Szpital dla Piersiowo Chorych

Udostępnij

Szpital dla Piersiowo Chorych, utworzony w 1930 (jako Dom Rekonwalescenta) przez → Powiatową Kasę Chorych (PKCh) w Częstochowie w → Sabinowie (obecnie w granicach Częstochowy); powstał w zakupionym przez PKCh w 1927–29 dworku oraz parku, w posiadłości należącej wcześniej do rodziny → Stanisława Jełowickiego. Otwarcia szpitala dokonał lekarz PKCh Józef Marczyński. Od 1936 szpital prowadziło → Częstochowskie Towarzystwo Przeciwgruźlicze. Znajdowało się w nim 30, później 50 łóżek. Placówka otrzymywała roczne subwencje od miasta (w wysokości 6 tys. zł), korzystała też z innych subsydiów. Szpitalem kierował doktor → Stanisław Szwedowski.

Bohdan Puczyński, Rozwój społeczno-gospodarczy Częstochowy w okresie II Rzeczypospolitej, [w:] Dzieje Częstochowy od zarania do czasów współczesnych, Katowice 1964, s. 163; – Franciszek Sobalski, Szpitale Częstochowy w okresie II Rzeczypospolitej (1918–1939), „Ziemia Częstochowska” 2004, t. XXXI, s. 64; – „Express Częstochowski” 1930, nr 143, s. 3; „Goniec Częstochowski” 1931, nr 49, s. 21; – Rocznik lekarski RP 1933/34, kolumna 99; Urzędowy spis lekarzy, lekarzy dentystów, farmaceutów, pielęgniarek, położnych, uprawnionych i samodzielnych techników dentystycznych, Warszawa 1939, s. 7 (szpitale); – Archiwum Państwowe w Częstochowie, Wydział Techniczny 9446.

Autor: → Juliusz Sętowski

Poprzednie hasło
→ Szpiro Feliks

Następne hasło
→ Szpital garnizonowy

Ostatni Grosz... czytaj

Błeszno... czytaj

Droga krzyżowa na Jasnej Górze... czytaj

Ostatnio dodane


Miejski Uniwersytet Powszechny

instytucja kulturalno-oświatowa utworzona w 1929 z inicjatywy częstochowskiego → Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem. Organizatorem był Wydział Oświaty i... więcej::

Zakład Freblowski Stanisławy Ligęzówny

w 1912 Stanisława Ligęzówna (Ligenzówna) podjęła starania o powołanie w Częstochowie kantoru pośrednictwa dla nauczycielek. Od tegoż roku pod nazwą... więcej::

Kościółek i szpital – przytułek św. Jakuba

wybudowane (kaplica była murowana, a przytułek drewniany) jako zespół szpitalny w 1586 z fundacji Jakuba Zalejskiego, pisarza celnego... więcej::

Chajutin (Hajutin) Szymon Szmerka

Chajutin (Hajutin) Szymon Szmerka (ok. 1872–1929), działacz spółdzielczy i sportowy. Ur. w Moskwie, był synem Joela Wulfa i Dobry Elki z Wileńczyków. Chajutin do Częstochowy przybył... więcej::

Mamy
już:

800 haseł