Szudejko Wincenty

Udostępnij

Szudejko Wincenty (1876–1933), pseudonim Judans. Nauczyciel, dyrektor i właściciel gimnazjum, działacz społeczny i niepodległościowy. Ur. 7 X 1876 w Częstochowie, był synem Adama (1816–1888), nauczyciela, asesora kolegialnego, i Józefy z Helichów (ok. 1842 – 20 IX 1918 Częstochowa), jego siostra, Antonina, była zamężna z Zygmuntem Lesińskim, właścicielem apteki w Częstochowie.

Szudejko ukończył gimnazjum rządowe w Piotrkowie (Piotrków Trybunalski), studiował później w rosyjskim Uniwersytecie Warszawskim. Tam w 1898 został aresztowany za przynależność do studenckiej organizacji „Oświata Ludowa”. Po wyroku sądowym zesłany w głąb Rosji. Powrócił do kraju, lecz wkrótce wyjechał do Berna (Szwajcaria), następnie do Lwowa; studiował tam nauki przyrodnicze i pedagogikę. Ukończył Wydział Fizyko-Matematyczny uniwersytetu w Odessie. Uczył w gimnazjum w Wieluniu, a od ok. 1910 przyrodoznawstwa, fizyki i łaciny w 8-klasowym Gimnazjum Filologicznym Czesława Bagieńskiego w Częstochowie. Od 1914 prowadził własną szkołę – Prywatne 8-klasowe Gimnazjum Filologiczne (→ Gimnazjum Męskie Wincentego Szudejki). Od 1916 zaangażowany był w organizację lokalnych struktur → Polskiej Organizacji Wojskowej. Gdy 16 IX 1916 utworzono w Częstochowie komendę → Związku Harcerstwa Polskiego Szudejko został jej komendantem. Od sierpnia 1916 należał do zarządu koła częstochowskiego → Polskiej Macierzy Szkolnej. W 1920 po przekazaniu swego gimnazjum Ministerstwu Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego wyjechał z Częstochowy. W roku szkolnym 1921/22 zajmował stanowisko dyrektora 8-klasowego Gimnazjum Humanistycznego Żeńskiego Pelagii Zasadzińskiej w Wieluniu. Później przeniósł się do Brwinowa, gdzie nabył niewielką posiadłość, uczył w Gimnazjum Państwowym im. T. Zana w Pruszkowie. Zm. 16 IV 1933 w Brwinowie, został pochowany na tamtejszym cmentarzu. Odznaczony Medalem Niepodległości.

W małżeństwie z Wandą z Bolewskich (16 XII 1884 Częstochowa–) miał córkę Krystynę Wandę, zamężną Dębek (1914 Częstochowa–), która mieszkała w Brwinowie.

Lech Mastalski, Polska Organizacja Wojskowa. Okręg Częstochowsko-Wieluński Va/IX 1915–1918, Częstochowa 2020, s. 239; – Cmentarz św. Rocha w Częstochowie. Przewodnik biograficzny, pod red. J. Sętowskiego, Częstochowa 2012, s. 223 (dotyczy ojca); – Leszek K. Krupski, Pod znakiem Orła Białego i harcerskiej lilijki. Rzecz o wydarzeniach Częstochowy, Kłobucka i okolic w latach 1914–1917 na tle walk wyzwoleńczych, Wrocław 2008, s. 39; – Janusz Pawlikowski, Wincenty Szudejko (1876–1933), „Życie Częstochowskie” 2010 (20–21 I), nr 8, s. 13 (tu fotografia); – „Goniec Częstochowski” 1910, nr 48, s. 3, 1918 (26 IX), nr 205, s. 3

Autor: → Juliusz Sętowski

Zobacz inne hasła z kategorii: → Osoby

Poprzednie hasło
→ Szubert Jan Tomasz

Następne hasło
→ Szuniewicz Antoni

Ostatni Grosz... czytaj

Błeszno... czytaj

Dźbów... czytaj

Ostatnio dodane


Miejski Uniwersytet Powszechny

instytucja kulturalno-oświatowa utworzona w 1929 z inicjatywy częstochowskiego → Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem. Organizatorem był Wydział Oświaty i... więcej::

Zakład Freblowski Stanisławy Ligęzówny

w 1912 Stanisława Ligęzówna (Ligenzówna) podjęła starania o powołanie w Częstochowie kantoru pośrednictwa dla nauczycielek. Od tegoż roku pod nazwą... więcej::

Kościółek i szpital – przytułek św. Jakuba

wybudowane (kaplica była murowana, a przytułek drewniany) jako zespół szpitalny w 1586 z fundacji Jakuba Zalejskiego, pisarza celnego... więcej::

Chajutin (Hajutin) Szymon Szmerka

Chajutin (Hajutin) Szymon Szmerka (ok. 1872–1929), działacz spółdzielczy i sportowy. Ur. w Moskwie, był synem Joela Wulfa i Dobry Elki z Wileńczyków. Chajutin do Częstochowy przybył... więcej::

Mamy
już:

800 haseł