Zespół Szkół im. Bolesława Prusa

Udostępnij

Zespół Szkół im. Bolesława Prusa, w 1946 przy ul. Okrzei 70 otwarto Gimnazjum Przemysłowe przy → Hucie „Częstochowa”, pierwszą tego typu placówkę w dzielnicy Raków. W 1950 powstała na Rakowie szkoła średnia pod nazwą: Państwowe Liceum Przemysłu Hutniczego dla Dorosłych; mieściła się na II piętrze domu fabrycznego. Rosnąca liczba słuchaczy zmusiła kierownictwo huty do rozbudowania placówki. Powołano w tym celu komisję, która w 1949–51 wybudowała nowy gmach szkolny przy zbiegu ulic Prusa oraz Łukasińskiego. Utworzono także Dział Szkolenia Zawodowego. W 1952 przy ulicy Prusa otwarto także nowy budynek technikum oraz internat. Nowa placówka pod nazwą Zasadnicza Szkoła Hutnicza Ministerstwa Hutnictwa w Częstochowie-Rakowie znajdowała się przy ul. Łukasińskiego 48/50. Między 1958 i 1959 nastąpiło połączenie Technikum Hutniczego z Zasadniczą Szkołą Hutniczą. Utworzono wówczas szkołę dla absolwentów szkół zawodowych, która do 1960 funkcjonowała pod nazwą Liceum Mechaniczne. Od lat 80. zmieniano nazwę szkoły trzykrotnie: na Technikum Rzemieślnicze, Pomaturalne Studium Mechaniczne, a następnie na Policealne Studium Zawodowe. W 1972 placówka działała jako Zespół Szkół Zawodowych nr 3, w 1980 przemianowano ją na Zespół Szkół Mechanicznych. W 1990 placówka zmieniła nazwę na Zespół Szkół Elektro-Mechanicznych. W 1995 przekształcono ją w Zespół Szkół Elektroniczno-Mechanicznych im. B. Prusa. W 2002 połączona z → Zespołem Szkół im. S. Staszica utworzyła Zespół Szkół im. B. Prusa.

Raków. Vademecum dzielnicy Częstochowy, Częstochowa 2019, s. 58–59.

Autor: → Juliusz Sętowski

Ostatni Grosz... czytaj

Błeszno... czytaj

Dźbów... czytaj

Ostatnio dodane


Miejski Uniwersytet Powszechny

instytucja kulturalno-oświatowa utworzona w 1929 z inicjatywy częstochowskiego → Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem. Organizatorem był Wydział Oświaty i... więcej::

Zakład Freblowski Stanisławy Ligęzówny

w 1912 Stanisława Ligęzówna (Ligenzówna) podjęła starania o powołanie w Częstochowie kantoru pośrednictwa dla nauczycielek. Od tegoż roku pod nazwą... więcej::

Kościółek i szpital – przytułek św. Jakuba

wybudowane (kaplica była murowana, a przytułek drewniany) jako zespół szpitalny w 1586 z fundacji Jakuba Zalejskiego, pisarza celnego... więcej::

Chajutin (Hajutin) Szymon Szmerka

Chajutin (Hajutin) Szymon Szmerka (ok. 1872–1929), działacz spółdzielczy i sportowy. Ur. w Moskwie, był synem Joela Wulfa i Dobry Elki z Wileńczyków. Chajutin do Częstochowy przybył... więcej::

Mamy
już:

800 haseł