Szuniewicz Antoni

Udostępnij

Szuniewicz Antoni (1911–87), kompozytor, organista, pedagog, działacz muzyczny, chórmistrz. Ur. 14 XI 1911 w Leonowiczach, powiat Dzisna na Wileńszczyźnie, był synem Jana, włościanina, oraz Tekli z Bielewiczów.

Szuniewicz w 1927–32 kształcił się w Zawodowej Szkole Organistów im. J. Montwiłła w Wilnie. Od 1933 studiował w klasie organów w wileńskim Konserwatorium Muzycznym im. M. Karłowicza. Od 1934 był również studentem w klasie kompozycji. Studia ukończył w 1939. W okresie ostatnich lat studiów pracował jako nauczyciel w Zawodowej Szkole Organistów, a także jako asystent prof. Władysława Kalinowskiego w konserwatorium. W 1933–34 był organistą kościoła pw. św. Bartłomieja w Wilnie, później został organistą i dyrygentem chóru w kościele franciszkańskim. W 1945 osiedlił się wraz z rodziną w Częstochowie, gdzie objął posadę organisty bazyliki katedralnej pw. św. Rodziny, a także został dyrygentem chóru katedralnego oraz dyrygentem połączonych chórów diecezji częstochowskiej. Szuniewicz organizował koncerty kolędowe, wielkopostne, okolicznościowe. Jako organista i wokalista występował w Częstochowie i różnych miastach Polski. Obok biegłości w sztuce organowej był rzeczoznawcą w dziedzinie budowy organów; współpracował z firmą organową Włodzimierza Truszczyńskiego z Warszawy. Szuniewicz przez wiele lat należał do Diecezjalnej Komisji ds. Organistów oraz Komisji ds. Muzyki i Śpiewu Kościelnego. W 1974–77 pełnił funkcję prezesa koła częstochowskiego Polskich Artystów Muzyków. W 1946 Szuniewicz przyjął posadę nauczyciela w Instytucie Muzycznym (później Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia); prowadził klasę organów oraz przedmioty teoretyczne, harmonię, zasady muzyki. Od 1953 pracował również jako nauczyciel w Diecezjalnym Studium Organistowskim oraz wykładał naukę o muzyce i umuzykalnienie w Niższym Seminarium Duchownym. W 1972 przeszedł na zaopatrzenie emerytalne, nadal jednak pracował jako pedagog, występował jako organista i dyrygent chórów, komponował. Jego twórczość obejmowała utwory wokalne i wokalno-instrumentalne przede wszystkim o tematyce religijnej i świeckiej. Był też autorem 131 chóralnych opracowań utworów religijnych i świeckich. Przygotował oprawę muzyczną jubileuszu półwiecza diecezji oraz I i II pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Częstochowy. Zm. 13 III 1987 w Częstochowie, pochowany został na cmentarzu Kule, w kwaterze 11, rząd I, grób nr 12. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

W małżeństwie (od 1932) z Walerią Bielewicz (1904–), farmaceutką, miał córkę Teresę (1933–1977), zamężną Maciejewską, wychowawczyni w przedszkolu, oraz syna Stanisława (ur. 1940), absolwenta Studium Nauczycielskiego, który był handlowcem, następnie pracował w Spółdzielni Pracy „Ermet”, a od 1992 w administracji Jasnej Góry.

Juliusz Sętowski, Cmentarz Kule w Częstochowie. Przewodnik biograficzny, Częstochowa 2005, s. 298–299; „Almanach Częstochowy” 1989 (W. Malko), s. 21–26; „Niedziela” 1999, nr 12 (A. Deska), s. IV (tu fotografia); – życiorys Antoniego Szuniewicza opracowany przez wnuczkę, Annę Deskę; – informacje syna, Stanisława Szuniewicza z Częstochowy.

Autor: → Juliusz Sętowski

Zobacz inne hasła z kategorii: → Osoby

Poprzednie hasło
→ Szudejko Wincenty

Następne hasło
→ Szwabski Kacper

Ostatni Grosz... czytaj

Błeszno... czytaj

Dźbów... czytaj

Ostatnio dodane


Miejski Uniwersytet Powszechny

instytucja kulturalno-oświatowa utworzona w 1929 z inicjatywy częstochowskiego → Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem. Organizatorem był Wydział Oświaty i... więcej::

Zakład Freblowski Stanisławy Ligęzówny

w 1912 Stanisława Ligęzówna (Ligenzówna) podjęła starania o powołanie w Częstochowie kantoru pośrednictwa dla nauczycielek. Od tegoż roku pod nazwą... więcej::

Kościółek i szpital – przytułek św. Jakuba

wybudowane (kaplica była murowana, a przytułek drewniany) jako zespół szpitalny w 1586 z fundacji Jakuba Zalejskiego, pisarza celnego... więcej::

Chajutin (Hajutin) Szymon Szmerka

Chajutin (Hajutin) Szymon Szmerka (ok. 1872–1929), działacz spółdzielczy i sportowy. Ur. w Moskwie, był synem Joela Wulfa i Dobry Elki z Wileńczyków. Chajutin do Częstochowy przybył... więcej::

Mamy
już:

800 haseł