Towarzystwo Przyjaciół Francji

Udostępnij

Towarzystwo Przyjaciół Francji w Częstochowie powstało w 1932; zebranie organizacyjne Towarzystwa, na którym uchwalono statut, odbyło się 7 I tr. w sali obrad Rady Miejskiej. Obejmowało ono swym zasięgiem Częstochowę i powiat częstochowski. Towarzystwo organizowało m.in. kursy języka francuskiego, odczyty, koncerty, wystawy, różnego rodzaju uroczystości i spotkania towarzyskie. Niejednokrotnie były to imprezy dochodowe, a wszelkie nadwyżki przekazywano z reguły na cele dobroczynne. Utworzono również bibliotekę. W 1932 dwukrotnie przyjmowano gości z Francji, ponadto w 1933 zdecydowano się zorganizować wakacyjną wymianę młodzieży z Polski i Francji. Towarzystwo w pierwszym roku istnienia liczyło 237 członków. Wśród nich obok Polaków byli Francuzi mieszkający w Częstochowie. Wielu członków rekrutowało się spośród pracowników fabryki → „Częstochowianka”. Początkowo Towarzystwo korzystało z lokalu Towarzystwa Śpiewaczego → „Lutnia”, a następnie wynajęto lokal po Oddziale Banku Śląskiego SA w II Alei 26 (róg al. Kościuszki); później przeniosło się w al. Kościuszki 7. Pierwszy zarząd Towarzystwa ukonstytuował się w składzie: starosta częstochowski inż. → Kazimierz Kühn – prezes, generał → Mieczysław Dąbkowski – wiceprezes, dyrektor Edmund Duhamel – wiceprezes, → Adrien Marchal – wiceprezes, Stefania Łazarska – generalny sekretarz, inż. J. Purzycki – sekretarz, de Fontaine – sekretarz, dyrektor Martial Certoux – skarbnik, rejent → Tadeusz Koss – zastępca skarbnika i prezes komisji gospodarczo-klubowej. Członkami bez stałego przydziału byli: → Leon de Hagen, Helena Strokołowska, dyrektorzy Władysław Matula i Tadeusz Łazarski. Towarzystwo Przyjaciół Francji w Częstochowie istniało do najazdu niemieckiego na Polskę we wrześniu 1939.

Zbigniew Grządzielski, Z działalności Towarzystwa Przyjaciół Francji w Częstochowie, „Biuletyn Instytutu Filozoficzno-Historycznego Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie” 1998, nr 14 (5), s. 64, 65; – Franciszek Sobalski, Dawne Archiwum Miejskie Częstochowy, Częstochowa 2005, s. 79, 80, 81, 82, 85; – „Goniec Częstochowski” 1932, nr 248, s. 3.

Autor: → Paweł Michalski

Ostatni Grosz... czytaj

Błeszno... czytaj

Droga krzyżowa na Jasnej Górze... czytaj

Ostatnio dodane


Miejski Uniwersytet Powszechny

instytucja kulturalno-oświatowa utworzona w 1929 z inicjatywy częstochowskiego → Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem. Organizatorem był Wydział Oświaty i... więcej::

Zakład Freblowski Stanisławy Ligęzówny

w 1912 Stanisława Ligęzówna (Ligenzówna) podjęła starania o powołanie w Częstochowie kantoru pośrednictwa dla nauczycielek. Od tegoż roku pod nazwą... więcej::

Kościółek i szpital – przytułek św. Jakuba

wybudowane (kaplica była murowana, a przytułek drewniany) jako zespół szpitalny w 1586 z fundacji Jakuba Zalejskiego, pisarza celnego... więcej::

Chajutin (Hajutin) Szymon Szmerka

Chajutin (Hajutin) Szymon Szmerka (ok. 1872–1929), działacz spółdzielczy i sportowy. Ur. w Moskwie, był synem Joela Wulfa i Dobry Elki z Wileńczyków. Chajutin do Częstochowy przybył... więcej::

Mamy
już:

800 haseł