Tyszecka z Troszyńskich Zofia Antonina

Udostępnij

Tyszecka z Troszyńskich Zofia Antonina (1874–1948), nauczycielka, działaczka oświatowa, członkini Rady Miejskiej w Częstochowie. Ur. 30 IV 1874 w Grodnie, w rodzinie ziemiańskiej, była córką Antoniego Troszyńskiego i Anny z Grynaszkiewiczów.

Tyszecka ukończyła w 1890 żeńskie gimnazjum pedagogiczne w Łomży. W Częstochowie uczyła języka francuskiego w szkołach średnich: Gimnazjum Żeńskim im. J. Słowackiego i gimnazjum ss. nazaretanek. Była znaną działaczką Zrzeszenia Kobiet Polskich, które to ugrupowanie weszło w skład Narodowego Komitetu Wyborczego (NKW). W 1919 kandydując z ramienia NKW, została wybrana do Rady Miejskiej w Częstochowie; była tam m.in. członkiem komisji zdrowia. Należała do zarządu oddziału częstochowskiego Stowarzyszenia Nauczycielstwa Polskiego, a w 1931 do zarządu częstochowskiego koła Towarzystwa Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych. W 1936 weszła w skład zarządu Polskiej Macierzy Szkolnej. W okresie okupacji niemieckiej brała udział w tajnym nauczaniu. Zm. 4 I 1948 w Częstochowie, pochowana została na cmentarzu Kule, w kwaterze 64, rząd XI, grób nr 10.

W małżeństwie z → Romanem Tyszeckim miała troje dzieci: Antoniego (1904–1927), studenta medycyny, który zmarł tragicznie; Stanisława (1906–1997), inż. leśnika, dyrektora Słowińskiego Parku Narodowego i Wielkopolskiego Parku Narodowego; Zofię (1912–1996), nauczycielkę matematyki i fizyki w Gimnazjum i Liceum im. J. Słowackiego w Częstochowie, która w okresie okupacji brała udział w tajnym nauczaniu, a od 1947 była wykładowcą w Szkole Inżynierskiej (od 1955 Politechnika Częstochowska).

Juliusz Sętowski, Cmentarz Kule w Częstochowie. Przewodnik biograficzny, Częstochowa 2005, s. 316; Spis nauczycieli szkół wyższych, średnich, zawodowych, seminariów nauczycielskich oraz wykaz zakładów naukowych i władz szkolnych, Rocznik II, zestawił Zygmunt Zagórowski, Warszawa–Lwów 1924, s. 173, 174; – Ryszard Szwed, Radni miasta Częstochowy w latach międzywojennych (1919–1939), [w:] Społeczeństwo Częstochowy w latach 1918–1939, Częstochowa 1997, s. 43, 52; Józef Wójcicki, Tajne nauczanie w Częstochowie w okresie okupacji 1930–1945, Częstochowa 1969, s. 29; Jan Walczak, Stowarzyszenia społeczne w Częstochowie w okresie Drugiej Rzeczypospolitej (1918–1939), [w:] Życie codzienne w Częstochowie w XIX i XX w., Częstochowa 1999, s. 109; – „Goniec Częstochowski” 1931, nr 49, s. 20; – Archiwum Państwowe w Częstochowie, Magistrat Częstochowy 5032; Urząd Stanu Cywilnego w Częstochowie, akt zgonu nr 11/1948; – informacje wnuka, Andrzeja Tyszeckiego z Koszalina.

Autor: → Juliusz Sętowski

Zobacz inne hasła z kategorii: → Osoby

Ostatni Grosz... czytaj

Błeszno... czytaj

Droga krzyżowa na Jasnej Górze... czytaj

Ostatnio dodane


Miejski Uniwersytet Powszechny

instytucja kulturalno-oświatowa utworzona w 1929 z inicjatywy częstochowskiego → Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem. Organizatorem był Wydział Oświaty i... więcej::

Zakład Freblowski Stanisławy Ligęzówny

w 1912 Stanisława Ligęzówna (Ligenzówna) podjęła starania o powołanie w Częstochowie kantoru pośrednictwa dla nauczycielek. Od tegoż roku pod nazwą... więcej::

Kościółek i szpital – przytułek św. Jakuba

wybudowane (kaplica była murowana, a przytułek drewniany) jako zespół szpitalny w 1586 z fundacji Jakuba Zalejskiego, pisarza celnego... więcej::

Chajutin (Hajutin) Szymon Szmerka

Chajutin (Hajutin) Szymon Szmerka (ok. 1872–1929), działacz spółdzielczy i sportowy. Ur. w Moskwie, był synem Joela Wulfa i Dobry Elki z Wileńczyków. Chajutin do Częstochowy przybył... więcej::

Mamy
już:

800 haseł