Teatr Letni

Udostępnij

Teatr Letni, uruchomiony 1 VIII 1931 w → Parku 3 Maja, z inicjatywy → Jana Otrembskiego, dyrektora Miejskiego Teatru Kameralnego i przy wsparciu starosty powiatowego → Kazimierza Kühna. Drewniany obiekt, oprócz krytej sceny posiadał boczne płaskie wieżyce, między którymi, z widowni znajdującej się pod gołym niebem, widoczna była w perspektywie wieża jasnogórska. Widownia mogła pomieścić ok. 1000 osób. W miesiącach letnich aktorzy miejscowego teatru mieli wystawiać, głównie dla przybywających na Jasną Górę pielgrzymów, sztuki o charakterze patriotycznym i religijnym (w planach były przedstawienia Ogniem i Mieczem, Krzyżacy, według H. Sienkiewicza ze współudziałem żołnierzy miejscowego garnizonu). W sierpniu 1931 zaprezentowano Obronę Częstochowy E. Bośniackiej w inscenizacji Antoniego Piekarskiego. Niestety, szereg stowarzyszeń chrześcijańskich zaczęło krytykować usytuowanie Teatru Letniego (TL), że znajduje się zbyt blisko Jasnej Góry i przedstawienia zawieszono. Postanowiono przenieść scenę letnią w inne miejsce parku, odleglejsze od murów klasztornych. Wiosną 1932 budowa TL w nowym miejscu dobiegła końca; był to drewniany budynek z bocznymi wieżycami, sceną, miejscem dla orkiestry i długimi rzędami półkolistych ław. Na inaugurację 23 VII 1932 wystawiono Chatę za wsią według powieści H.I. Kraszewskiego, widowisko sceniczne z muzyką, śpiewami i tańcami. 4 VIII 1932 zaprezentowano widzom sztukę M. Bałuckiego Kiliński, a 12 VIII tr. misterium religijne Calderona de la Barca Tajemnica Mszy Świętej, 24 sierpnia grano Obronę Częstochowy. Nieznaczna tylko zmiana miejsca usytuowania tej placówki nie zadowoliła przeciwników działalności TL. Po dwóch niepełnych sezonach TL w parku podjasnogórskim zawiesił działalność, niszczejący budynek po kilku latach rozebrano. Obecnie jedynie nasyp ziemny porośnięty drzewami w Parku 3 Maja (niedaleko → Dębu Konstytucji) wskazuje na położenie dawnego Teatru.

„Głos Wolności” 1931, nr 89, s. 2; „Goniec Częstochowski” 1932, nr 136, s. 3, nr 169, s. 3, nr 175, s. 3, nr 193, s. 3; – materiały w zbiorach Ośrodka Dokumentacji Dziejów Częstochowy Muzeum Częstochowskiego (m.in. maszynopis artykułu Waldemara Tyrasa).

Autor: → Juliusz Sętowski

Ostatni Grosz... czytaj

Błeszno... czytaj

Dźbów... czytaj

Ostatnio dodane


Miejski Uniwersytet Powszechny

instytucja kulturalno-oświatowa utworzona w 1929 z inicjatywy częstochowskiego → Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem. Organizatorem był Wydział Oświaty i... więcej::

Zakład Freblowski Stanisławy Ligęzówny

w 1912 Stanisława Ligęzówna (Ligenzówna) podjęła starania o powołanie w Częstochowie kantoru pośrednictwa dla nauczycielek. Od tegoż roku pod nazwą... więcej::

Kościółek i szpital – przytułek św. Jakuba

wybudowane (kaplica była murowana, a przytułek drewniany) jako zespół szpitalny w 1586 z fundacji Jakuba Zalejskiego, pisarza celnego... więcej::

Chajutin (Hajutin) Szymon Szmerka

Chajutin (Hajutin) Szymon Szmerka (ok. 1872–1929), działacz spółdzielczy i sportowy. Ur. w Moskwie, był synem Joela Wulfa i Dobry Elki z Wileńczyków. Chajutin do Częstochowy przybył... więcej::

Mamy
już:

800 haseł