Szwabski Kacper

Udostępnij

Szwabski Kacper (ok. 1777–1826), złotnik. Wykonywał prace dla klasztoru jasnogórskiego, w tym naprawy i renowacje, w 1823 podpisał dokument skierowany do biskupa włocławskiego w sprawie pochówków na → cmentarzu św. Rocha. W wykazie budynków → Nowej Częstochowy z 1824 dom Szwabskiego (w części murowany, w części drewniany) znajdujący się przy tzw. → Rynku Jasnogórskim (rejon dzisiejszej ul. 7 Kamienic i Kordeckiego) oznaczony był nr 25 (wówczas przewidziany do zniesienia). W 1820 był m.in. świadkiem testamentu → Piotra Szyszkowskiego i opiekunem nieletniego syna Wojciecha Maciałowicza, Ignacego. Należał do zgromadzenia złotników i jubilerów. Pozostawił spisany w 1826 testament, z którego wynika, że współpracował z malarzami cechowymi (m.in. Dominikiem Aksińskim, Wincentym Koszczakiem, Ignacym Oszczakiewiczem), kramarzami, a także żydowskim jubilerem Pawłem Gradsteinem.

Był dwukrotnie żonaty, z Agnieszką z Kuligowskich miał syna Walentego i córkę Antoninę, w małżeństwie z Marianną z Dziubandów (I v. Wiejska, II v. Hawelska) dwóch synów: Feliksa Stanisława (1820–) oraz Juliana (1822–) malarzy cechowych; za syna uznał Ignacego Hawelskiego (1803–1868), imię zakonne Eustachy → Eustachy Hawelski. Feliks Stanisław był uczniem Józefa Piotrowskiego, wyzwolony na czeladnika w 1845, od 1849 był mistrzem cechowym. Julian Szwabski był introligatorem oraz mistrzem cechu, trzykrotnie żonaty: z Jadwigą z Mączyńskich (–1852), Marianną Stehlik (–1858) i Teofilą Kamocką; z pierwszego małżeństwa synowie: Stefan, Paweł, Ignacy i Ludwik, z trzeciego małżeństwa syn Karol (1861–).

Cmentarz św. Rocha w Częstochowie. Przewodnik biograficzny, Częstochowa 2012, s. 225 (dotyczy Juliana); – Anna Kunczyńska-Iracka, Malarstwo ludowe kręgu częstochowskiego, Wrocław 1978, s. 186; Stanisław Szymański, Administracyjne i przestrzenne przeobrażenia Częstochowy, „Ziemia Częstochowska” 1965, t. V, s. 33; Dariusz Złotkowski, „Wiedząc dobrze to z wyroków Boga Najwyższego, iż kto się rodzi, umierać musi...”. Testamenty z połowy XIX wieku w świetle akt notariuszy częstochowskich, cz. I, Częstochowa 2005, s. 26, cz. II Częstochowa 2006, s. 97–100; Archiwum Państwowe w Częstochowie, zespół nr 1, sygn. 214, s. 342–343; Archiwum Państwowe w Częstochowie, zespół nr 1, sygn. 217, nr 479.

Autor: → Andrzej Kuśnierczyk

Poprzednie hasło
→ Szuniewicz Antoni

Następne hasło
→ Szwede Kazimierz Jan

Ostatni Grosz... czytaj

Błeszno... czytaj

Dźbów... czytaj

Ostatnio dodane


Miejski Uniwersytet Powszechny

instytucja kulturalno-oświatowa utworzona w 1929 z inicjatywy częstochowskiego → Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem. Organizatorem był Wydział Oświaty i... więcej::

Zakład Freblowski Stanisławy Ligęzówny

w 1912 Stanisława Ligęzówna (Ligenzówna) podjęła starania o powołanie w Częstochowie kantoru pośrednictwa dla nauczycielek. Od tegoż roku pod nazwą... więcej::

Kościółek i szpital – przytułek św. Jakuba

wybudowane (kaplica była murowana, a przytułek drewniany) jako zespół szpitalny w 1586 z fundacji Jakuba Zalejskiego, pisarza celnego... więcej::

Chajutin (Hajutin) Szymon Szmerka

Chajutin (Hajutin) Szymon Szmerka (ok. 1872–1929), działacz spółdzielczy i sportowy. Ur. w Moskwie, był synem Joela Wulfa i Dobry Elki z Wileńczyków. Chajutin do Częstochowy przybył... więcej::

Mamy
już:

800 haseł