Bagieński Czesław

Udostępnij

Bagieński Czesław (1867–), nauczyciel, właściciel szkoły. Ur. na Suwalszczyźnie, był synem Ludwiki. Ojciec pracował jako urzędnik w Wolbromiu.

Ukończył gimnazjum, w końcu lat 90. XIX w. studiował na Uniwersytecie w Kazaniu, a w r. akademickim 1901/02 był studentem Uniwersytetu Jagiellońskiego. Uzyskał świadectwo nauczyciela gimnazjalnego. Około 1906 osiadł w Częstochowie, mieszkał przy ul. Ciemnej 27 (Chłopickiego). W 1907 w kamienicy przy ul. Szkolnej 10 (która należała do niego) otworzył 8-klasowe Gimnazjum Filologiczne; funkcjonowało ono do 1912. W 1911–14 w budynku Muzeum Przemysłu Ludowego prowadził Wzorowe Warsztaty Artystyczno-Rzemieślnicze, Ciesielsko-Stolarskie i Kamieniarskie. Od 1913 prowadził kursy rzemieślnicze przy ul. Szkolnej 6 (Dąbrowskiego), później szkołę handlową przy ul. Miedzianej (Chłopickiego). Przynajmniej do 1914 był członkiem rady Tow. Wzajemnego Kredytu dla Przemysłu i Handlu. W końcu 1915 przeniósł się do Warszawy, podjął studia na Uniwersytecie Warszawskim. Od I połowy lat 20. był nauczycielem łaciny w Państwowym Gimnazjum Żeńskim im. E. Szczanieckich w Łodzi.

Jego żona Stanisława była działaczką społeczną, współzałożycielką otwartego w 1909 Schronienia dla Sług im. Matki Boskiej Częstochowskiej (przy ul. Krakowskiej). Mieli córkę Marię, która zmarła jako dziecko w 1910.

Corpus Studiosorum Uniwersitatis Iagellonicae, 1850–1918, A–D (M. Barcik, A. Cieślak, D. Grodowska-Kulińska, U. Perkowska), pod red. J. Michalewicza, Kraków 1999, s. 87; Spis nauczycieli szkół wyższych, średnich, zawodowych, seminariów nauczycielskich oraz wykaz zakładów naukowych i władz szkolnych, Rocznik II, zestawił Zygmunt Zagórowski, Warszawa–Lwów 1926, s. 180; Stanisław Nowak, Z moich wspomnień, cz. II, Częstochowa 1902–1914, Częstochowa 1933, s. 113; – Handlowiec. Kalendarz dla spraw handlu i przemysłu m. Częstochowy na 1913 r., [Częstochowa 1913?], s. 187, 195, 1914, s. 195, 294, 295 (wykaz nieruchomości); – „Gazeta Częstochowska” 1909, nr 25, s. 4; „Goniec Częstochowski” 1910, nr 105, s. 4, 1916, nr 25, s. 3.

Autor: → Juliusz Sętowski

Zobacz inne hasła z kategorii: → Osoby

Poprzednie hasło
→ Badora Jerzy

Następne hasło
→ Bajdecki Józef

Ostatni Grosz... czytaj

Błeszno... czytaj

Droga krzyżowa na Jasnej Górze... czytaj

Ostatnio dodane


Miejski Uniwersytet Powszechny

instytucja kulturalno-oświatowa utworzona w 1929 z inicjatywy częstochowskiego → Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem. Organizatorem był Wydział Oświaty i... więcej::

Zakład Freblowski Stanisławy Ligęzówny

w 1912 Stanisława Ligęzówna (Ligenzówna) podjęła starania o powołanie w Częstochowie kantoru pośrednictwa dla nauczycielek. Od tegoż roku pod nazwą... więcej::

Kościółek i szpital – przytułek św. Jakuba

wybudowane (kaplica była murowana, a przytułek drewniany) jako zespół szpitalny w 1586 z fundacji Jakuba Zalejskiego, pisarza celnego... więcej::

Chajutin (Hajutin) Szymon Szmerka

Chajutin (Hajutin) Szymon Szmerka (ok. 1872–1929), działacz spółdzielczy i sportowy. Ur. w Moskwie, był synem Joela Wulfa i Dobry Elki z Wileńczyków. Chajutin do Częstochowy przybył... więcej::

Mamy
już:

800 haseł