Tomczyk Ignacy

Udostępnij

Tomczyk Ignacy (1860–1923), farmaceuta, działacz społeczny, członek Rady Miejskiej w Częstochowie. Ur. 8 I 1860 w Tuczępach, powiat stopnicki, był synem Michała i Zofii ze Slęków.

Tomczyk ukończył w 1885 Wydział Farmacji Uniwersytetu Warszawskiego i między 1886 a 1890 stał się właścicielem apteki w Częstochowie (na → Starym Rynku). Ok. 1892 urządził w ogrodzie Braci Wolbergów (przy I → Alei 12) Instytut Wód Mineralnych; znajdowały się tam prysznice i wanny do kąpieli mineralnych. W 1894 po śmierci → Juliana Fuchsa został też właścicielem Hotelu „Angielskiego” (→ Hotel „Polonia”) przy ul. Dojazd (Piłsudskiego). Tomczyk był w 1900 współzałożycielem Towarzystwa Dobroczynności dla Chrześcijan (TDdCh); w 1900–08 był członkiem jego zarządu. W 1908 zarząd TDdCh powierzył mu sprawowanie kierownictwa nad przytułkiem dla starców w Częstochowie. Tomczyk niejednokrotnie wspomagał finansowo instytucje charytatywne w mieście, udzielał również lokalu w swoim hotelu na zabawy organizowane na rzecz TDdCh. Od 1901 był członkiem komitetu budowy kościoła pw. św. Rodziny. W sierpniu 1906 wszedł do komitetu, który utworzył Polskie Gimnazjum w Częstochowie. Należał też do Rady Opiekuńczej Kursów Rzemieślniczych, a od 1909 do zarządu → Towarzystwa Opieki Szkolnej. Tomczyk był również w 1899 jednym z założycieli → Towarzystwa Kredytowego miasta Częstochowy, później członkiem zarządu i wielokrotnym jego prezesem; reprezentował Towarzystwo na Zjeździe Przedstawicieli Towarzystw Pożyczkowo-Oszczędnościowych Kredytowych (18–19 II 1912 w Częstochowie). Pełnił też funkcję prezesa Częstochowskiego Towarzystwa Wzajemnego Kredytu. Należał do → Stowarzyszenia Kupców Polskich w Częstochowie, którego przez pewien czas był prezesem. W 1908–10, później w 1913 był członkiem Rady Miejskiej (RM). Także po wybuchu wojny, 5 VIII 1914 powołano go do rozszerzonego składu RM; radnym był do 1917. W tr. wybrany został do Wydziału Rady Narodowej Powiatu Częstochowskiego. W 1919 wszedł do RM z ramienia Narodowego Komitetu Wyborczego; w RM pracował m.in. w komisji zdrowia. W 1891 był naczelnikiem Straży Ogniowej Ochotniczej w Częstochowie, a w latach 20. należał do jej zarządu. Zm. 10 III 1923 w Częstochowie, pochowany został na cmentarzu Kule, w kwaterze 20, rząd I, grób nr 3.

W małżeństwie z Marią Lipką (1862–1932) miał syna, Stanisława Augusta (ur. 1888) oraz córkę Eugenię (1891–1966), zamężną z → Rajmundem Zawadzkim.

Juliusz Sętowski, Cmentarz Kule w Częstochowie. Przewodnik biograficzny, Częstochowa 2005, s. 312–313; Wojciech Skrodzki, Archikatedra Świętej Rodziny w Częstochowie, Częstochowa 1996; Ryszard Szwed, Radni miasta Częstochowy w latach międzywojennych (1919–1939), [w:] Społeczeństwo Częstochowy w latach 1918–1939, Częstochowa 1997, s. 52; Jan Walczak, Stowarzyszenia społeczne w Częstochowie w okresie Drugiej Rzeczypospolitej (1918–1939), [w:] Życie codzienne w Częstochowie w XIX i XX w., Częstochowa 1999, s. 89; Jakób Kon, Monografia Straży Ogniowej Ochotniczej w Częstochowie 1871–1911 (b.r.w.), s. 14; Feliks Romanowski, Przewodnik po Częstochowie dla pątników i turystów (reklama), Kraków 1893; – „Archiwum Historii Medycyny” 1972, t. XXXV (W. Szymański), s. 261; „Dziennik Częstochowski” 1906, nr 161, s. 2, „Gazeta Powiatowa” 1916, nr 12, s. 79; „Goniec Częstochowski” 1907, nr 6, s. 3, nr 98, s. 2, 1908, nr 50, s. 2, nr 161, s. 2, 1909, nr 139, s. 3, 1910, nr 103, s. 2, 1916, nr 110, s. 3, 1917, nr 67, s. 1; 1931, nr 49, s. 20; Handlowiec. Kalendarz dla spraw handlu i przemysłu m. Częstochowy na 1913 r., [Częstochowa 1913?], s. 175; Handlowiec. Kalendarz dla spraw handlu i przemysłu m. Częstochowy na 1914 r., [Częstochowa 1914?], s. 297; „Kurier Częstochowski” 1919, nr 151, s. 8; „Nad Wartą” 1989, nr 8 (F. Sobalski), s. 8; Pamjatnaja kniżka petrokovskoj gubernii na god 1904, Piotrków 1904, s. 293; Rocznik częstochowski. Kalendarz na rok 1903 wydany na korzyść Towarzystwa Dobroczynności dla Chrześcijan w Częstochowie, Częstochowa 1903, s. 88; „Tydzień” 1890, nr 50, s. 18; „Wiadomości Częstochowskie” 1906, nr 79, s. 2; „Ziemia Częstochowska” 1991, t. XVII, (F. Sobalski), s. 191, 192; – Archiwum Państwowe w Częstochowie, Akta miasta Częstochowy 27/9, t. II, k. 2861, 2862, Starostwo Powiatowe w Częstochowie 55, k. 106, Magistrat Częstochowy 4805 s. 29, 5032; – odpis z inskrypcji nagrobnej.

Autor: → Juliusz Sętowski

Zobacz inne hasła z kategorii: → Osoby

Ostatni Grosz... czytaj

Błeszno... czytaj

Dźbów... czytaj

Ostatnio dodane


Miejski Uniwersytet Powszechny

instytucja kulturalno-oświatowa utworzona w 1929 z inicjatywy częstochowskiego → Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem. Organizatorem był Wydział Oświaty i... więcej::

Zakład Freblowski Stanisławy Ligęzówny

w 1912 Stanisława Ligęzówna (Ligenzówna) podjęła starania o powołanie w Częstochowie kantoru pośrednictwa dla nauczycielek. Od tegoż roku pod nazwą... więcej::

Kościółek i szpital – przytułek św. Jakuba

wybudowane (kaplica była murowana, a przytułek drewniany) jako zespół szpitalny w 1586 z fundacji Jakuba Zalejskiego, pisarza celnego... więcej::

Chajutin (Hajutin) Szymon Szmerka

Chajutin (Hajutin) Szymon Szmerka (ok. 1872–1929), działacz spółdzielczy i sportowy. Ur. w Moskwie, był synem Joela Wulfa i Dobry Elki z Wileńczyków. Chajutin do Częstochowy przybył... więcej::

Mamy
już:

800 haseł