Zespół Szkół Medycznych (ZSM)

Udostępnij

Zespół Szkół Medycznych (ZSM), funkcjonował od 1972, w jego skład wchodziły Liceum Medyczne im. Zygmunta Domagalskiego (od 1991 im. dr. Władysława Biegańskiego) i Medyczne Studium Zawodowe (MSZ). W MSZ kształcono techników elektroradiologii (dwuletni cykl kształcenia na podbudowie liceum ogólnokształcącego). Kierunek ten działał w 1987–90 pod dyrekcją Haliny Piskorskiej. Uruchomiono go przy wydatnej pomocy dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego (WSZ) dr. → Mariana Marchewki oraz przy współpracy dr → Bronisławy Śmilgin – konsultanta wojewódzkiego radiologii i dr Elżbiety Szałkowskiej – kierownik pracowni radiologicznej WSZ. Wydział Elektroradiologii ukończyło 46 absolwentów – techników elektroradiologii, wszyscy otrzymali pracę w placówkach ochrony zdrowia. W ramach MSZ funkcjonował Wydział Analityki Medycznej, o dwuletnim cyklu kształcenia. Otwarty został na wniosek lekarza wojewódzkiego dr. Wojciecha Zielińskiego w Zespole Szkół im. C.K. Norwida. Jako szkoła policealna wydział ten funkcjonował w 1985–92, wykształcono 162 absolwentów – techników analityki medycznej. W 2005 MSZ zmieniło nazwę na Szkołę Policealną Województwa Śląskiego (w Częstochowie przy ul. Dąbrowskiego 75). Szkoła prowadziła następujące kierunki o dwuletnim cyklu kształcenia: technik farmaceutyczny, ratownik medyczny, terapeuta zajęciowy, technik masażysta oraz technik fizjoterapii o 2,5 letnim cyklu kształcenia. W ciągu dziesięciu lat istnienia szkołę ukończyło łącznie 580 absolwentek z dyplomem młodszej pielęgniarki lub asystentki pielęgniarstwa. W 1977–92 i 1998–2004 w MSZ funkcjonował Wydział Położnictwa. Nauka zawodu położnej trwała 5 semestrów W zakresie kształcenia zawodowego dyrekcja szkoły ściśle współpracowała z ordynatorami oddziałów położniczo-ginekologicznych: dr. n. med. → Bronisławem Rozenowiczem, dr. Włodzimierzem Rogoszewskim, dr. Janem Pieczyńskim, dr. n. med. Antonim Jabłońskim, dr. Czesławem Mszycą. Jak również z doświadczonymi położnymi, m.in. Anielą Mszycą, Elżbietą Łobodzińską, Felicją Dzieło, Jadwigą Siemaszko. Dyrektorką ZSM do 1982 była Krystyna Biskup. Łącznie wykształcono 584 położne. Od 1971 w MSZ działał Wydział Pielęgniarstwa. Na podstawie rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej i Szkolnictwa, ostatni nabór na kierunek pielęgniarka, pielęgniarz odbył się w roku szkolnym 2001/02. W 1982–97 w kierownictwie szkoły znajdowały się: Halina Piskorska, dyrektorka, Agnieszka Sobocińska, Jadwiga Dziadek, Ewa Tyrała, Danuta Krupa, Maria Bawor (kierownik internatu).

Halina Piskorska, Średnie szkolnictwo medyczne na terenie Częstochowy w latach 1950–2008. Zarys problematyki, [w:] Problemy ochrony zdrowia, edukacji prozdrowotnej i ekologicznej w regionie częstochowskim XIX–XXI w., pod red. A. Ślęzaka i B. Zawadowicz, Częstochowa 2014, s. 117.

Autor: → Juliusz Sętowski

Ostatni Grosz... czytaj

Błeszno... czytaj

Droga krzyżowa na Jasnej Górze... czytaj

Ostatnio dodane


Miejski Uniwersytet Powszechny

instytucja kulturalno-oświatowa utworzona w 1929 z inicjatywy częstochowskiego → Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem. Organizatorem był Wydział Oświaty i... więcej::

Zakład Freblowski Stanisławy Ligęzówny

w 1912 Stanisława Ligęzówna (Ligenzówna) podjęła starania o powołanie w Częstochowie kantoru pośrednictwa dla nauczycielek. Od tegoż roku pod nazwą... więcej::

Kościółek i szpital – przytułek św. Jakuba

wybudowane (kaplica była murowana, a przytułek drewniany) jako zespół szpitalny w 1586 z fundacji Jakuba Zalejskiego, pisarza celnego... więcej::

Chajutin (Hajutin) Szymon Szmerka

Chajutin (Hajutin) Szymon Szmerka (ok. 1872–1929), działacz spółdzielczy i sportowy. Ur. w Moskwie, był synem Joela Wulfa i Dobry Elki z Wileńczyków. Chajutin do Częstochowy przybył... więcej::

Mamy
już:

800 haseł