Szpital Miejski Położniczo-Ginekologiczny im. M. Curie-Skłodowskiej

Udostępnij

Szpital Miejski Położniczo-Ginekologiczny im. M. Curie-Skłodowskiej, utworzony w 1944, w budynku (przy ul. Kordeckiego 2), w którym przed 1939 znajdował się dom pielgrzyma (należał do oo. paulinów). W czasie okupacji niemieckiej, w październiku 1944, w budynku zaczął funkcjonować szpital miejski; jego organizatorem, następnie dyrektorem był → Tadeusz Wiszniewski; leczono tu chorych i rannych wysiedlonych z Warszawy w 1944, w czasie i po powstaniu. Na początku 1945 leczono tu żołnierzy radzieckich. W tr. z inicjatywy dr. med. → Tadeusza Ferensa, dyrektora szpitala, budynek został zaadaptowany na szpital o charakterze położniczo-ginekologicznym. Szpital posiadał ok. 90 łóżek położniczo-ginekologicznych i 45 miejsc dla noworodków. Na parterze znajdowała się izba przyjęć, oddział septyczny z porodówką i salą zabiegową, na I piętrze – gabinety lekarskie, laboratorium, oddział ginekologiczny, sala operacyjna i zabiegowa, na II piętrze oddział położniczy z salą porodową i oddział noworodkowo-wcześniaczy. Od końca 1945 leczono tu również osoby skierowane przez → Poradnię Przeciwgruźliczą. Od 1946 przy szpitalu funkcjonowało Pogotowie Ratunkowe Miejskie (→ pogotowia ratunkowe). Począwszy od 1946 szpital funkcjonował jako oddział położniczo-ginekologiczny (kierowany przez T. Ferensa) Publicznego Miejskiego Szpitala Powszechnego. W latach 50. szpital przebudowano i unowocześniono, powstał tu wówczas pododdział wcześniaków wyposażony w nowoczesną aparaturę z przeszkolonym personelem. W 1991 szpital został zamknięty, lekarzy przeniesiono do → Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego, budynek zwrócono oo. paulinom. Szpitalem kierowali lekarze: T. Ferens (do 1950), → Bronisław Rozenowicz (do 1973), → Jan Pieczyński (do 1991). Pracowali tu tacy lekarze jak: → Maria Wichura, → Maria Stróżewska, Juliusz Bukowski, Maria Tchórzewska, Wojciech Jędryka, Janusz Kulczyński.

Janusz Pawlikowski, Kalendarium częstochowskie czyli wybór dat z historii miasta i jego mieszkańców od roku 1220, Częstochowa 2001, s. 30; Andrzej Stoszek, Miejski Szpital Położniczo-Ginekologiczny im. Marii Curie-Skłodowskiej w Częstochowie, „Almanach Częstochowy” 2000, s. 160, 161, 162, 163; Stanisław Rybicki, Pod znakiem lwa i kruka, wyd. II, Warszawa 1990, s. 307; – „Głos Narodu” 1946, nr 30, s. 2; – Książka adresowa miasta Częstochowy 1947, s. 40.

Autor: → Juliusz Sętowski

Ostatni Grosz... czytaj

Błeszno... czytaj

Dźbów... czytaj

Ostatnio dodane


Miejski Uniwersytet Powszechny

instytucja kulturalno-oświatowa utworzona w 1929 z inicjatywy częstochowskiego → Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem. Organizatorem był Wydział Oświaty i... więcej::

Zakład Freblowski Stanisławy Ligęzówny

w 1912 Stanisława Ligęzówna (Ligenzówna) podjęła starania o powołanie w Częstochowie kantoru pośrednictwa dla nauczycielek. Od tegoż roku pod nazwą... więcej::

Kościółek i szpital – przytułek św. Jakuba

wybudowane (kaplica była murowana, a przytułek drewniany) jako zespół szpitalny w 1586 z fundacji Jakuba Zalejskiego, pisarza celnego... więcej::

Chajutin (Hajutin) Szymon Szmerka

Chajutin (Hajutin) Szymon Szmerka (ok. 1872–1929), działacz spółdzielczy i sportowy. Ur. w Moskwie, był synem Joela Wulfa i Dobry Elki z Wileńczyków. Chajutin do Częstochowy przybył... więcej::

Mamy
już:

800 haseł