YMCA, Young Men’s Christian Association, Związek Młodych Mężczyzn Chrześcijan

Udostępnij

YMCA, Young Men’s Christian Association, Związek Młodych Mężczyzn Chrześcijan, założony został w 1844 w Londynie. Zadaniem Związku był rozwój duchowy, fizyczny i umysłowy człowieka, w zgodzie z religią chrześcijańską. Związek prowadzi także działalność charytatywną. Do Polski YMCA dotarł wraz z wojskami generała Józefa Hallera. W 1923 powstała Polska YMCA. W 1945 Związek wznowił działalność w Polsce. W 1946 powstało Ognisko Polskiej YMCA w Częstochowie. Inicjatorem jego powstania był wieloletni działacz Związku → Edmund Kotliński; udostępnił on dla potrzeb Ogniska pomieszczenia w kamienicy przy III Alei 51. E. Kotliński został dyrektorem Ogniska, działem chłopców zajmowali się Roman Sulatycki i Włodzimierz Rożnowski; obozownictwem stacjonarnym, wędrownym i krajoznawstwem – Antoni Paluszyński; sportem i zaczątkami brydża sportowego – Bogumił Seifert (w Ognisku Częstochowskim prowadzono sekcje sportowe: koszykówki, siatkówki, piłki ręcznej, tenisa stołowego, pływania, szachów); klubem środowiska akademickiego – Mieczysław Hrehorów i → Bogdan Jastrzębski; życiem kulturalno-rozrywkowym – Jan Świąć, Andrzej Stoszek i Andrzej Grądman. Dołączyła także grupa młodzieży aktorskiej z miejscowego teatru: Wiktor Sadecki, Marek Wojciechowski, Tadeusz Świątkowski, Hanna Smulska, Zofia Weiss, Jadwiga Marso i inni. W 1949 krajowe ogniwa YMCA zostały zlikwidowane przez władze Polski Ludowej, a ich majątek przeszedł na własność państwa. W 1989 reaktywowano YMCA w Polsce pod nazwą Związek Polskiej Młodzieży Chrześcijańskiej Polska YMCA. W październiku 1990 w Częstochowie zebrała się grupa inicjatywna 31 działaczy i członków Polskiej YMCA z zadaniem reaktywowania Ogniska Częstochowskiego. 2 III 1991 Walne Zebranie członków i sympatyków Polskiej YMCA podjęło uchwałę w tej sprawie. Program Ogniska skupiał się wokół prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych, propagowania i rozwijania zainteresowań artystycznych, prowadzenia grup dyskusyjnych, utrzymywania kontaktów z innymi grupami młodzieży z Polski i świata. W 1993 w Ognisku Częstochowskim działali: Halina Walaszczyk (prezes), Anna Blachnicka (wiceprezes, członkini Rady Krajowej Polskiej YMCA), → Andrzej Grądman (sekretarz), Mieczysław Hrehorów (skarbnik), członkowie zarządu: Tomasz Gieszcz, Jan Kołaczyk, Ewa Ożana, Ryszard Ożana, Andrzej Stoszek, Leon Żółciński oraz komisja rewizyjna: Antoni Paluszyński, Stanisław Szuladziński i Juliusz Domagalski. W 1996 Ognisko rozwiązano ze względu na brak środków, bazy lokalowej i wsparcia Rady Krajowej.

Janusz Pawlikowski, Kalendarium częstochowskie czyli wybór dat z historii miasta i jego mieszkańców od roku 1220, Częstochowa 2001, s. 49; – Bartosz Gawryszewski, Działalność częstochowskiej organizacji YMCA w latach 1946–1950, s. 22 (praca licencjacka, maszynopis w zbiorach Ośrodka Dokumentacji Dziejów Częstochowy Muzeum Częstochowskiego); – materiały w zbiorach Ośrodka Dokumentacji Dziejów Częstochowy Muzeum Częstochowskiego.

Autor: → Paweł Michalski

Poprzednie hasło
→ Wzgórze rakowskie

Następne hasło
→ Zagórski Józef

Ostatni Grosz... czytaj

Błeszno... czytaj

Droga krzyżowa na Jasnej Górze... czytaj

Ostatnio dodane


Miejski Uniwersytet Powszechny

instytucja kulturalno-oświatowa utworzona w 1929 z inicjatywy częstochowskiego → Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem. Organizatorem był Wydział Oświaty i... więcej::

Zakład Freblowski Stanisławy Ligęzówny

w 1912 Stanisława Ligęzówna (Ligenzówna) podjęła starania o powołanie w Częstochowie kantoru pośrednictwa dla nauczycielek. Od tegoż roku pod nazwą... więcej::

Kościółek i szpital – przytułek św. Jakuba

wybudowane (kaplica była murowana, a przytułek drewniany) jako zespół szpitalny w 1586 z fundacji Jakuba Zalejskiego, pisarza celnego... więcej::

Chajutin (Hajutin) Szymon Szmerka

Chajutin (Hajutin) Szymon Szmerka (ok. 1872–1929), działacz spółdzielczy i sportowy. Ur. w Moskwie, był synem Joela Wulfa i Dobry Elki z Wileńczyków. Chajutin do Częstochowy przybył... więcej::

Mamy
już:

800 haseł