, oraz Lucyna (1855–1912), zamężna z → Karolem Wolfkem, społeczniczka, opiekunka ochronki → Towarzystwa Dobroczynności dla Chrześcijan w Częstochowie.

Juliusz Sętowski, Cmentarz Kule w Częstochowie. Przewodnik biograficzny, Częstochowa 2005, s. 124 (biogram Emilii Jurkowskiej, tu także informacje o Gustawie Kośmińskim), s. 342 (informacje o Lucynie Wolfke, zawarte w biogramie męża, Karola Wolfkego); – Stanisław Nowak, Z moich wspomnień, cz. II, Częstochowa 1902–1914, Częstochowa 1933, s. 118, 119, 120; – Jan Prüffer, Szkolnictwo w Częstochowie w okresie wojny (rok szkolny 1914/15–1915/16), Częstochowa 1916, s. 13, 15, 16; – Częstochowski poradnik reklamowy, Częstochowa 1911, s. 38; – „Kurier” [Lublin] 1908 (4 IX), nr 201, s. 4; – informacje Eweliny Kędzierskiej z Warszawy.

Autor: → Juliusz Sętowski

Poprzednie hasło
→ Kościuszki 2/6

Następne hasło
→ Kozerski Piotr

Ostatni Grosz... czytaj

Błeszno... czytaj

Droga krzyżowa na Jasnej Górze... czytaj

Ostatnio dodane


Miejski Uniwersytet Powszechny

instytucja kulturalno-oświatowa utworzona w 1929 z inicjatywy częstochowskiego → Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem. Organizatorem był Wydział Oświaty i... więcej::

Zakład Freblowski Stanisławy Ligęzówny

w 1912 Stanisława Ligęzówna (Ligenzówna) podjęła starania o powołanie w Częstochowie kantoru pośrednictwa dla nauczycielek. Od tegoż roku pod nazwą... więcej::

Kościółek i szpital – przytułek św. Jakuba

wybudowane (kaplica była murowana, a przytułek drewniany) jako zespół szpitalny w 1586 z fundacji Jakuba Zalejskiego, pisarza celnego... więcej::

Chajutin (Hajutin) Szymon Szmerka

Chajutin (Hajutin) Szymon Szmerka (ok. 1872–1929), działacz spółdzielczy i sportowy. Ur. w Moskwie, był synem Joela Wulfa i Dobry Elki z Wileńczyków. Chajutin do Częstochowy przybył... więcej::

Mamy
już:

800 haseł