Zespół Szkół im. Stanisława Staszica

Udostępnij

Zespół Szkół im. Stanisława Staszica, w 1958 na parterze budynku Warsztatów Zespołu Szkół Mechanicznych przy ul. Łukasińskiego 48/50 uruchomiona została Przyzakładowa Szkoła Zawodowa przy Hucie im. B. Bieruta. Nauczaniem objęto dwie klasy pierwsze, natomiast w latach kolejnych (1960–61) naukę rozpoczęło pięć klas. W 1962 powstało trzyletnie Technikum Mechaniczno-Hutnicze dla Pracujących na podbudowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej Huty im. B. Bieruta. W 1972 otwarto także Zasadniczą Szkołę Zawodową dla Pracujących Dorosłych. W 1974 Przyzakładowa Szkoła Zawodowa oraz trzyletnie Technikum Mechaniczno-Hutnicze dla Pracujących na podbudowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej Huty im. B. Bieruta, przekształcone zostały w Zespół Szkół Zawodowych im. B. Bieruta w Częstochowie. W 1998–99 jego patronem obrany został Stanisław Staszic. W 2000 placówka przeniesiona została do budynku przy ul. Prusa 20. W 2002 po połączeniu Zespołu Szkół im. S. Staszica z Zespołem Szkół Elektryczno-Mechanicznych im. B. Prusa powstał → Zespół Szkół im. B. Prusa. Kadra nauczycielska liczyła wówczas 65 pedagogów, kształcono ponad 700 uczniów.

Raków. Vademecum dzielnicy Częstochowy, Częstochowa 2019, s. 57–58.

Autor: → Juliusz Sętowski

Ostatni Grosz... czytaj

Błeszno... czytaj

Dźbów... czytaj

Ostatnio dodane


Miejski Uniwersytet Powszechny

instytucja kulturalno-oświatowa utworzona w 1929 z inicjatywy częstochowskiego → Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem. Organizatorem był Wydział Oświaty i... więcej::

Zakład Freblowski Stanisławy Ligęzówny

w 1912 Stanisława Ligęzówna (Ligenzówna) podjęła starania o powołanie w Częstochowie kantoru pośrednictwa dla nauczycielek. Od tegoż roku pod nazwą... więcej::

Kościółek i szpital – przytułek św. Jakuba

wybudowane (kaplica była murowana, a przytułek drewniany) jako zespół szpitalny w 1586 z fundacji Jakuba Zalejskiego, pisarza celnego... więcej::

Chajutin (Hajutin) Szymon Szmerka

Chajutin (Hajutin) Szymon Szmerka (ok. 1872–1929), działacz spółdzielczy i sportowy. Ur. w Moskwie, był synem Joela Wulfa i Dobry Elki z Wileńczyków. Chajutin do Częstochowy przybył... więcej::

Mamy
już:

800 haseł