Wolfke Karol Henryk Juliusz

Udostępnij

Wolfke Karol Henryk Juliusz (1854–1932), inżynier, nauczyciel, dyrektor gimnazjum, radny miejski, działacz społeczny i dobroczynny. Ur. 3 XI 1854 w Warszawie, był synem Juliusza (1812–1878), urzędnika, i Katarzyny z Detynieckich, bratem Józefata (1851–1915), urzędnika Kolei Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej.

Wolfke ukończył gimnazjum w Warszawie, następnie w 1879 Instytut Górniczy w Petersburgu. Od tr. był naczelnym inżynierem powiatu łaskiego. W marcu 1892 przeniesiono go na takie samo stanowisko w powiecie częstochowskim. Od 1905 (po wprowadzeniu języka polskiego w szkołach prywatnych) uczył chemii, fizyki i przyrody w Gimnazjum Kazimiery Garbalskiej w Częstochowie. Później wykładał w → Gimnazjum Marii Słowikowskiej i w 1908–16 → I Polskim Gimnazjum. Wolfke od 1901 był członkiem komitetu budowy kościoła pw. św. Rodziny (→ bazylika archikatedralna pw. św. Rodziny). Należał do zarządu → Towarzystwa Dobroczynności dla Chrześcijan (TDdCh); w 1908–09 pełnił funkcję prezesa, współkierował też Wydziałem Kolonii Letnich. W 1917 wybrany został do Rady Miejskiej (RM) w Częstochowie; należał do komisji finansowo-budżetowej, szkolnej, a także komisji, która miała rozpatrywać sprawę nabycia przez miasto Stacji Elektrycznej od Towarzystwa „Siła i Światło”. Pełnił funkcję zastępcy prezesa RM → Bernarda Kondratowicza. W styczniu 1918 wybrano go na prezesa RM; funkcję tę pełnił do 21 XII 1918 (wówczas to zrzekł się jej). W 1919–25 uczył w gimnazjum: ss. Nazaretanek, → Gimnazjum Żeńskim „Nauka i Praca”, → Gimnazjum Związku Zawodowego Nauczycielstwa Polskiego Szkół Średnich. W 1925–30 był dyrektorem ostatniego z tych gimnazjów. W tym okresie był przewodniczącym Sądu Rozjemczego, pracował w komisji szacunkowej Towarzystwa Kredytu Miejskiego. Zm. 7 XI 1932 w Częstochowie, pochowany został na cmentarzu Kule, w kwaterze 12, rząd I, grób nr 7.

Wolfke był żonaty z Lucyną Kośmińską (1855–1912), opiekunką ochronki Towarzystwa Dobroczynności dla Chrześcijan, siostrą dyrektora gimnazjum polskiego w Częstochowie → Gustawa Kośmińskiego. W małżeństwie z nią miał syna Mieczysława Władysława (1883–1947), fizyka, który pracował na Uniwersytecie we Wrocławiu, od 1913 docenta Politechniki w Zurichu. W 1922–39 prof. Politechniki Warszawskiej, od 1932 członek Polskiej Akademii Umiejętności; badał niskie temperatury, był współodkrywcą w 1927 dwu odmian ciekłego helu. Zajmował się też optyką, teorią kwantów i wyładowaniami elektrycznymi w gazach. W 1932–34 był wielkim mistrzem masońskiej Wielkiej Loży Narodowej Polski. Zm. 4 V 1947 w Zurichu.

Juliusz Sętowski, Cmentarz Kule w Częstochowie. Przewodnik biograficzny, Częstochowa 2005, s. 342; – Wojciech Skrodzki, Archikatedra Świętej Rodziny w Częstochowie, Częstochowa 1996, s. 14; – Stanisław Nowak, Z moich wspomnień, cz. II, Częstochowa 1902–1914, Częstochowa 1933, s. 118, 187; Stanisław Nowak, Samorząd m. Częstochowy w latach 19161931. Z moich wspomnień, cz. III, Częstochowa 1994; – „Goniec Częstochowski” 1906, nr 79, s. 3, 1907, nr 147, s. 1, 1908, nr 161, s. 2, 1912, nr 48, s. 2, nr 252, s. 2 (dotyczy żony, Lucyny), 1913, nr 233, s. 2, 1915, nr 224, s. 2 (dotyczy brata, Józefata), 1917, nr 137, s. 2, 1918, nr 142, s. 3, 1925, nr 231, s. 3, 1927, nr 104, s. 104, 1931, nr 49, s. 18, 19, 1932, nr 257, s. 3 (wspomnienie); Handlowiec. Kalendarz dla spraw handlu i przemysłu m. Częstochowy na 1914 r., [Częstochowa 1914?], s. 16, 485; Pamjatnaja kniżka petrokovskoj gubernii na god 1904, Piotrków 1904, s. 51; „Wiadomości Częstochowskie 1906, nr 79, s. 3; – „Ziemia Częstochowska” 1990, t. XVII, cz. 2, s. 184; – Archiwum Państwowe w Częstochowie, Magistrat Częstochowa, Akta miasta Częstochowy 27/8, t. II, k. 2019, 2020, Magistrat Częstochowa 4998, k. 633; Starostwo Powiatowe w Częstochowie 55, k. 106.

Autor: → Juliusz Sętowski

Zobacz inne hasła z kategorii: → Osoby

Poprzednie hasło
→ Wolberg Aleksander Adam

Następne hasło
→ Wołowski Antoni

Ostatni Grosz... czytaj

Błeszno... czytaj

Droga krzyżowa na Jasnej Górze... czytaj

Ostatnio dodane


Miejski Uniwersytet Powszechny

instytucja kulturalno-oświatowa utworzona w 1929 z inicjatywy częstochowskiego → Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem. Organizatorem był Wydział Oświaty i... więcej::

Zakład Freblowski Stanisławy Ligęzówny

w 1912 Stanisława Ligęzówna (Ligenzówna) podjęła starania o powołanie w Częstochowie kantoru pośrednictwa dla nauczycielek. Od tegoż roku pod nazwą... więcej::

Kościółek i szpital – przytułek św. Jakuba

wybudowane (kaplica była murowana, a przytułek drewniany) jako zespół szpitalny w 1586 z fundacji Jakuba Zalejskiego, pisarza celnego... więcej::

Chajutin (Hajutin) Szymon Szmerka

Chajutin (Hajutin) Szymon Szmerka (ok. 1872–1929), działacz spółdzielczy i sportowy. Ur. w Moskwie, był synem Joela Wulfa i Dobry Elki z Wileńczyków. Chajutin do Częstochowy przybył... więcej::

Mamy
już:

800 haseł