Glicner Bronisław Karol

Udostępnij

Glicner Bronisław Karol (1894–1977), rzemieślnik, właściciel zakładu zegarmistrzowskiego, działacz sportowy. Ur. 27 X 1894 w Kawenczynie, powiat skierniewicki, był synem Karola i Honoraty (nieustalonej z nazwiska), starszym bratem Piotra, zegarmistrza, który w 1948 po uzyskaniu dyplomu mistrzowskiego otworzył w III Alei własną firmę.

Glicner od 1919 wraz z żoną byli współzałożycielami cechu złotników, brązowników i zegarmistrzów. Byli współwłaścicielami, a od 1926 właścicielami najstarszego w Częstochowie zakładu zegarmistrzowskiego (firma ta została przejęta po J. Sławińskim i J. Pazderskim, który był zegarmistrzem w Warszawie, w 1911 był założycielem firmy w Częstochowie). Zakład początkowo miał siedzibę przy II Alei 35, później w kamienicy przy II Alei 42. Dom ten, od zamontowanego przed wejściem do zakładu zegara firmy Lenzkirch, nazywany był „Pod zegarem”; do połowy lat 60. częstochowianie wyznaczali sobie spotkania przy zegarze. Później, po rozebraniu kamienicy przy II Alei 42, Glicner przeniósł zakład na ulicę Szymanowskiego. Należał do oddziału częstochowskiego → Stowarzyszenia Kupców Polskich. Był działaczem sportowym. Od II połowy lat 20. należał do → Częstochowskiego Towarzystwa Cyklistów (później → Częstochowskie Towarzystwo Cyklistów i Motocyklistów), był członkiem zarządu; od 1927 pełnił funkcję kapitana motocyklistów. W tym okresie był współorganizatorem Zawodów Marszowych Związku Strzeleckiego Obwodu Częstochowskiego (→ Związek Strzelecki). W 1939 był członkiem Koła Sportowego → „Brygada”. Glicnerowie uczestniczyli w wielu akcjach społecznych na rzecz miasta i kraju, w latach 70. byli m.in. ofiarodawcami na odbudowę Zamku Królewskiego w Warszawie. Zm. 8 X 1977 w Częstochowie, pochowany został na cmentarzu Kule, w kwaterze 31, rząd I, grób nr 2.

W małżeństwie ze Stefanią ze Sławińskich (1899–1995) nie miał dzieci.

Juliusz Sętowski, Cmentarz Kule w Częstochowie. Przewodnik biograficzny, Częstochowa 2005, s. 88; „Express Częstochowski” 1929, nr 238, s. 2; „Goniec Częstochowski” 1925, nr 1, s. 4; Informator rzemiosła i handlu miasta Częstochowy na rok 1938 wydany przez Okręgowe Towarzystwo Rzemieślniczo-Przemysłowe w Częstochowie, Częstochowa 1938; „Kurier Codzienny” 1927, nr 27, s. 3, nr 81, s. 4, 1928, nr 32, s. 3; „Życie Częstochowy” 1957, nr 65, s. 8, 1968, nr 20, s. 6; – Urząd Stanu Cywilnego w Częstochowie, akt zgonu nr 1958/1977; – odpis z inskrypcji nagrobnej.

Autor: → Juliusz Sętowski

Zobacz inne hasła z kategorii: → Osoby

Ostatni Grosz... czytaj

Błeszno... czytaj

Droga krzyżowa na Jasnej Górze... czytaj

Ostatnio dodane


Miejski Uniwersytet Powszechny

instytucja kulturalno-oświatowa utworzona w 1929 z inicjatywy częstochowskiego → Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem. Organizatorem był Wydział Oświaty i... więcej::

Zakład Freblowski Stanisławy Ligęzówny

w 1912 Stanisława Ligęzówna (Ligenzówna) podjęła starania o powołanie w Częstochowie kantoru pośrednictwa dla nauczycielek. Od tegoż roku pod nazwą... więcej::

Kościółek i szpital – przytułek św. Jakuba

wybudowane (kaplica była murowana, a przytułek drewniany) jako zespół szpitalny w 1586 z fundacji Jakuba Zalejskiego, pisarza celnego... więcej::

Chajutin (Hajutin) Szymon Szmerka

Chajutin (Hajutin) Szymon Szmerka (ok. 1872–1929), działacz spółdzielczy i sportowy. Ur. w Moskwie, był synem Joela Wulfa i Dobry Elki z Wileńczyków. Chajutin do Częstochowy przybył... więcej::

Mamy
już:

800 haseł