Towarzystwo Ochrony Kobiet

Udostępnij

Towarzystwo Ochrony Kobiet, utworzone w Częstochowie 1 X 1910 jako oddział Warszawskiego Chrześcijańskiego Towarzystwa Ochrony Kobiet. Zajmowało się: pośrednictwem w uzyskaniu pracy, opieką nad nieletnimi dziewczętami, przeciwdziałaniem handlowi żywym towarem, tworzeniem Ognisk Rodzinnych, herbaciarni i kuchni dla inteligencji. W 1910 zorganizowano schronienia czasowe dla dziewcząt i kobiet przejeżdżających przez Częstochowę (przy ul. św. Barbary) oraz stałe Schronienie Opieki im. Niepokalanej Marii Panny przy ul. Starej nr 26. W styczniu 1914 utworzono tu Ognisko Rodzinne, w którym (za opłatą) mogły przebywać młode kobiety, uczennice uczęszczające do częstochowskich szkół średnich. Opiekunką Ogniska była Franciszka Wyzińska. W sierpniu 1917 Ognisko Rodzinne dzięki staraniom F. Wyzińskiej przeniesiono w III Aleję 58; nowa siedziba znajdowała się w zakupionym na ten cel domu w typie dworku polskiego. Opiekę nad pensjonariuszkami sprawowały siostry zmartwychwstanki. W Ognisku Rodzinnym przy ul. Starej funkcjonowało schronisko dla sierot, a od 1919 żłobek dla najmłodszych dzieci. Od 1918 Towarzystwo prowadziło salę zajęć przy III Alei 65; kobiety zajmowały się tam m.in. introligatorstwem czy wytwarzaniem papierowych ubrań dla zmarłych. Oddziałem częstochowskim kierowała Maria Markiewicz, a czołowymi działaczkami były: Aniela Langner, Róża Nowińska, Maria Mężnicka, Maria Rajska.

Materiały w zbiorach Ośrodka Dokumentacji Dziejów Częstochowy Muzeum Częstochowskiego.

Autor: → Juliusz Sętowski

Ostatni Grosz... czytaj

Błeszno... czytaj

Dźbów... czytaj

Ostatnio dodane


Miejski Uniwersytet Powszechny

instytucja kulturalno-oświatowa utworzona w 1929 z inicjatywy częstochowskiego → Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem. Organizatorem był Wydział Oświaty i... więcej::

Zakład Freblowski Stanisławy Ligęzówny

w 1912 Stanisława Ligęzówna (Ligenzówna) podjęła starania o powołanie w Częstochowie kantoru pośrednictwa dla nauczycielek. Od tegoż roku pod nazwą... więcej::

Kościółek i szpital – przytułek św. Jakuba

wybudowane (kaplica była murowana, a przytułek drewniany) jako zespół szpitalny w 1586 z fundacji Jakuba Zalejskiego, pisarza celnego... więcej::

Chajutin (Hajutin) Szymon Szmerka

Chajutin (Hajutin) Szymon Szmerka (ok. 1872–1929), działacz spółdzielczy i sportowy. Ur. w Moskwie, był synem Joela Wulfa i Dobry Elki z Wileńczyków. Chajutin do Częstochowy przybył... więcej::

Mamy
już:

800 haseł