Szpital im. dr. Ludwika Rydygiera

Udostępnij

Szpital im. dr. Ludwika Rydygiera, w 1913–39 był to → Szpital Towarzystwa Dobroczynności dla Żydów. Po zajęciu Częstochowy przez Armię Czerwoną w styczniu 1945, w doszczętnie ogołoconych przez Niemców murach szpitala na Zawodziu, utworzony został sowiecki szpital polowy. Działał on do 1946. Obiekty szpitalne zostały zrujnowane, wymagały gruntownego remontu. Pierwszym powojennym kierownikiem szpitala został doktor → Władysław Karczewski, co w dużej mierze zaważyło, że placówka ta stała się szpitalem chirurgicznym. Szpital był intensywnie modernizowany – w 1960 ukończono nadbudowę kondygnacji w pawilonie głównym, później rozbudowano pawilon, w którym uruchomiono oddział anestezjologii, w 1972 zbudowano pawilon dla oddziału laryngologii. W 1977 ukończono budowę kolejnego pawilonu, do którego przeniesiono m.in. aptekę i kuchnię. W 1979 nadbudowano o jedną kondygnację przychodnię przyszpitalną. W 1982 zmodernizowano pawilon, w którym mieściła się anestezjologia, i przemianowano go na oddział anestezjologii i intensywnej terapii. Na początku lat 50. utworzono oddział chirurgii dziecięcej, którego ordynatorem została → Janina Nowakowska; szczególny rozwój tego oddziału nastąpił w latach 80., kiedy jego ordynatorem został Zdzisław Pawiak. Od 1960 funkcjonował oddział urologiczny, którego pierwszym ordynatorem był (do 1968) Janusz Miszerak, później, do 1987 → Jerzy Miarzyński, następnie → Andrzej Łodziński. Oddział chirurgii urazowej i ortopedii działał od 1962; jego pierwszym ordynatorem był Ignacy Wojakowski, który funkcję tę pełnił do 1967. W 1967–70 ordynatorem był Franciszek Swaton, a następnie Ryszard Bernat. W 1974 utworzono dział anestezjologii, który po modernizacji pawilonu przekształcono w 1982 w oddział anestezjologii i intensywnej terapii; zlokalizowano go w osobnym pawilonie, w miejscu starej kuchni i apteki. Ordynatorem oddziału została Maria Marciniak. Otwarty w 1983 oddział chorób wewnętrznych liczył 40 łóżek, jego ordynatorem została Halina Szczerbak. W 1960 (z inicjatywy → Jana Mierowskiego, dyrektora placówki) nadano szpitalowi imię doktora Ludwika Rydygiera. Budowę pawilonu (pięć pięter), w którym zlokalizowano oddział chorób wewnętrznych i chirurgii ogólnej, zakończono w 1983, inwestycja ta została zrealizowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Zdrowia. W Szpitalu zorganizowano oddział rehabilitacji – z salą gimnastyczną, fizykoterapią i wodolecznictwem. Utworzono Poradnię Leczenia Bólu Przewlekłego, w której stosowano akupunkturę, elektrostymulację i psychoterapię. Kolejnymi dyrektorami szpitala byli: → Władysław Karczewski (1947–55), → Jan Mierowski, Janusz Miszerak (1958–69), Mieczysław Wyględowski (1969–92), Andrzej Łodziński (1992–2000), Waldemar Tyrek, który tę funkcję piastował do 31 XII 2000. Później szpitalem kierowali: Bernard Rajczyk (2000–03), Michał Grabałowski (2003–04), Tomasz Grottel (2004–06), Grzegorz Sztolcman (2006–07), Małgorzata Baran (2007), Jerzy Szubstarski (2007), Marcin Pakulski (2007–08), Małgorzata Witkowska (2008–10), Dariusz Kopczyński (2010–12), Wojciech Konieczny (2013–). W 2000, decyzją Rady Miasta szpital znalazł się w składzie Zespołu Szpitali Miejskich. W listopadzie 2001 otwarto Szpitalny Oddział Ratunkowy oraz dokonano remontu Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej. W 2004 nazwę przemianowano na Miejski Szpital Zespolony. W szpitalu, który jest częścią Miejskiego Szpitala Zespolonego, znajdują się oddziały: chorób wewnętrznych, chirurgiczny ogólny z pododdziałem chirurgicznym ogólnym jednego dnia, chirurgii urazowo-ortopedycznej, urologiczny, gruźlicy i chorób płuc, neurologiczny, udarowy, anestezjologii i intensywnej terapii oraz szpitalny oddział ratunkowy. Szpital dysponuje 238 łóżkami.

Henryk Kromołowski, Opieka zdrowotna w subregionie częstochowskim od zakończenia II wojny światowej do 2013 r. Jej odbudowa oraz działania naprawczo-rozwojowe, [w:] Problemy ochrony zdrowia, edukacji prozdrowotnej i ekologicznej w regionie częstochowskim XIX–XXI w., pod red. A. Ślęzaka i B. Zawadowicz, Częstochowa 2014, s. 93, 94, 95, 96; Iwona Coner, Szpital im. Ludwika Rydygiera, „Częstochowska Gazeta Lekarska” 2013, nr 4, s. 7.

Autor: → Juliusz Sętowski

Ostatni Grosz... czytaj

Błeszno... czytaj

Dźbów... czytaj

Ostatnio dodane


Miejski Uniwersytet Powszechny

instytucja kulturalno-oświatowa utworzona w 1929 z inicjatywy częstochowskiego → Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem. Organizatorem był Wydział Oświaty i... więcej::

Zakład Freblowski Stanisławy Ligęzówny

w 1912 Stanisława Ligęzówna (Ligenzówna) podjęła starania o powołanie w Częstochowie kantoru pośrednictwa dla nauczycielek. Od tegoż roku pod nazwą... więcej::

Kościółek i szpital – przytułek św. Jakuba

wybudowane (kaplica była murowana, a przytułek drewniany) jako zespół szpitalny w 1586 z fundacji Jakuba Zalejskiego, pisarza celnego... więcej::

Chajutin (Hajutin) Szymon Szmerka

Chajutin (Hajutin) Szymon Szmerka (ok. 1872–1929), działacz spółdzielczy i sportowy. Ur. w Moskwie, był synem Joela Wulfa i Dobry Elki z Wileńczyków. Chajutin do Częstochowy przybył... więcej::

Mamy
już:

800 haseł