Bogusławski Alfons

Udostępnij

Bogusławski Alfons (1880–1921), działacz patriotyczny, inżynier architekt, właściciel przedsiębiorstwa budowlanego, społecznik. Ur. 7 VI 1880 w Zaciszu (obecnie w granicach Częstochowy), wg innej wersji urodzony w Dąbrowie Górniczej, był synem → Władysława i Eugenii z Zalasowskich.

Studiował architekturę na Politechnice Warszawskiej. W czasie studiów należał do Grupy Narodowej, był członkiem konspiracyjnego Związku Młodzieży Polskiej (ZMP), a od 1902 bratem ZET-owym – członkiem Koła Braterskiego ZMP. Z ramienia organizacji działał na terenie szkół i w środowisku robotniczym. W 1904 jako przedstawiciel warszawskiego ZET-u (wraz z Przemysławem Podgórskim) brał udział w spotkaniu z członkami Komitetu Centralnego Ligi Narodowej i Koła Warszawskiego Ligi, gdzie omawiano sprawę podjęcia strajku szkolnego. W 1905 był jednym z najaktywniejszych członków Związku Unarodowienia Szkół. Od tr. należał do Narodowego Związku Robotniczego. Po ukończeniu studiów w Warszawie, później na Politechnice w Karlsruhe, otrzymał dyplom inż. architekta i powrócił do Częstochowy. W 1907 wszedł w skład tymczasowego Komitetu Wystawy Przemysłu i Rolnictwa w Częstochowie; wg Stanisława Nowaka: „duszą tego komitetu był inż. Alfons Bogusławski, człowiek jeszcze młody, lecz rzutki energiczny i nadzwyczaj pomysłowy”. W marcu i kwietniu 1908 przedstawił projekt organizacyjny wystawy, przygotował także (wraz z inż. Leonem Mońkowskim) preliminarz kosztów tej imprezy. Od maja 1908 pełnił funkcję dyrektora Wystawy. W tr. i I połowie 1909 wraz z Władysławem Małkowskim odwiedzał duże miasta polskie, m.in. Kraków, Warszawę, Łódź, zachęcając przemysłowców do udziału w Wystawie i przedstawiając stan przygotowań do niej. Był inicjatorem powstania i autorem projektu wzorowej zagrody włościańskiej wybudowanej w parku jasnogórskim na wystawę. Wspierał budowę Muzeum Przemysłu Ludowego, projektował też inne budynki na Wystawę. Ok. 1908 otworzył w Częstochowie przedsiębiorstwo budowlane (przy ul. Panny Maryi /NMP/ 41, później przy ul. Teatralnej 34 /Wolności/, gdzie mieszkał); należąca do niego firma przygotowywała projekty architektoniczne i konstrukcyjno-budowlane, wykonywała prace ziemne, betonowe i żelazno-betonowe i inne pod jego kierunkiem. Wśród zrealizowanych projektów były: wieża ciśnień na stacji Częstochowa – Herby – Kielce (1910), fabryka portland cementu „Jakób” w Rudnikach. W 1912 powierzono mu budowę domów przy ul. Teatralnej na terenie należącym do wielkiego księcia Michała Aleksandrowicza. W 1913–14 był członkiem komitetu dyskontowego oddziału częstochowskiego Banku Państwa. Przypuszczalnie po wybuchu I wojny światowej wyjechał lub został ewakuowany do Rosji, w 1917 mieszkał w Moskwie. Od ok. 1919 przebywał w Warszawie, jako inż. zatrudniony był przy budowie kolei w Płockiem. Bogusławski należał do zarządu oddziału częstochowskiego Stowarzyszenia Kupców Polskich. Zm. 3 II 1921 podczas krótkiego pobytu w majątku rodzinnym Zacisze (obecnie w granicach miasta Częstochowy), pochowany został na cmentarzu św. Rocha w Częstochowie w sektorze 15, rząd 6, grób nr 4.

W małżeństwie (od 1917) z Marią Józefą Polak (Pollak) nie miał dzieci.

Cmentarz św. Rocha w Częstochowie. Przewodnik biograficzny, pod. red. J. Sętowskiego, Częstochowa 2012, s. 33; Tomasz Piskorski, Wykaz poległych i zmarłych uczestników ruchu niepodległościowego młodzieży narodowej w okresie lat 1886–1936, Warszawa 1936, s. 11–12; – Gubernia piotrkowska: Łódź i Częstochowa. Ilustracje 1910/1911, Warszawa 1911, s. 128; – Stanisław Nowak, Z moich wspomnień, cz. II, Częstochowa 1902–1914, Częstochowa 1933, s. 142, 143, 144; – „Gazeta Częstochowska” 1909, nr 34 (7 IX), s. 2, nr 88 (30 X), s. 4, 1910, nr 23 (24 I), s. 2, nr 58 (28 II), s. 3; „Goniec Częstochowski” 1908, nr 99 (9 IV), s. 2, nr 124 (6 V), s. 2, 1909, nr 112 (24 V), s. 2, 1912, nr 107 (20 IV), s. 3, 1921, nr 27 (4 II), s. 1; – Handlowiec. Kalendarz dla spraw handlu i przemysłu m. Częstochowy na 1914 r., [Częstochowa 1914?], s. 185, 243; – Urząd Stanu Cywilnego w Częstochowie, parafia św. Barbary 1921, akt zgonu nr 36, k. 309; – materiały biograficzne dotyczące rodziny Bogusławskich w zbiorach Ośrodek Dokumentacji Dziejów Częstochowy Muzeum Częstochowskiego; – odpis z inskrypcji nagrobnej.

Autor: → Juliusz Sętowski

Zobacz inne hasła z kategorii: → Osoby

Poprzednie hasło
→ Bocian Bernard Berl

Ostatni Grosz... czytaj

Błeszno... czytaj

Droga krzyżowa na Jasnej Górze... czytaj

Ostatnio dodane


Miejski Uniwersytet Powszechny

instytucja kulturalno-oświatowa utworzona w 1929 z inicjatywy częstochowskiego → Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem. Organizatorem był Wydział Oświaty i... więcej::

Zakład Freblowski Stanisławy Ligęzówny

w 1912 Stanisława Ligęzówna (Ligenzówna) podjęła starania o powołanie w Częstochowie kantoru pośrednictwa dla nauczycielek. Od tegoż roku pod nazwą... więcej::

Kościółek i szpital – przytułek św. Jakuba

wybudowane (kaplica była murowana, a przytułek drewniany) jako zespół szpitalny w 1586 z fundacji Jakuba Zalejskiego, pisarza celnego... więcej::

Chajutin (Hajutin) Szymon Szmerka

Chajutin (Hajutin) Szymon Szmerka (ok. 1872–1929), działacz spółdzielczy i sportowy. Ur. w Moskwie, był synem Joela Wulfa i Dobry Elki z Wileńczyków. Chajutin do Częstochowy przybył... więcej::

Mamy
już:

800 haseł