Szostak Dymitr

Udostępnij

Szostak Dymitr (1922–1978), inżynier chemik, dyrektor przedsiębiorstwa. Ur. 10 X 1922 w Łucku. Jego ojciec kierował kotłownią w cukrowni w Łucku.

W 1939 Szostak jako ochotnik walczył w kampanii 1939. Później znalazł się w Związku Radzieckim, gdzie „niemal całą Azję przemierzył, znalazł się nawet za Bajkałem”. Później trafił do obozu, gdzie organizowano Armię Polską. Nie wyszedł z tą armią do Iranu, podjął studia w Wyższej Szkole Geodezji Wojskowej w Kalininie. Studia ukończył w trybie przyspieszonym w ciągu dziesięciu miesięcy. Wcielony do Armii Czerwonej walczył na froncie ukraińskim do 1945. Po zakończeniu wojny pracował w kopalni Szachtnaja k. Rostowa. W 1946 powrócił do Polski. Początkowo kierował zakładem materiałów ogniotrwałych w Jegłowej na Dolnym Śląsku, później był dyrektorem Zakładu Materiałów Ogniotrwałych w Chrzanowie. W 1954 został naczelnym dyrektorem → Częstochowskich Zakładów Materiałów Ogniotrwałych (CzZMO) w Częstochowie. Ukończył technikum hutnicze, następnie studia na Akademii Górniczo-Hutniczej (AGH) w Krakowie. Był autorem szeregu opatentowanych wynalazków. Doprowadził do rozbudowy i unowocześnienia CzZMO. Jako działacz społeczny przewodniczył Społecznemu Komitetowi Budowy Ośrodków Sportowo-Rekreacyjnych; doprowadził do sfinalizowania budowy → stadionu miejskiego i pływalni w dzielnicy Tysiąclecie (przy ul. Dekabrystów). Wspomagał domy dziecka. Szostak pełnił też funkcję wiceprzewodniczącego Towarzystwa Upiększania Miasta; należał do inicjatorów budowy pawilonów → „Cepelii” (w III Alei). Był wiceprzewodniczącym Komitetu Miejskiego i członkiem prezydium Komitetu Wojewódzkiego Frontu Jedności Narodu. Od 1953 należał do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (PZPR). Zasiadał w komisji rewizyjnej → Towarzystwa Popierania Kultury Regionalnej (Częstochowskie Towarzystwo Naukowe). Zm. 6 X 1978 w Częstochowie, pochowany został na cmentarzu Kule w kwaterze 107, rząd VI, grób nr 22. Odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Juliusz Sętowski, Cmentarz Kule w Częstochowie. Przewodnik biograficzny, Częstochowa 2005, s. 297; Witold Mielczarek, Słownik biograficzny działaczy ruchu robotniczego ziemi częstochowskiej, Częstochowa 1984, s. 187 (tu fotografia); – „Nad Wartą” 1977, nr 2, s. 4 (tu fotografia); „Ziemia Częstochowska” 1967, t. VI/VII, s. 371, 373.

Autor: → Juliusz Sętowski

Zobacz inne hasła z kategorii: → Osoby

Następne hasło
→ Szpiro Feliks

Ostatni Grosz... czytaj

Błeszno... czytaj

Droga krzyżowa na Jasnej Górze... czytaj

Ostatnio dodane


Miejski Uniwersytet Powszechny

instytucja kulturalno-oświatowa utworzona w 1929 z inicjatywy częstochowskiego → Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem. Organizatorem był Wydział Oświaty i... więcej::

Zakład Freblowski Stanisławy Ligęzówny

w 1912 Stanisława Ligęzówna (Ligenzówna) podjęła starania o powołanie w Częstochowie kantoru pośrednictwa dla nauczycielek. Od tegoż roku pod nazwą... więcej::

Kościółek i szpital – przytułek św. Jakuba

wybudowane (kaplica była murowana, a przytułek drewniany) jako zespół szpitalny w 1586 z fundacji Jakuba Zalejskiego, pisarza celnego... więcej::

Chajutin (Hajutin) Szymon Szmerka

Chajutin (Hajutin) Szymon Szmerka (ok. 1872–1929), działacz spółdzielczy i sportowy. Ur. w Moskwie, był synem Joela Wulfa i Dobry Elki z Wileńczyków. Chajutin do Częstochowy przybył... więcej::

Mamy
już:

800 haseł