Wolański Tadeusz Jan

Udostępnij

Wolański Tadeusz Jan, pierwotnie Izaak Bäcker (ok. 1910–1959), pseudonim Janek. Lekarz, działacz komunistyczny, prezydent Częstochowy.

Przed 1939 był działaczem Komunistycznej Partii Zachodniej Ukrainy. W czasie okupacji niemieckiej od 1942 należał do Gwardii Ludowej (GL) Polskiej Partii Robotniczej (PPR); był lekarzem GL na terenie Warszawy. W powstaniu warszawskim 1944 był szefem wydziału sanitarnego i kwatermistrzem przy Sztabie Głównym → Armii Ludowej (AL). Po upadku powstania znalazł się na terenie okręgu częstochowsko-piotrkowskiego AL. Działał w PPR w Częstochowie: w grudniu 1944 brał udział w posiedzeniu Komitetu Miejskiego PPR, w końcu stycznia tr. uczestniczył w spotkaniu kierownictw miejscowych organizacji → Polskiej Partii Socjalistycznej (PPS) i PPR; należał do Komisji Porozumiewawczej. Od końca 1944 był członkiem zespołu redakcyjnego (wraz z Romanem Grzywnowiczem i → Karolem Zajdą) Biuletynu Rady Narodowej miasta Częstochowy. Na przełomie stycznia i lutego 1945 powołany na stanowisko wiceprezydenta Częstochowy. Na sesji Miejskiej Rady Narodowej 28 IV 1945 wybrany prezydentem miasta (na miejsce → Stanisława Langnera); funkcję tę piastował do 18 VI 1947. W tr. wyjechał do Warszawy, zajmował stanowisko wiceministra w Ministerstwie Pracy i Opieki Społecznej. Zm. w sierpniu 1959 w Warszawie. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi i Krzyżem Grunwaldu III klasy.

Tomasz Mielczarek, Od „Monitora” do „Gońca Reklamowego”. Dzieje prasy częstochowskiej (1769–1994), Kielce 1996, s. 143; Henryk Ryter, Geneza władzy ludowej na Ziemi Częstochowskiej, [w:] Materiały z konferencji popularno-naukowych WOKI KW PZPR, t. VII, Częstochowa 1985, s. 259; PPR w regionie częstochowskim, pod red. M. Stańczyka, Częstochowa 1980, s. 67, 74 (fotografia), 313, 314, 322, 323; – „Życie Częstochowy” 1947, nr 1, s. 6, nr 3, s. 4, 1959, nr 199, s. 8.

Autor: → Juliusz Sętowski

Ostatni Grosz... czytaj

Błeszno... czytaj

Droga krzyżowa na Jasnej Górze... czytaj

Ostatnio dodane


Miejski Uniwersytet Powszechny

instytucja kulturalno-oświatowa utworzona w 1929 z inicjatywy częstochowskiego → Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem. Organizatorem był Wydział Oświaty i... więcej::

Zakład Freblowski Stanisławy Ligęzówny

w 1912 Stanisława Ligęzówna (Ligenzówna) podjęła starania o powołanie w Częstochowie kantoru pośrednictwa dla nauczycielek. Od tegoż roku pod nazwą... więcej::

Kościółek i szpital – przytułek św. Jakuba

wybudowane (kaplica była murowana, a przytułek drewniany) jako zespół szpitalny w 1586 z fundacji Jakuba Zalejskiego, pisarza celnego... więcej::

Chajutin (Hajutin) Szymon Szmerka

Chajutin (Hajutin) Szymon Szmerka (ok. 1872–1929), działacz spółdzielczy i sportowy. Ur. w Moskwie, był synem Joela Wulfa i Dobry Elki z Wileńczyków. Chajutin do Częstochowy przybył... więcej::

Mamy
już:

800 haseł