Związek Peowiaków

Udostępnij

Związek Peowiaków, organizacja kombatancka utworzona w czerwcu 1922 przez dawnych członków → Polskiej Organizacji Wojskowej jako Polska Organizacja Wolności; było to zrzeszenie o charakterze służby obywatelskiej z zadaniami kulturalno-oświatowymi i samopomocowymi. W Częstochowie w 1923–26 wydawała „Głos Wolności” dziennik polityczny Obozu Legionowego. 17 III 1929 zjazd delegatów zmienił nazwę na Związek Peowiaków. Była to organizacja prosanacyjna, należała do → Federacji Polskich Związków Obrońców Ojczyzny, blisko współpracowała ze → Związkiem Legionistów Polskich. W 1937 delegacja częstochowska wzięła udział w I Zjeździe Peowiaków w Wilnie. W 1938 Związek Peowiaków miał 19 okręgów (164 koła), zrzeszał 23 tys. członków. W Częstochowie Związek posiadał lokal przy ul. Dąbrowskiego 15, później w Al. Kościuszki 10, a następnie znów na Dąbrowskiego 15. W 1932 do zarządu należeli: Józef Mazur, → Wiktor Dąbkowski, → Ryszard Szmidt, Józef Dąbrowski, Józef Grzesik, Stefan Gawlik. W komisji rewizyjnej zasiadali: → Aleksander Bogobowicz, Wacław Wojtyl, M. Ostrzycki. W 1934 R. Szmidt został prezesem Związku Peowiaków.

Encyklopedia historii Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 1999, s. 529; – „Goniec Częstochowski” 1931, nr 252, s. 6, 1937, nr 264, s. 4; „Ostatnie Wiadomości Częstochowskie” 1932, nr 321, s. 6; „Słowo Częstochowskie” 1934, nr 5, s. 4.

Autor: → Paweł Michalski

Ostatni Grosz... czytaj

Błeszno... czytaj

Dźbów... czytaj

Ostatnio dodane


Miejski Uniwersytet Powszechny

instytucja kulturalno-oświatowa utworzona w 1929 z inicjatywy częstochowskiego → Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem. Organizatorem był Wydział Oświaty i... więcej::

Zakład Freblowski Stanisławy Ligęzówny

w 1912 Stanisława Ligęzówna (Ligenzówna) podjęła starania o powołanie w Częstochowie kantoru pośrednictwa dla nauczycielek. Od tegoż roku pod nazwą... więcej::

Kościółek i szpital – przytułek św. Jakuba

wybudowane (kaplica była murowana, a przytułek drewniany) jako zespół szpitalny w 1586 z fundacji Jakuba Zalejskiego, pisarza celnego... więcej::

Chajutin (Hajutin) Szymon Szmerka

Chajutin (Hajutin) Szymon Szmerka (ok. 1872–1929), działacz spółdzielczy i sportowy. Ur. w Moskwie, był synem Joela Wulfa i Dobry Elki z Wileńczyków. Chajutin do Częstochowy przybył... więcej::

Mamy
już:

800 haseł