Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Częstochowskiej

Udostępnij

Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Częstochowskiej, utworzony w końcu 1953 przez muzyków → Mariana Adamusa (który został dyrygentem i chórmistrzem) i → Edwarda Mąkoszę (pełniącego rolę kierownika artystycznego), dzięki wsparciu Związków Zawodowych Budownictwa. Zespół składał się z chóru (60 osób), baletu (20 tancerzy) i orkiestry (20 muzyków). Miejscem prób była świetlica Częstochowskiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Miejskiego, a od 1958 świetlica → Towarzystwa Popierania Kultury Regionalnej w Częstochowie. W 1957 ze względu na rozliczne trudności nastąpiła przerwa w występach. Dzięki pomocy Miejskiej Rady Narodowej i Rady Zakładowej Huty B. Bieruta zespół wszczął działalność w 1958. W 1963–64 ze względów finansowych ponownie zaniechano występów. Pomoc zarządu okręgu Związku Zawodowego Pracowników Przemysłu Włókienniczego i Skórzanego w Częstochowie w 1965, pozwoliła na dalsze funkcjonowanie zespołu. Kierownikiem artystycznym, dyrygentem i chórmistrzem był wówczas M. Adamus. Opracowanie muzyczne wykonywali: E. Mąkosza, → Zygfryd Jałowiecki, J. Miecznik, M. Adamus, choreografami byli kolejno: Zbigniew Karpiński, T. Gajek, Janina Łęgowik. W repertuarze zespołu znajdowało się wiele pieśni i tańców regionu częstochowskiego. W tym okresie chór liczył 45 osób, w tym balet – 25, a orkiestra – dziewięć. W 1968 zespół został rozwiązany.

Augustyn Chojnowski, Był taki zespól Pieśni i Tańca Ziemi Częstochowskiej, „Almanach Częstochowy” 1992, s. 58.

Autor: → Juliusz Sętowski

Ostatni Grosz... czytaj

Błeszno... czytaj

Droga krzyżowa na Jasnej Górze... czytaj

Ostatnio dodane


Miejski Uniwersytet Powszechny

instytucja kulturalno-oświatowa utworzona w 1929 z inicjatywy częstochowskiego → Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem. Organizatorem był Wydział Oświaty i... więcej::

Zakład Freblowski Stanisławy Ligęzówny

w 1912 Stanisława Ligęzówna (Ligenzówna) podjęła starania o powołanie w Częstochowie kantoru pośrednictwa dla nauczycielek. Od tegoż roku pod nazwą... więcej::

Kościółek i szpital – przytułek św. Jakuba

wybudowane (kaplica była murowana, a przytułek drewniany) jako zespół szpitalny w 1586 z fundacji Jakuba Zalejskiego, pisarza celnego... więcej::

Chajutin (Hajutin) Szymon Szmerka

Chajutin (Hajutin) Szymon Szmerka (ok. 1872–1929), działacz spółdzielczy i sportowy. Ur. w Moskwie, był synem Joela Wulfa i Dobry Elki z Wileńczyków. Chajutin do Częstochowy przybył... więcej::

Mamy
już:

800 haseł