Związek Hallerczyków (ZH)

Udostępnij

Związek Hallerczyków (ZH), organizacja kombatancka utworzona w 1922 w Warszawie, zrzeszająca byłych uczestników formacji hallerowskich, za które uznawano: II Brygadę Legionów Polskich, Armię Polską we Francji, oddziały ochotnicze z Ameryki, 4 i 5 Dywizję Strzelców Polskich, oddział murmański oraz Armię Ochotniczą 1920. ZH po zamachu majowym 1926 zajął stanowisko antysanacyjne, pozostawał poza → Federacją Polskich Związków Obrońców Ojczyzny. Oddział częstochowski ZH zaczęto tworzyć w maju i czerwcu 1932; powstał komitet organizacyjny, który w lokalu zajmowanym przez Obóz Wielkiej Polski (przy II Alei 37) zachęcał (w informacjach zamieszczanych w → „Gońcu Częstochowskim”) do zapisywania się do Związku. Pracami organizacyjnymi kierowali Bolesław Burczyński i Władysław Ziemba. ZH rozwijał działalność na obszarze powiatu częstochowskiego, m.in. prowadząc zajęcia z przysposobienia wojskowego oraz odczyty. W połowie lat 30. ZH liczył ok. 100 osób, większość członków należała do Stronnictwa Narodowego. W kwietniu 1936 na Jasnej Górze poświęcono sztandar placówki częstochowskiej ZH. Współpracował z częstochowskim kołem → Związku Powstańców Śląskich, Towarzystwem Gimnastycznym → „Sokół”, → Katolickimi Stowarzyszeniami Młodzieży Męskiej i Żeńskiej. W 1937 w Częstochowie miał miejsce zjazd delegatów ZH z udziałem generała Józefa Hallera (→ Haller w Częstochowie). Prezesami oddziału byli Władysław Ziemba, Bolesław Barczyński (od 1933), czołowymi działaczami: Kazimierz Gryglewski, Paweł Tołwiński, Józef Kapkowski, Stanisław Klups. Siedziba oddziału znajdowała się przy ul. Racławickiej 24.

Encyklopedia historii Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 1999, s. 524; Eligiusz Małolepszy, Kultura fizyczna i przysposobienie wojskowe w Częstochowie i powiecie częstochowskim w latach 1918–1939, Częstochowa 1996, s. 128, Jan Walczak, Stowarzyszenia społeczne w Częstochowie w okresie Drugiej Rzeczypospolitej (1918–1939), [w:] Życie codzienne w Częstochowie w XIX i XX w., red. R. Szwed i W. Palus, Częstochowa 1999, s. 115; – „Goniec Częstochowski” 1932, nr 117, s. 5, nr 133, s. 3, 1933, nr 9, s. 3, 4, 1937, nr 224, s. 3, nr 225, s. 2, nr 259, s. 6.

Autor: → Juliusz Sętowski

Ostatni Grosz... czytaj

Błeszno... czytaj

Dźbów... czytaj

Ostatnio dodane


Miejski Uniwersytet Powszechny

instytucja kulturalno-oświatowa utworzona w 1929 z inicjatywy częstochowskiego → Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem. Organizatorem był Wydział Oświaty i... więcej::

Zakład Freblowski Stanisławy Ligęzówny

w 1912 Stanisława Ligęzówna (Ligenzówna) podjęła starania o powołanie w Częstochowie kantoru pośrednictwa dla nauczycielek. Od tegoż roku pod nazwą... więcej::

Kościółek i szpital – przytułek św. Jakuba

wybudowane (kaplica była murowana, a przytułek drewniany) jako zespół szpitalny w 1586 z fundacji Jakuba Zalejskiego, pisarza celnego... więcej::

Chajutin (Hajutin) Szymon Szmerka

Chajutin (Hajutin) Szymon Szmerka (ok. 1872–1929), działacz spółdzielczy i sportowy. Ur. w Moskwie, był synem Joela Wulfa i Dobry Elki z Wileńczyków. Chajutin do Częstochowy przybył... więcej::

Mamy
już:

800 haseł