Wodziński Leon

Udostępnij

Wodziński Leon (1817–1870) kupiec, radny miejski, działacz społeczny. Ur. 9 IV 1817 w Łasku, był synem Franciszka i Józefy z Bunińskich.

Wodziński zajmował się handlem winami, posiadał dom narożny i plac „naprzeciw kościoła farnego” (pw. św. Zygmunta) nr 223 (dawny nr 142) odkupiony w 1854 od wdowy po Ignacym Fuksie za 1350 rubli srebrnych (rs); w 1861 w „Kurierze Warszawskim” zamieścił ogłoszenie o otwarciu w domu własnym przy ul. Panny Maryi 62 (Aleja Najświętszej Maryi Panny) nowego sklepu. W 1857 potwierdził w Heroldii Królestwa Polskiego swoje szlachectwo; 9 X 1861 został członkiem Rady Miejskiej, 19 II 1862 złożył podpis na akcie deklaracji w sprawie utworzenia w Częstochowie szkoły powiatowej, w tym samym roku podpisał się pod protestem skierowanym do Aleksandra Wielopolskiego przeciwko ograniczeniom kompetencji Rady Miasta. Od 1864 był członkiem Rady Szczegółowej → Szpitala Najświętszej Maryi Panny. W 1865 był świadkiem ślubu na Jasnej Górze córki → Kajetana Karo, Heleny, z Emilianem Aleksandrem Fuchsem (synem Ignacego Fuchsa) 25 VI 1866 podpisał prośbę siedmiu obywateli miasta do dyrektora okręgu naukowego łódzkiego o ustanowieniu gimnazjum. Zm. 8 II 1870 w Częstochowie.

Jego żoną (od 1854) była Karolina z Boguckich I voto Fuchs (wdowa po Ignacym), ich małoletni synowie Leon i Karol zginęli w pożarze w 1856 (pochowani zostali na cmentarzu przy ul. Ogrodowej), syn Kazimierz Edmund (1857–) był buchalterem.

Częstochowa. Dzieje miasta i klasztoru jasnogórskiego. W okresie niewoli 1793–1918, t. 2, Częstochowa 2005, s. 285; IV Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Częstochowie 1862–2007. Szkoła, nauczyciele, wychowankowie, red. Juliusz Sętowski, Częstochowa 2007, s. 23; Dariusz Złotkowski, „Wiedząc dobrze to z wyroków Boga Najwyższego, iż kto się rodzi, umierać musi...”. Testamenty z połowy XIX wieku w świetle akt notariuszy częstochowskich, cz. 3, Częstochowa, 2011, s. 536; – „Kurier Warszawski” 1861, nr 294 (z 13 XII); – Archiwum Państwowe w Częstochowie, Notariusz Budrewicz (1854), sygnatura 33, nr 114; Zespół nr 1, sygnatura 44, sygnatura 214 (księga meldunkowa, tu inna data ur.: 18 IV 1816); Urząd Stanu Cywilnego w Łasku 1817 (akt urodzenia nr 164); Urząd Stanu Cywilnego w Częstochowie, parafia św. Zygmunta 1865 (śluby – akt nr 211), 1870 (zgony – akt 68).

Autor: → Andrzej Kuśnierczyk

Zobacz inne hasła z kategorii: → Osoby

Poprzednie hasło
→ Wodziński Edmund

Następne hasło
→ Wojak Leopold Wilhelm

Ostatni Grosz... czytaj

Błeszno... czytaj

Droga krzyżowa na Jasnej Górze... czytaj

Ostatnio dodane


Miejski Uniwersytet Powszechny

instytucja kulturalno-oświatowa utworzona w 1929 z inicjatywy częstochowskiego → Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem. Organizatorem był Wydział Oświaty i... więcej::

Zakład Freblowski Stanisławy Ligęzówny

w 1912 Stanisława Ligęzówna (Ligenzówna) podjęła starania o powołanie w Częstochowie kantoru pośrednictwa dla nauczycielek. Od tegoż roku pod nazwą... więcej::

Kościółek i szpital – przytułek św. Jakuba

wybudowane (kaplica była murowana, a przytułek drewniany) jako zespół szpitalny w 1586 z fundacji Jakuba Zalejskiego, pisarza celnego... więcej::

Chajutin (Hajutin) Szymon Szmerka

Chajutin (Hajutin) Szymon Szmerka (ok. 1872–1929), działacz spółdzielczy i sportowy. Ur. w Moskwie, był synem Joela Wulfa i Dobry Elki z Wileńczyków. Chajutin do Częstochowy przybył... więcej::

Mamy
już:

800 haseł